Nakskov - Kong Christian Den Tiende fylder i dag 70 Aar 1940

Udgiveaved offentlig Foranstaltning i Henhold dl Lov af 23.Januar 1903.

Torsdag den 26. September 1940

-

HANS MAJESTÆT

KONG CHRISTIAN DEN TIENDE

70

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker