Munn og mæle 2/2018

NR 2/2018 21 . ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR MUNN- OG HALSKREFTFOREN I NGEN Munn og mæle

May Wettre Hol the

Sykehuset «glemmer oss ikke» lengre

s. 14

Made with FlippingBook Annual report