AEG Inbouwtoestellen 2023.2 Keukenhandel

AEG - TABELLEN - 155

DAMPKAPPEN

DGE5661HM Inbouwgroep 7000 Hob 2 Hood 331 x 540 x 300

DGB3850M Inbouwgroep

GDE689HB Inbouwgroep

GDE689HM Inbouwgroep

DPK5960B

DPE5960M

Telescopische dampkap 6000 ExtractionTech

Telescopische dampkap 6000 ExtractionTech 395 x 898 x 300 mm

6000 ExtractionTech

6000 ExtractionTech

6000 ExtractionTech

245 x 700 x 285

330 x 900 x 308

330 x 900 x 308

395 x 898 x 300

150

150

150

150

150

150

A A D A

C D C A

A A B A

A A B A

A A C A

A A C A

700 580 300

-

750 445 260

750 445 260

660 440 230

660 440 230

600 295

67 54

63 49

57 45

57 45

60 46

60 46

aluminium

inox design

zwart

inox strip

aluminium

aluminium

spots 3000

spots 3000

strip

strip

strip

3000

3000

3000

3000

2

2

1

1

1

1

220-240

220-240

230-240

230-240

220-240

220-240

3 + 1 intensief

4

3 + 1 intensief

3 + 1 intensief

3 + 1 intensief

3 + 1 intensief

- 1 - - • - - - • - - • •

- 1 - - • - - - - - - • • -

- 1 - - - • - - • - - • •

- 1 - - - • - - • - - • •

- 1 - - • - - - - - - • •

- 1 - - • - - - - - - • •

435 430 295

590 440 225

590 440 225

495 415 205

495 415 205

350 215

-

ECFB02

-

-

-

-

ECFB01, LongLife ECFBLL02

MCFB71, LongLife MCFB73

MCFB71, LongLife MCFB73

LongLife ECFBLL01

LongLife MCFB68

LongLife MCFB68

-

-

-

-

MCFB75

MCFB75

inox

inox

zwart

inox

zwart

grijs/inox frontpaneel

- -

- -

- -

- -

- -

- -

250

215

275

275

236

236

942 051 012

942 022 065 7332543611676

942 051 485

942 051 481

942 022 598

942 022 598

7332543659876

7333394019727

7333394017457

7332543805778

7332543805778

Made with FlippingBook - Online catalogs