Simpson Strong Tie

BSI Balkenschuhe

Tabelle 2

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit [kN]

Balkenschuh

CNA

Vollausnagelung

Teilausnagelung

R

R

R

R

R

R

4,0x

1,k down

1,k up

2,k

1,k down

1,k up

2,k

BSI40/110-B

40

8,3

6,7

1,9

BSI45/96

40

8,0

6,7

2,2

BSI48/95

40

7,8

6,7

2,3

BSI48/136

40

11,2

9,3

2,9

BSI48/166

40

14,7

11,0

2,7

Nur Teilausnagelung möglich

BSI60/100-B

50

9,3

8,8

3,0

BSI60/160-B

50

17,7

13,3

3,9

BSI64/98-B

50

8,9

8,8

3,1

BSI64/128-B

50

13,2

12,1

4,3

BSI70/125-B

50

12,8

12,1

4,5

BSI73/124

50

12,6

12,1

4,5

BSI73/153-B

50

17,3

13,3

4,3

BSI76/120-B

50

23,1

22,2

7,7

12,3

12,1

4,6

BSI80/120-B

50

22,5

22,2

7,8

12,0

12,1

4,7

BSI80/150-B

50

31,0

26,6

9,0

16,8

13,3

4,5

BSI80/180-B

50

35,5

30,5

10,4

21,9

16,7

5,9

BSI80/210-B

50

39,9

35,5

10,1

22,2

17,7

5,0

BSI90/145-B

50

31,0

26,6

9,4

16,1

13,3

4,7

BSI100/90-B

50

16,0

13,7

7,1

8,4

7,7

3,6

BSI100/140-B 50

29,7

26,6

9,8

15,3

13,3

4,9

BSI100/170-B 50

35,5

30,5

11,3

20,6

16,7

6,5

BSI100/200-B 50

39,9

35,5

11,3

22,2

17,7

5,7

BSI115/162-B 50

33,4

30,5

11,8

19,6

16,7

6,7

BSI115/190-B 50

39,9

35,5

12,2

22,2

17,7

6,1

BSI120/119-B 50

19,5

17,5

9,0

11,5

9,8

5,4

BSI120/160-B 50

32,7

30,5

11,9

19,2

16,7

6,8

BSI120/190-B 50

39,9

35,5

12,3

22,2

17,7

6,1

BSI140/139-B 50

25,8

26,5

10,6

15,1

12,2

5,3

BSI140/180-B 50

39,9

35,5

12,9

21,0

17,7

6,5

Beispiel: Balkenschuh 100 x 140, Vollausnagelung, 2-achsig belastet: KLED = mittel k mod

= 0,8 ; γ M

= 1,3

= 12,3 kN ; F

2,d = 4,1 kN, Vollausnagelung CNA4,0x50 Kammnägel

Belastung: F

1,d

/ γ M / γ M

= Tabellenwert x k = Tabellenwert x k

= 29,7 x 0,8 / 1,3 = 18,3 kN = 9,8 x 0,8 / 1,3 = 6,0 kN

R R

1,d

mod

2,d

mod

) ) ( ( + 2 2 12,3 4,1 18,3 6,0

Nachweis:

= 0,92 ≤ 1 ok

63

Made with FlippingBook - Online catalogs