Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Det var i Februar Maaned, den stille Tid for Landmændene, Arbejde i Stald, Lade og Mark var der kun lidt af, man forslog Tiden, som man bedst kunne, tog en Tur til Købmanden efter lidt Varer, men ikke mere, end vi kunne faa Ærinde næste Dag igen. En saadan Dag mødtes de fire gamle Jagtkammerater Jakob, Hans, Simon Skave og Kristian Holm, man forsøgte først, desværre forgæves at hive sig en Pakke Tobak uden om Rationeringen hos Købmanden. Hør siger Købmanden pludselig, den af jer, som kan fortælle den største Jagt- eller Fiskerihistorie skal alligevel faa en Pakke.

Ved Lodtrækning faldt det i Jacobs Lod at begynde. I gamle Dage var der Vildt nok herude begyndte han, en Søndag Morgen, da jeg ville sætte mine Stude over i Grønningen længst ud imod Nord og muligvis

5½ % Stigning paa Flæsk

Salg af Vagthunde!

Andersen Luxol Næstved Vaps Kr. 350,00

Gerner Jensen, Kostræde Kr. 100,00

Fru Petersen, Stenskoven, Fensmark Kr. 87,00

Egon Frandsen, Dysted 1 Hvalp Kr. 100,00

Kristian Nielsen, Boserup, Køng Kr. 225,00

Karrebæktorp Busser Kr. 65,00

Murer Jensen, Holbæk Kr. 125,00

Lidsmoes, Tybjerglille 1 Hvalp Kr. 75,00

Parcelist Holger Jensen, Olstrup 1 Hvalp Kr. 35,00

Uddeler Larsen, Olstrup 1 Hvalp Kr. 50,00

Købmand Rejnholt, Dysted 1 Hvalp Kr. 75,00

Skovfoged Jensen, Denderupvænge 1 Hvalp Kr. 100,00

Uddeleren i Skakskøbing 1 Hvalp Kr. 200,00

Henry Rasmussen, Nr. Tvede 1 Hvalp Kr. 100,00

Fru Anna Hansen, Kostræde Pan Kr. 600,00

Fru Juel Petersen, Sparresholm Kr. 450,00

Made with FlippingBook - Online magazine maker