Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Købmand Petersen, Kongsted Kr. 150,00

Kaj Juel Petersen, Sorø dressur Kr. 100,00

Formand Carl Jensen, Mogenstrup Kr. 50,00

Sognefoged Jens Laurits Jensen 1 Hvalp Kr. 50,00

Restauratør Rasmussen, Næstved Pan Kr. 150,00

Slagtermester Robert Christensen Prins Kr. 150,00

Inspektør Rye, Raadegaard Rolf Kr. 150,00

Repræsentant V. Olsen, Kløvervej 13 Kr. 150,00

Sogneraadsformand Age Andersen Kr. 25,00

Depotejer Th. Andersen, Køng Dressur Kr. 50,00

I alt Kr. 3.767,00

Made with FlippingBook - Online magazine maker