ישראלית | עיתון נשים חברתי | נובמבר 2019

2 0 1 9

נ ו ב מ ב ר 3 ע י ת ו ן נ ש י ם ח ב ר ת י ג י ל י ו ן

משפחה מהחיים רעיה דוד, אישיות כובשת בפני עצמה, בריאיון על הזוגיות עם הנרי. הקשיים, הוויתורים, המקצוע הלא שגרתי, ההורות, ובעיקר האהבה שגדלה מיום ליום 7-6 ׳ עמ

ישראלית בעולם מסע בין זהויות שמלווה בשאלות מצד הילדים, על זרות ושייכות 10 ׳ עמ

על מין ברשת מה ניתן לעשות בנוסף להתקנת אפליקציה לסינון תכנים? 8 ׳ עמ

תרופה נגד חרדה איך מטפלים במצבי סטרס, ואיך נפרדים לשלום מהפחדים? 5 ׳ עמ

Made with FlippingBook - Online catalogs