Telefonnøgle Næstved 1946

> fcM1Vbl9 6G

TKLKIOWUUI1 IttMI . *4. Aargan* . Telf. Til*

BL j B

- ff/'/erurf/e/es n !!/ jg. Peter Jensen (▼•4 PMlktlli) Telefon

FREDE LUND Telefon 782

H.JUULHANSEN %ui. tilektro-lnatnllalor. Jernbanegade <*. Alt elektrisk SnstallatltMftarbeJde udføres

H. O. BIRKSTED *4 Trolast - Bygningsartikler Korn • Foderstoffer - Kunstgødning

Telefon

Fel^foo

Pi

»»

N

KW Bedste Arbejde til rimelig mmmmL .... is*— i® FRUGTKÆLDEREN NY ØSTERGADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugt og Grøntsagar < Største 1’dvalg I'li Bllllfale Pela^r

I

ri

—y

Kæstved Kulimport i • s s Carl Severinsen % Ny Havn e o ^ £ na si 1“ *" ^ Kl A ( —

Telefon

i

frtglnsl« J9 tøtiirvettli 1 I ABmM JÉMvt

X-

I H. C^LUM BRDR.JANSENS BENZIN DEPOT larlmafsve) 4111 en gros • Benzin — Petroleum • en detail Telefon idiii

Il i

Autot »soiot Forhandl«! Kl-j for SydejaalUv

*

1 . Kl.« AutomobU- virtkEtsd

Genbi stor er ti? ethverl Formaal, beregnet for Brsandø, Terv og Torvekoke. levnree

•AÉ

fl O It It I S Person- og Lastvogne * VOLVO Lastvogn Nlort I i I ia I t ! Itndle

tø , nO “ — * rtj £ C* S fi • v. k»3 -C U 4

a 50 3 Oi

.1 ijy IVMn lllt| To finnur Fenfø* , l'rlvaf: lOJ^I

r§- W. Juul Andersen i Co. Ringslsdgadc 11 , Nsityed Z + ^s s di | % ® f # *■**■*■**0*+* r * r r#i # UDANSK SHELL NÆSTVED DISTRIKTv«o AXEL S LARSEN

KOMPAGNI* ti fon 1420

i lifi

Bentin - Petroleum Solarolie • Smoreolie

Kontor og Lager: Brolot v Telt. 270 - Poslkonfo 7006

* ' ‘ S * * f '»• A LONDON MAGASINET - V JH A. S T V ED tf EL E F 0 N .6 4 6

Made with FlippingBook - Online magazine maker