Skolefrugt

Skolefrugt

Oversigt

Skole og institutions frugt Børn vil gerne spise frugt

Grundloven

Hvem & Hvordan

• Timeline for ansøgning, tilskud og udbetaling • Så er det tid

SKOLE & INSTITUTIONS FRUGT

Danmark sender hvert år millioner af kroner retur til EU, fordi vi ikke fulgt ud udnytter et tilskud til frugt og grønt til børn.

Pengene kunne eksempelvis bruges til frugt i børnehaver og andre Institutioner.

- Myndighedernes manglende administration af EU’s tilskudsordning til frugtordninger, gør at skoler og institutioner hvert år går glip af ca 5,6 millioner frugter.

- Pt. Bliver det kun udbudt til folkeskoler i Danmark, hvor der i resten af europa bliver udbudt til alle institutioner fra alderen 3 til 18 år.

- Mange skoler aner ikke de kan få dette tilskud gennem EU pga manglende oplysning fra Natur & Erhvervsstyrelsen

- 85% af danske børnefamilier får under halvdelen af de anbefalet 600 gram frugt og grønt på daglig basis.

- Forskning viser at jo tidligere man sætter ind for at lære børn og unge at spise frugt og grønt, jo større effekt får det.

Børn vil gerne spise frugt

De dårlige vaner, der senere kan give kræft, hjerte-karsygdomme og diabetes, bliver grundlagt i en tidlig alder.

Men det kan lade sig gøre at bryde spiralen.

En norsk undersøgelse viser, at de børn, der får et stykke gratis frugt om dagen, spiser mindre slik. Og de gode vaner holder ved.

De norske børn fik gratis frugt i et år, men tre år senere spiste ‘frugtbørnene’ stadig mere frugt end andre børn.

– Hvis et års gratis frugt kan mærkes i tre år eller måske længere, så tror vi på, at et helt skoleliv med frugt har effekt resten af livet.

De får altså gavn af frugtordningen her og nu, men også på lang sigt. Det er en god måde at lære at spise sundt, siger Susanne Tøttenborg, seniokonsulent i Kræftens Bekæmpelse til cancer.dk.

Grundloven

Grundlag for ordningen

At spise frugt og grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjerte-karsygdomme. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget en skolefrugtordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt.

I Danmark omfatter ordningen økologisk og konventionel frugt og grønt.

Produkterne skal være friske og uforarbejdede og kan uddeles til elever i børnehaveklassen og 1.- 10. klasse eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner.

EU medfinansierer op til 75 pct. af udgifterne til frugt og grønt, resten betales af forældre, kommuner eller private sponsorer.

Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning, dvs. At ansøgere først søger om at få reserveret en del af puljen.

Efter at have fået tilsagn kan en ansøger sætte uddelingen af frugt og grønt i gang inden for ordningens rammer.

Hvem & Hvordan

1. Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt, dette er kun i DK.

2. EU giver tilskud til frisk og uforarbejdet frugt og grønt. Produkterne kan både være økologiske og konventionelle.

3. Tilskud er op til på 75 pct., max. 1,25 kr for konvent. produkter og 2 kr. for øko produkter pr. elev pr. undervisningsdag.

4. Beregninger foretages på grundlag af tilskudsberettigede omkostninger eksklusiv moms, kan tilskuddet ikke forudbetales.

5. Hvem kan søge? Skoler fra 0 til 10. klassetrin, Kommuner(for skolerne), Leverandører af frugt&grønt, Organisationer.

6. § 8. Tilsagn om tilskud er betinget af, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Uddelingsperioden skal dække alle undervisningsdage i skoleåret. 2) Tilsagn kan ikke overføres til kommende skoleår eller anvendes med tilbagevirkende kraft. 3) Skole hænger plakat ved hovedindgang eller internetbanner på hjemmeside, at skole deltager i ordningen. 4) NaturErhvervstyrelsen stiller plakat og banner til rådighed. 5) Ansøger sikrer ansøgning om tilskud og originale bilag er tilgængelige i 5 år fra udbetaling af tilskud. 6) Ansøger skal iværksætte ledsageforanstaltning, hvis det ikke er muligt, kan staten støtte op om dette. 7) Ansøger skal gemme dok. for at EU udbudsregl/tilbudslov er overholdt, fem år fra afsluttende udbetaling.

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte udgifter, hvortil der er modtaget anden EU-støtte.

Så er det tid...

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

frugtbudet.dk

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online