Helemaal Thuis nr7

HR actief op zoek naar nieuwe collega’s! Nieuwsfeed HR

“baby op komst” Overal in Vlaanderen gaan regelma�g prenatale cursussen (5 lessen) door. Voor loca�es en data zie: www.solidariteit.be/ prenatale-begeleiding Kan je je geen 5 avonden vrij- maken? Geen nood, er zijn ook regelma�g infoavonden waarbij een vroedvrouw in vogelvlucht de prenatale lessen doorloopt en antwoord gee� op specifieke vragen van jonge ouders. Meer informa�e zal ten gepaste �jde vermeld staan op de website. deelname aan een leuke ac�e op Facebook. Uiteraard zijn er het hele traject door ook persoonlijke con- tacten tussen het jonge gezin en de vroedvrouw, sectorverantwoordelij- ke en kraamverzorgenden. Met de onderliggende boodschap ‘je staat er niet alleen voor’ bieden we onder- steuning tot aan de geboorte en is meteen een stevige basis gelegd voor het verderze�en van kraamzorg en postnatale begeleiding na de geboor- te. De verzorgenden en vroedvrouw komen dan gezwind en blij mee- moederen bij de pasgeboren baby aan huis. Consulta�es in onze afdelingen Ook op dat vlak is nog een nieuwig- heid te vermelden. Voortaan hoe- ven de jonge mama’s niet meer te wachten op de vroedvrouw. Als ze dit verkiezen kunnen ze na afspraak op consulta�e gaan bij een vroedvrouw in een rus�ge ruimte in de afdelingen Evergem, Brugge en Zwijnaarde van Solidariteit voor het Gezin. Bij succes zal dit zeker nog uitgebreid worden naar andere loca�es.

14/02/2017 – Roeselare Zoals het gaat op Valen�jn, ging ook HR op date op 14 februari! Deze jobdate vond plaats in Schiervelde te Roeselare. Vooral verzorgenden/ zorgkundigen kwamen een kijkje ne- men bij onze beursstand.

11

Wist je dat: wij steeds op zoek zijn naar gemo�veerde jobstudenten verzorging �jdens de vakan�es? Neem gerust een kijkje op: www.solidariteit.be/jobs/jobstudenten.

20/02/2017 – Gent Op 20 februari nam Neslihan Ibryam, huishoudhulp in sector 56, geduren- de een week werkzoekende Cevahir Kilic mee op pad voor haar beroeps- verkennende stage . Gedurende deze stage, georganiseerd in samenspraak met het Lokaal Werkgelegenheidsbureau van Stad Gent, maakte Cevahir kennis met onze organisa�e en verkende ze de job van huishoudhulp op een ac�eve manier. Op het einde van de stage werd beslist dat zij op 20 maart in dienst mocht komen als huishoudhulp. Neslihan Ibryam vond het een zeer fijne ervaring: ‘Het was een leuke erva- ring om haar te begeleiden en met haar samen te werken, we waren een zeer goed team samen.’ Wist je dat: je als medewerker van Solidariteit voor het Gezin een aanbrengpremie t.w.v. 180 euro bruto kan ontvangen indien je een huis- houdhulp of verpleegkundige aanbrengt? Vraag meer informa�e aan jouw verantwoordelijke! 21/02/2017 – Menen Om de instroom van goede sollicitanten te garanderen, is het belangrijk dat HR nauw samenwerkt met een aantal scholen. Zo was HR aanwezig op de jobexpo te Menen, in samenwerking met de campus Sint-Jorisschool en campus VTI Sint-Lucas. Vooral leerlingen uit de Sint-Jorisschool kwamen bij onze beursstand langs voor een sollicita�etraining en informa�e over de vacatures. Onze HR-medewerkers gaven hen �ps en feedback over hun cv en mo�va�ebrieven.

Made with FlippingBook Annual report