Helemaal Thuis nr7

16

Seniorcity Gent in een nieuw kleedje De assisten�ewoningen van Solidariteit voor het Gezin bieden aan zelfredzame ouderen, die zelfstandig willen wonen in een beschermd woonklimaat, een aangepast verblijf met een brede waaier van diensten, aan. Eigen�jds zijn en zich aanpassen aan de verwach�ngen van een nieuwe genera�e ouderen betekent dat men ook �jdig moet renoveren en investeren in gebouwen en technieken.

Made with FlippingBook Annual report