Helemaal Thuis nr7

17

Op 23 januari 2017 was het einde- lijk zover. Na dagen en weken die jaren leken te duren kon Solidariteit voor het Gezin de resultaten van de renovatie van het gelijkvloers aan de residenten tonen. Dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te breken hebben tal van bewoners ondervonden. Niettegenstaande het een lastige renovatie geweest is met niet te onderschatten hinder, zijn ze nu wel heel blij met het schitterende resultaat. Na 22 jaar intens gebruik was vernieuwing nodig De serviceresidentie Seniorcity opende in 1994 voor het eerst de deuren. Begin 2016 werd na rijp beraad beslist om de gemeen- schappelijke delen van de gelijk-

vloerse verdieping te renoveren. Dit was nodig deels omwille van nieuwe brandtechnische normen en deels omwille van de nood aan een opfrissing van het restaurant na 22 jaar van intens gebruik. Tegelijk werd beslist de leeggeko- men ruimtes op de vijfde verdie- ping aan de Tijgerstraat en op de vierde verdieping aan de Tentoon- stellingslaan om te vormen tot 13 nieuwe assistentiewoningen. Tot in maart 2015 huisden daar de direc- tie en verschillende administratieve diensten die nu hun werkplek in de Tramstraat te Zwijnaarde hebben. De assistentiewoningen zijn intus- sen ook afgewerkt en op 1 april konden de eerste bewoners er al intrekken.

104 assistentiewoningen Gemiddelde leeftijd resident: 64 kamers in het zorghotel (woonzorgcentrum) 87 10 plaatsen in het dagverzorgings- centrum 86 Gemiddelde leeftijd bewoner: Gemiddelde leeftijd gebruiker: 1 lokaal dienstencentrum 1 therapeutisch zwembad 83

Made with FlippingBook Annual report