Helemaal Thuis nr7

19

‘Een professionele dienstverlening aanbieden aan onze klanten is één van onze grootste prioriteiten.’ Nele O�evaere, directeur van de poetsdienst

Goed voorbereid naar de klant Opleiding voor startende huishoudhulpen Vanaf 2017 krijgen de nieuw in dienst huishoudhulpen extra opleiding over poets- en strijk- technieken zodat ze goed voorbereid aan de slag kunnen bij hun klanten.

de organisa�e, planning en de uitvoe- ring van hun poetstaken in de reële werkomgeving. Ook klanten kunnen steeds met hun vragen en bemerkin- gen bij de coaches terecht. Aarzel dus niet om hen te contacteren!

ramen poetsen en het strijken van hemden. Dit alles onder het toeziend oog van de lesgever. ‘Theorie en prak�jk samen, kortom, het is een vorming die nu�g is voor iedere nieuwe huishoudhulp ongeacht hun lee�ijd of jaren ervaring,’ aldus Nele O�evaere. Coaching aan huis De poetsopleidingen worden gegeven door de verantwoordelijken van de huishoudhulpen. Zij werden vooraf getraind en mogen zichzelf nu poets- expert noemen. Hun kennis nemen zij ook mee naar de coaching aan huis. Sinds enkele jaren ondersteunen de verantwoordelijken immers de huis- houdhulpen door hen bij te staan bij

Deze vorming komt bovenop de bijscholingen die de huishoudhulpen al elk kwartaal kunnen volgen en die thema’s behandelen als ergonomie en communica�e. Door de uitgebrei- de opleidingen wil Solidariteit voor het Gezin de kwaliteit van taakuit- voering van de huishoudhulpen verbeteren en hen zo goed mogelijk ondersteunen. Theorie en prak�jk gebundeld In de nieuwe opleiding komen naast het theore�sche gedeelte- basis- principes van het schoonmaken en de verschillende poetsmaterialen en -producten- ook heel wat prak�sche oefeningen aan bod. De huishoud- hulpen gaan meteen aan de slag met

Hee� u een vraag of een sugges�e voor de verantwoor- delijke van de huishoudhulp? Contacteer hen! Zij komen graag bij jou langs of helpen je telefonisch.

Made with FlippingBook Annual report