Helemaal Thuis nr7

Katern: 40 jaar

Reeds vóór de oprich�ng van de vzw star�e mevr. Devriendt met het inrichten van cursussen voor bejaardenhelpsters in Oost- en West-Vlaanderen. Zo verbond zij personeel en klanten met elkaar en met haar dienstverlening.

Welkom!

1977 - 1984

22

Nu kennen we het systeem van de dienstencheques. Toen waren de poetshulpen ‘Tewerkgestelde Werk- lozen (TWW)’ of maakten ze deel uit van het ‘Derde Arbeidscircuit (DAC)’. Gelukkig konden de poetshulpen blijven maar werden die nepstatu- ten na enkele jaren afgebouwd.

Mevrouw Devriendt , s�chtster van de vzw trok de eerste jaren zelf de wi�e schort aan om te gaan thuis verplegen. Zij die zich deze wagen nog herinneren behoren on- getwijfeld tot de genera- �e van de babyboomers.

1979

Solidariteit voor het Gezin is enkele keren met een nieuwe dienst aan huis gestart, zoals pedicure, maar moest die na enkele jaren jammer genoeg weer stopze�en. Haartooi is ook zo een voorbeeld.

1984

Ongeveer gelijk�jdig met de poetsdienst kwam er ook een karweidienst . Wie goed kijkt zal meerdere mannen ontdekken die nu ook nog aan het werk zijn.

Afdeling Oudenaarde was de allereerste stek buiten Gent en ze bestaat nog steeds, zij het nu aan de andere kant van het gebouw en compleet vernieuwd in de s�jl van Het Nieuwe Werken.

Made with FlippingBook Annual report