Helemaal Thuis nr7

Katern: 40 jaar

2000 - 2004

De jaren rond de eeuw- wisseling waren op veel vlakken cruciaal voor de ontwikkeling van Solidariteit voor het Gezin

24

1992 - 1999

De jaren 90, dat waren de jaren van de fusies en ex- pansies . De thuiszorgdiensten van VZW Korenbloem in Kortrijk en van de VAN te Roeselare werden overgenomen, een samenwerkingsovereenkomst werd getekend met de Ona�ankelijke en Neutrale Ziekenfondsen, nieuwe afdelingen werden geo- pend en oude verhuisden naar een betere loca�e. Eind 1999 telde Solidariteit voor het Gezin al 2.225 medewerkers.

Tot dan werd enkel zorg verleend door professionele medewerkers. Omdat er zoveel vraag naar was, vond de direc�e het hoog �jd om het aanbod uit te brei- den met oppas door vrijwilligers . Een vzw werd ervoor opgericht. Voortaan kon dag én nacht hulp geboden worden. Uiteraard was de overheid er op hetzelfde moment ook mee bezig en binnen de kortste keren waren 5 erkenningen binnen.

Onze partners op vandaag zijn:

1995

Made with FlippingBook Annual report