Helemaal Thuis nr7

Katern: 40 jaar

Wie herinnert zich de eerste diensten- cheques nog? 6,20 euro/uur kos�en ze in de beginjaren. Duizenden (vooral) vrouwen lieten het zwartwerk voor wat het was en namen de wijze beslissing in vast dienstverband te gaan werken. Op de poetshulp met dienstencheques kon iedereen beroep doen. Dat opende bij Solidariteit voor het Gezin opnieuw perspec�even voor groei.

Mevr. Devriendt, de s�chtster van de vzw en algemeen directeur gaf de fakkel door aan Erwin Devriendt , afgevaardigd bestuurder en Pol Debrock, adjunct-algemeen directeur. Zij zelf werd voorzi�er van de Raad van Bestuur. Er waren nog fusies in de volgende jaren en vooral veel vreugde omwille van de komst van de verzorgenden en poetshulpen van de Liberale Mutualiteit Limburg. De organisa�e werd steeds sterker en kon meer en betere zorg verlenen en dit overal in Vlaanderen en Brussel.

25

2003

In de hulp- en dienstverlening aan huis voelde Solidariteit voor het Gezin zich als een vis in het water. Maar wat als het daar niet meer verder kon? Er moesten toch nog mogelijkheden zijn om de klanten te blijven bedienen, zeg maar tot het einde? Een opportuniteit deed zich voor met de overname van het rusthuis Home Aline te Gent.

Een nieuw verhaal kon beginnen.

De eerste kindjes die in Sloebercity , het eer- ste kinderdagverblijf van Solidariteit voor het Gezin werden opgevangen zijn intussen 12 à 13 jaar. Zouden zij of hun ouders nog wel eens aan de �jd in de crèche denken?

Made with FlippingBook Annual report