Helemaal Thuis nr7

Katern: 40 jaar

2005 - 2011

Thuiszorg: check! Woonzorg: check! Kinderopvang: check! To do: residen�ële kinderzorg . Een nieu- we kans deed zich voor om het aanbod te verbreden. Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning te Evergem waar kinderen uit probleemgezinnen �jdelijk residen�eel konden opgevangen worden, werd zelf opgevangen in de grote familie van Solidariteit voor het Gezin.

26

In haar drang naar vernieuwing en originaliteit werd in huis- houdhulp met dienstenche- ques ook nog een �jd gewerkt met het comfortpakket , een pakket met de meest courante poetsproducten dat de klanten konden kopen, maar dat bleek na enkele jaren van gebruik geen haalbare kaart meer en werd afgescha�. In Vlaanderen en Brussel werkten toen 2.000 poetshulpen. 2007

2012 - 2017

‘Er zit elektriciteit in Solidariteit!’ Dat was de slogan om aan te kondigen dat maatschappelijk verantwoord onder- nemen en aandacht hebben voor het leefmilieu belangrijke issues zijn voor Solidariteit voor het Gezin. Nie�egen- staande het een pak duurder was, werd in de dienst maal�jden het diesel- wagenpark vervangen door 10 elektri- sche wagens . Dit was toen een unicum en 5 jaar later blijkt het nog steeds een uitzondering te zijn.

Solidariteit voor het Gezin telde 5.000 medewerkers! Hoeveel klanten hielpen zij? Sommige namen langdurig hulp, andere dan weer voor een korte periode. Over een heel jaar zijn het enkele �en- duizenden!

2009

Het zorgbedrijf groeide verder . Nieuwe Sloeber-kinder- dagverblijven openden de deuren in Brussel, Vlaams- Brabant en Oost-Vlaanderen. Er werd ook verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Thuiszorg de klok rond was (en is nog steeds) een grote nood en beetje bij beetje kwamen er bijkomende ini�a�even om daaraan tegemoet te komen zoals de avond- en nach�oeren en de Zorg24-projecten.

Made with FlippingBook Annual report