Helemaal Thuis nr7

Helemaal Thuis V O O R W O O R D

3

Voor onze klanten- de ware reden van ons bestaan- hebben we nog een ver- rassing in petto. Het is nu nog te vroeg om te onthullen wat het wordt. Bent u klant, hou dan in elk geval

Driewerf hoera, wij zijn blij en trots want Solidariteit voor het Gezin is dit jaar 40 jaar ge- worden. En een jubileumjaar is altijd een goed moment om even stil te staan bij hoe het vroe- ger was. Omdat we een organisatie zijn met, voor en van mensen, halen we die mensen er natuurlijk graag bij. In dit magazine brengen we in het middenkatern een fotoreportage van verleden en heden, van medewerkers die er (bijna) vanaf het eerste uur bij waren en er nu nog steeds bij zijn. Zij hebben elk hun eigen parcours gereden doorheen de jaren, ze zijn altijd gebleven en hebben mee gezorgd voor het succes. Uiteraard vergeten we in de foto- reportage ook mevr. Devriendt niet, in 1977 stichter van de vzw en in 2015 jammer genoeg overleden. Een jubileumjaar is ook een mooi moment om te feesten en om medewerkers en klanten te bedanken voor het vertrouwen. Medewerkers voor het vertrouwen in hun werkgever, klanten voor het vertrouwen in de geboden hulp- en dienstverlening. Op 28 april a.s. gaan mede- werkers, vrijwilligers en bijzondere relaties uitbundig feest vieren in het Sportpaleis te Antwerpen. Er zijn 11.000 mensen ingeschre- ven om te komen luisteren naar 16 koren van Solidariteit voor het Gezin die een eigen geschreven nummer brengen en zo aantonen dat samenwerken tot mooie resultaten leidt. Daarna zal iedereen kunnen genieten van een show met bekende Vlaamse artiesten die ge- presenteerd wordt door Peter Van de Veire en Niels Destadsbader.

uw brievenbus in de eerste week van mei in de gaten!

Het verleden niet vergeten is nuttig en nodig evenals af en toe feest vieren, maar visionair zijn voor wat de toekomst gaat brengen is wellicht nog essentiƫler voor ons voortbestaan. Ook op dat vlak mogen we zonder overdrij- ving 2017 als een historisch jaar bestempelen. Het zal in de annalen van de geschiedenis geboekstaafd staan als het jaar waarin Z-plus werd opgericht. Wat dit is en waarover het pre- cies gaat kunt u verder lezen in dit magazine. Kunnen lezen waar uw zorgorganisatie mee bezig is, is de bestaansreden van dit magazine. We koppelen nuttige informatie aan leuke weetjes en publiceren wat in onze mailbox terecht komt. Het is aan u om er een beetje tijd voor te nemen en er even bij te gaan zitten.

Veel leesplezier!

Erwin Devriendt, Afgevaardigd bestuurder

Made with FlippingBook Annual report