Helemaal Thuis nr7

30

De opening is voorzien voor september 2017

CADO Mesen De eerste steen van velen Op 22 februari vond de eerste steenlegging van het CADO (Collec�ef Autonome Dagopvang voor Ouderen) plaats in Mesen. Pol Debrock (adjunct-algemeen directeur Solidariteit voor het Gezin), Sandy Everaert (burgemeester Mesen) en Marc Lewyllie (burgemeester Heuvelland) plaatsten met terechte fierheid de eerste steen van het dagopvangcentrum.

Ieper. Dankzij de komst van het CADO kunnen inwoners van Mesen en Heuvelland dichter bij huis opgevangen worden. Hierdoor kunnen ze langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en een opname vermijden. Wanneer familie of mantelzorgers overdag uit werken gaan, kunnen de gebruikers deelnemen aan ontspannings- momenten, maar evengoed aan vormings- en informa�e- ac�viteiten of kookac�viteiten. Zij zullen in het dagverzor- gingscentrum ook een warme maal�jd kunnen genieten en de nodige hygiënische bijstand krijgen van gediplomeerde verzorgenden. Voor het ontwerp van het CADO wordt de nadruk gelegd op het huiselijke karakter in combina�e met de nieuwste technologie.

In heel Vlaanderen werden er slechts 60 CADO’s goedge- keurd om op te starten. Dat één daarvan wordt verwe- zenlijkt door Solidariteit voor het Gezin in – of all places – Mesen is op zich een unicum. Voor wie Mesen niet kent, het is de kleinste stad van ons land en situeert zich samen met Heuvelland in een uitgestrekt pla�elandsgebied. Juist dit gegeven brengt in �jden van vergrijzing heel wat uitda- gingen met zich mee. Meerwaarde voor de regio Senioren of zorgbehoevenden worden, door het gebrek aan residen�ële voorzieningen in de buurt, gedwongen om uit te wijken naar een grote stad zoals Poperinge of

Made with FlippingBook Annual report