Helemaal Thuis nr7

Op 6 december nam Solidariteit voor het Gezin Antwerpen haar intrek in de vernieuwde kantoor- ruimte. Al snel merkten de plaatselijke medewerkers de grote voordelen: Het nieuwe werken: Afdeling Antwerpen sluit mee aan

31

Geïntegreerde zorg door flexibele werkplekken Rust in het hoofd dankzij een clean desk aanpak

Zuurstof in huis met groene foto’s uit Antwerpse parken Overleg wordt ges�muleerd dankzij ludieke zetels en ruimtes

GRIET GETUIGT

Check, Antwerpen slaagt in de New Way Of Working!

Eind augustus 2016 star�e ik bij Solidariteit voor het Gezin in Antwerpen. Ik belandde in een weinig aantrek- kelijke donkere en overvolle ruimte. Overal rood tapijt en groene muren met in het midden ijzeren kasten die uitpuilden tot op de grond toe. Uit de eerste rondleiding bleek dat de verschillende diensten te vinden waren aan weerszijden van deze kas- ten. Hoe moest ik hier ooit mijn weg vinden naar mijn collega’s? Maar er zou verandering komen… En wat voor een! Na 2 maanden kamperen in een nog vollere etage van het gebouw, mochten we naar onze vertrouwde doch vernieuwde werkstek terugke- ren. Wat een verademing! De open ruimte viel me meteen op en de mogelijkheid tot flexibel werken. Nu kan ik zonder moeite nauw samen- werken met alle collega’s. Ik ben echt zeer blij met deze moderne en wi�e kantoren die rust uitstralen.

De afdeling zegt een grote dankjewel aan de direc�e die dit alles mogelijk maak- te. We zijn trots een onder- deel te mogen uitmaken van de groene gordel rond Antwerpen. De handjes ogen hier blauw en geel en vallen op in het decor van de Singel!

Griet Quirijnen, centrale intaker

Made with FlippingBook Annual report