Helemaal Thuis nr7

Op kamp met Cool4Kids: een TOP idee! Cool4Kids hee� een fantas�sch kampjaar achter de rug. Meer dan 1000 kinderen kozen in 2016 voor een kamp van Cool4Kids en ze hadden daar achteraf geen spijt van. Het knalde vorige zomer op de speelpleinen van Cool4Kids. Avontuurlijke ritjes met een legerjeep, mega construc�es maken in lego, robots in elkaar knutselen, circusar�esten op bezoek krijgen, zelf een rap song maken, de laatste nieuwe dansmoves inoefenen en nog zoveel meer.

Kinderdagverblijf #14: Sloeberhuisje heet u welkom Sinds 1 januari 2017 hee� Solidariteit voor het Gezin er een 14de kinderdagverblijf bij. Sloeberhuisje is gelegen in Hamme en was voor de overname gekend onder de naam Pimpeloentje. Dit kinderdagverblijf kan 17 kinderen per dag opvangen. De prijs die ouders moeten betalen voor de opvang is a�ankelijk van het inkomen. Drie kin- derbegeleidsters zorgen er met veel enthousiasme voor de sloebertjes. Sloeberhuisje is elke werkdag open van 7u tot 18u om de kinderen een fantas�sche dag te bezorgen. Wat maakt sloeberhuisje zo fijn? De goede contacten met de ouders zijn heel belangrijk en ’s avonds kunnen de ouders hun kinderen dan ook ophalen in de leefgroep zelf. Naast de dagelijkse crea�eve momenten, is buitenspelen ook een belangrijke ac�viteit ( als het weer het toelaat natuurlijk). Van al dat zingen, dansen, verhaaltjes voorlezen, knutselen en nieuwe dingen ontdekken, worden de kinderen moe en dan zijn er de belangrijke rustmomenten. Sloeber- huisje hee� s�lletjesaan haar weg ge- vonden in de werking van Solidariteit voor het Gezin. Net zoals in de andere kinderdagverblijven blij� Solidariteit voor het Gezin verder werken aan de kwaliteit door te investeren en te vernieuwen, zodanig dat alle ouders steeds met een gerust gemoed hun kroost kunnen achterlaten in de opvang.

33

Ook in 2017 zijn we klaar voor spe�e- rende vakan�es. We staan te pope- len om veel kinderen opnieuw een fantas�sche vakan�e te bezorgen. Dit jaar doen we dit trouwens niet alleen. Om de kwaliteit van de kam- pen en bijhorende administra�e nog te verbeteren werken we vanaf nu samen met vzw Crejaksie. Dit is de Jeugddienst van de Liberale mutuali- teit met een jarenlange ervaring. In 2017 passeren alvast enkele nieu- we kampen de revue waarvan de namen alleen al tot de verbeelding spreken: ‘Bonjour mon amour’, ‘Ridderessen’, ‘Wenskamp’, ‘Show- bizz’, ‘Beroepenweek’, ‘Elke dag FEEST’ en nog veel meer!

Hier word je vast en zeker een superheld!

Zoek je een kamp? Surf dan als de bliksem naar www.crejaksie.be/aanbod, zoek en boek jouw favoriet want de plaatsen zijn beperkt!

Gek, gekker, gekst als het elke dag feest is!

Contact Sloeberhuisje: Sint-Annastraat 72, 9220 Hamme 0472 21 83 87

Made with FlippingBook Annual report