Helemaal Thuis nr7

B alans E nergie S olidariteit: hoe zit dit bij jou? Solidariteit voor het Gezin zet verder in op een gezondheidsbeleid voor haar werknemers! De mentale en fysieke gezondheid is reeds enkele jaren een belangrijk onderwerp op de bijscholingen en opleidingen, al dan niet onder begeleiding van Securex, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

34

Nu is er beslist om alle acties die kaderen in dit gezondheidsbeleid te bundelen onder één noemer. De keuze viel op de naam BES. Deze goed klinkende lettercombinatie staat voor Balans, Energie, Solidariteit. Wanneer je het logo van BES ziet, mag je er zeker van zijn dat die opleiding, actie of informatie goed is voor jouw gezondheid. Het BES-alternatief is altijd het beste alternatief voor jou. Balans staat voor het evenwicht dat behouden blijft. Belangrijk is het evenwicht tussen de eisen die je worden gesteld en wat je aankunt. Of anders gezegd: de balans tussen je draaglast en draagkracht. Je draagkracht is dat wat je als persoon aankan. De draagkracht wordt enerzijds bepaald door je persoonlijkheid en je eigenschappen, zoals je mate van zelfvertrouwen, je neiging tot perfectionisme en wel of geen moeite hebben met het vragen van steun. Anderzijds speelt ook je leefstijl een rol: gezond eten, niet roken, bewegen en voldoende ontspanning zorgen voor een fit lichaam en dat vergroot je incasseringsvermogen. Je draaglast wordt bepaald door de voor jou be- lastende dagelijk- se werkomstan- digheden.

Energie is het sleutelwoord binnen het BES-project. Langs de ene kant heb je de energiegevers. Energiegevers zijn zaken … … waar je fysiek moe van wordt, maar waar je mentaal en/of emotioneel een boost van krijgt. … die je de tijd uit het oog doen verliezen, waarbij je denkt ‘nog heel even’ maar waar je met plezier nóg wat meer tijd insteekt. … of routineuze bezigheden die jij vanzelfsprekend vindt en waar je amper nog bij nadenkt, maar waarvan ande- ren toch wel opmerken dat je er erg goed in bent. … waar je naar uitkijkt en die zo lang mogelijk mogen blijven duren. … die je er zelfs tijdens stressmomenten en bij vermoeid- heid nog graag wil bijnemen. Energievreters , daarentegen, vermijd je beter. Je kan deze herkennen doordat … … je er echt niet naar uitkijkt. … de tijd totaal niet lijkt vooruit te gaan als je er mee bezig bent. … je moe wordt als je ermee geconfronteerd wordt. … ze uitstelgedrag uitlokken. … ze tijdens evaluatiegesprekken keer op keer opnieuw naar boven komen als verbeterpunten. … ze meer focus vereisen dan andere opdrachten. … je er het nut niet van snapt.

Made with FlippingBook Annual report