Helemaal Thuis nr7

Zorgen voor mensen met dementie In Vlaanderen lijden ongeveer 100.000 mensen aan dementie. Wetenschappers verwachten dat dit cijfer in de toekomst nog zal stijgen. Het is een groep van mensen die samen met hun mantelzorgers extra aandacht en zorg nodig heeft.

37

Als mantelzorger heb je recht op verschillende steunmaatregelen: Zorgverlof of palliatief verlof: dit zijn thematische verloven die losstaan van het tijdskrediet. Tijdskrediet voor hulp aan zwaar zieke gezins- en familie- leden of het verlenen van palliatieve zorg. Premie zorgverzekering: 130 euro per maand voor niet- medische kosten. Mantelzorgpremie: bepaal- de gemeentes bieden deze premie aan. Het bedrag en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Thuiszorg: thuisverpleging, op- pashulp overdag of ’s nachts,…

Op Solidariteit voor het Gezin kunnen zij beroep doen voor thuiszorg en in Gent en Oostende kan ook een opna- me in een zorghotel geregeld worden als het niet meer verder kan in het thuismilieu. Dit is uiteraard zeer nutti- ge en praktische hulp maar er is voor die doelgroep meer nodig dan dat. Morele ondersteuning, tips en tricks om de mate van zelfstandigheid van de zieke zo lang mogelijk te behou- den, hoe over te gaan tot voorlopige bewindvoering en welke financiële ondersteuning er is van de overheid zijn andere zaken die soms ook aan de orde zijn. De sociale diensten van de ziekenfondsen zijn gespecialiseerd in deze materie en zullen mantelzor- gers begeleiden bij al deze vragen. Solidariteit voor het Gezin werkt

nauw samen met de Liberale Mutuali- teiten, Neutrale Mutualiteiten, Parte- na en het Onafhankelijk Ziekenfonds. De sociale diensten van de ziekenfondsen zijn gespeciali- seerd in deze materie en zullen mantelzorgers begeleiden bij al deze vragen. Bent u mantelzorger en heeft u meer informatie of ondersteuning nodig, neem dan zonder aarzelen contact op met de sociale dienst van uw zie- kenfonds of via het contactformulier op hun website. Zij zullen u zeker te woord staan en indien nodig ook op huisbezoek komen.

Hoe ga je om met een persoon met dementie? *

• Blijf de persoon met dementie altijd als een volwaar- dig persoon behandelen. • Spreek langzaam , op een rustige toon en hou de boodschap eenvoudig. • Wijs de persoon niet op het falende geheugen. Probeer je in te leven in zijn of haar wereld. • Toom een uitbarsting van woede niet onmiddellijk in. Laat even uitrazen en stel je begripvol op.

• Achterdocht is een gevolg van een falend geheugen. Probeer rustig te blijven . • Probeer niet geïrriteerd te raken als handelingen moeilijk worden. Pak de zaken samen aan . • Omgaan met een persoon met dementie is een proces van vallen en opstaan. Verlies als mantelzor- ger jezelf niet uit het oog. Zorg voor jezelf en laat je helpen!

*Bron: Profiel oktober 2015

Made with FlippingBook Annual report