Helemaal Thuis nr7

Nieuwe collega’s te Evergem

Eén januari 2017 was niet enkel de start van het nieuwe jaar, maar eveneens de start van een nieuwe tewerkstelling voor 33 medewerkers komende van PWA Het Huisteam te Evergem.

38

Rasschaert, die instond voor de administra�eve ondersteu- ning bij Het Huisteam, blij� de werking verder opvolgen samen met sectorverantwoordelijke Verona De Bruyne. Via deze weg wil ik Mieke Vanrenterghem, voorzi�er PWA/ DCO Evergem VZW, alle klanten en personeelsleden bedan- ken voor het vertrouwen in Solidariteit voor het Gezin. Ik hoop dat Monique en alle 32 huishoudhulpen snel hun plaatsje vinden binnen ons zorgbedrijf . Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om hen een fijne samen- werking toe te wensen en hen van harte welkom te heten in de Sol-familie.

Het Huisteam stopte met haar werking eind 2016 en klan- ten en personeel hadden de mogelijkheid de overstap te maken naar de dienst Comfortzorg van Solidariteit voor het Gezin. We kunnen ons voorstellen dat dit nieuws als een donder- slag bij heldere hemel werd ervaren toen dit op 27 oktober 2016 bekend werd. Aansluitend op deze mededeling brach- ten wij een voorstelling van ons bedrijf en diensten. We vermoeden dat dit overtuigend was want alle personeels- leden hebben de overstap gemaakt naar Solidariteit voor het Gezin. De klanten hadden eveneens de keuze beroep te doen op onze diensten met hun vertrouwde huishoud- hulp. Gezien de toestroom van een 180-tal nieuwe klanten, kunnen we zeggen dat dit een succesverhaal is. Monique

Kevin Van Damme, Regiomanager

Welkom Haaltert! Nadat in 2016 de poetshulpafdeling van het OCMW van Haaltert overgenomen werd door Solidariteit voor het Gezin, volgde vanaf 1 januari 2017 ook de dienst gezinszorg.

dat de omschakeling vlot gegaan is en dat iedereen zijn beste beentje hee� voortgezet. De nieuwe groep Haaltert mag er absoluut wezen!

Op 5 december 2016 ging de eerste kennismaking door met de ploeg. Het was voor hen een bewogen �jd: er waren veel vraagtekens en onzekerheid. Anja Verhoeyen, onze teamleider en de personeelsdienst hebben keihard hun best gedaan om alle vragen te beantwoorden en helderheid te brengen. Dit zorgde dan toch voor een beetje klaarheid bij hun grote sprong in het duister.

Debbie April, sectorverantwoordelijke

Het was voor iedereen een spannen- de �jd: ook de kleinere ploeg die al in Haaltert werkte moest afscheid nemen van de collega’s van Erpe- Mere. Als sectorverantwoordelijke van een heel nieuwe ploeg kijk ik erg tevreden terug. Al van bij het begin was duidelijk hoezeer het hier gaat om een warme, hechte en gemo�- veerde groep . Intussen kan ik zeggen

Made with FlippingBook Annual report