Helemaal Thuis nr7

Vijf jaar Thuiscompagnie: verzorgenden doen wonderen!

40

Nog nooit heb ik een studiedag meegemaakt waar zoveel werd geapplaudisseerd. Dat applaus kwam er omdat Thuiscompagnie een prachtig project is, met knappe resultaten en met ongelofelijk enthousiaste verzorgenden die in deze aanpak geloven omdat ze met eigen ogen de resultaten zien. “Ik ben een heel andere mens geworden. Ik heb terug veel meer vertrouwen in andere mensen en in mezelf, ik kan veel meer bereiken.” Met die getuigenis van een alleenstaande papa aan het begin van de studiedag, was de toon gezet. De handen zouden nog dikwijls op elkaar gaan. Jessica, Liliane, Miranda, Myriam en Sandra vertelden over hun aanpak. Waar ligt dan toch die toverkracht van gezinszorg? “Die gezinnen waar wij komen, waar armoede is en problemen zijn op alle levensdomeinen… die gezinnen moeten zoveel” legt Sandra uit. “Ze moeten hun kinderen naar de opvang brengen, ze moeten met die en die hulpverlener gaan praten, …Hun hoofd zit vol met alles wat moet, moet, moet... Van ons ‘moeten’ ze niets. We vragen hen wel om mee te helpen maar we dwingen niet. We houden rekening met hun goede en slechte dagen. Als je op die manier werkt, dan komt het vertrouwen vanzelf. “ De verzorgenden van Thuiscompagnie staan heel open in de gezin- nen. Ze maken veel tijd om te luisteren en ze oordelen niet. “Laat je vooroordelen in de auto en veeg je ego onder de mat aan de voordeur... dan ben je klaar om samen met de mensen aan de slag te gaan.” zegt Jessica. Liliane vult aan. “Ze kunnen hun leed kwijt bij ons en dat is veel waard. Want als mensen problemen hebben gaan ze hun frustraties vaak op elkaar uitwerken. Als de relaties onderling verbeteren, dan heb je pas een basis waarop een gezin goed kan draaien. En dan kan je beginnen aan de opruim.”

Thuiscompagnie maakt gezinszorg toegankelijk voor kwetsbare gezin- nen met kinderen. Gezinszorg is een belangrijk instrument om armoede te bestrijden op voorwaarde dat de verzorgende versterkend en verbin- dend werkt. De provincie Limburg, 18 particuliere en openbare diensten Gezinszorg en TAO ( Team ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting - zie ook www.tao-armoede.be) werken met het oog daarop nu al vijf jaar lang samen. Solidariteit voor het Gezin doet ook mee! De verzorgenden ondersteunen deze gezinnen met alles wat er dient te gebeuren om een huishouden draai- end te houden. Het kernwoord is ‘samen doen’. De verzorgende neemt samen met de (doorgaans jonge) gezinsleden een aantal taken op, op hun maat en tempo. Door die brede ondersteuning gaan mensen terug in zichzelf geloven, komt er meer rust in het gezin en verhogen de ontwik- kelingskansen van kinderen die er opgroeien automatisch. Vier keer per jaar komen deze verzorgenden, in gemengde intervisiegroepen bijeen om van gedachten te wisselen onder begeleiding van TAO. Werken met kwetsbare mensen vraagt veel geduld! Maar de resul- taten zijn mooi en de verzorgenden krijgen er veel waardering en be- roepsvreugde voor terug. Dat werd gevierd met een studiedag op 26 november 2016 in Heusden-Zolder.

De meeste kracht ligt in het durven aangaan van een relatie. Je staat in het gezin zoals je bent. Op een gelijk niveau. Je bent niet hoger of niet lager maar gelijkwaardig. De verzorgende en haar achtergrond zijn de belang- rijkste werkinstrumenten om het gezin terug vertrouwen in zichzelf te geven.

Made with FlippingBook Annual report