Helemaal Thuis nr7

5

Het beleid 2017 zal zich hoofdzakelijk oriënteren op zeven zeer uiteen- lopende grote werven: Werf 1: de ontwikkeling van een gecoördineerd geïntegreerd digitaal platform voor alle zorgdiensten (Solution 2.0/zorgCRM) Werf 2: de ontwikkeling van de zorgcentrale van de toekomst Werf 3: de herstructurering van de statutaire structuren van de groep Solidariteit voor het Gezin met on- rechtstreeks ook de eerste aanzet tot een nieuwe interne organisatie- structuur Werf 4: de uitstraling van ons 40 jaar bestaan Werf 5: het beslechten van het groot investeringsdossier Ander- lecht, gekoppeld aan de volledige herschikking van onze zorgorganisa- tie in Brussel Werf 6: een nieuwe aanzet en/ of strategie om nog meer klanten, patiënten en zorgconsumenten te binden aan Solidariteit voor het Gezin Werf 7: de gestage zachte realisatie van de 11 Boost-doelstellingen, conform het vooruitschrijdend inzicht en rekening houdend met beslissingen van derden

BELEID 2017 HEEFT 7 WERVEN

Soms hebben we een versnelling lager moeten schakelen, omdat de huidige middelen en mankracht onvoldoende mee evolueerden met de drang naar vernieuwing.

een nieuwe structuur, waarbij het gedachten- en erfgoed van Edith Devriendt veilig werd gesteld voor de toe- komst en gevrijwaard is van een vijandig en/of commer- cieel bod of gewin. Deze oefening, samen met de uitwerking van de 11 doelstel- lingen van Boost2019 hebben dus het werkingsjaar 2016 sterk beheerst. Deze zullen ook de springplank vormen voor het beleid 2017. Niets staat los van elkaar, alles is met mekaar verbonden. In 2017 zal misschien beleids-

matig nog nooit zo intens rond het geïntegreerd denken wor- den gewerkt. Het DNA van ons zorgbedrijf krijgt daardoor een verrijkte betekenis en dat is ideaal om ons 40-jarig bestaan in 2017 met de nodige ‘eigen- zinnige grandeur’ te vieren. Alleen spijtig dat we geen en- kele ruimte meer krijgen om creatief te ondernemen door de houding van een ‘blinde’ overheid die alle sociale hen- dels dreigt te verliezen. Vooral de federale besparingen in de gezondheidszorgen doen ons heel veel pijn.

Made with FlippingBook Annual report