Helemaal Thuis nr7

Op 14 februari jongstleden zag een nieuwe organisa�e en dienstverlening het levenslicht: de zorgcentrale Z-plus. De ini�a�efnemers van deze zorgcentrale zijn Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp. Samen bundelen zij de krachten om de uitdagingen in de zorg aan te gaan. Z-plus, de zorgcentrale met een PLUS

8

Door de technologische evolu�es wordt het perfect mogelijk om voortaan ook “zorg op afstand” aan te bieden. Hierbij is het niet steeds meer nodig dat een hulpverlener ter plaatse komt bij de cliënt. Z-plus wil er zo voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk en met de best mogelijke zorg thuis of in een thuisse�ng kunnen blijven wonen. Of ze nu in revalida�e zijn na een opera�e, ziek of zorgbehoevend zijn, last hebben van vergetelheid, vaker vallen of eerste tekenen van demen- �e vertonen… Z-plus is er uiteraard 24 uur op 24, 7 dagen op 7 , in alle comfort voor de zorgbehoevende, de zorgverlener, de zorgaanbieder en de mantelzorger. Z-plus geeft zorg op maat, op afstand en met een menselijk gelaat

Z-plus richt zich in eerste instan�e op andere zorgorganisa�es, zoals mutuali- teiten, woonzorgcentra, groepen van assisten�ewoningen, thuisverplegings- diensten en OCMW’s. Het is via die organisa�es dat de apparatuur bij de cli- ent thuis aangesloten wordt op de zorgcentrale. Een individuele cliënt richt zich dus steeds tot zijn zorgaanbieder of mutualiteit voor een aanslui�ng.

Z-plus biedt momenteel volgende diensten aan:

Z+ Alarm Opvolging van vaste en mobiele personenalarmering (PAS), slimme sensoren en wearables. Dit kan via een vaste rode knop of trekschakelaar zijn, maar evengoed via een halszender of smartwatch. Bij een noodsitua�e drukt de cliënt op de noodknop of wordt er een automa�sch alarm gegenereerd door het toestel. De operatoren in de zorgcentrale nemen dan met een spreek-luisterverbinding contact met de cliënt en beoordelen de situa�e. Zij nemen gepaste maatregelen zoals het langssturen van een mantelzorger of zorgverlener of het inschakelen van een ambulance. Z+ Zorg op afstand Via beeldcommunica�e (beeldbellen) leggen we sociale en welzijnscontac- ten. Onze operatoren hebben vele jaren ervaring in het communiceren met klanten uit de thuiszorg en thuisverpleging. Ook telebegeleiding en coaching van pa�ënten op afstand door verpleegkundigen behoren tot de mogelijkhe- den. Interventies Z-plus staat niet enkel in voor een professionele tussenkomst op afstand bij een noodoproep of me�ng, maar kan ook zorgen voor een interven�e ter plaatse bij de cliënt. Hiervoor doet het beroep op de zorgverleners van o.m. Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp en Ambucé. Gebruikers kunnen er uiteraard nog steeds voor kiezen om eigen mantelzorgers in te schakelen.

24/7

Made with FlippingBook Annual report