Privacyverklaring vzw i-mens Thuisverpleging Antwerpen

1

Inhoudstafel 1. Jouw recht op privacy ................................................................................................................. 2 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoons- gegevens .............................................. 2 3. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt? .......................................................................... 2 4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?............................................................................. 3 5. Waarom worden gegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond?............................................... 4 A. Wettelijke verplichtingen........................................................................................................ 4 B. Contractuele verplichtingen ................................................................................................... 4 C. Gerechtvaardigd belang.......................................................................................................... 5 D. Toestemming .......................................................................................................................... 5 E. Ondersteunende activiteiten van de vzw ............................................................................... 6 6. Verstrekking aan derden............................................................................................................. 6 7. Verstrekking buiten de EU .......................................................................................................... 8 8. Bewaring ..................................................................................................................................... 8 9. Beveiliging ................................................................................................................................... 8 10. Intern toezicht op de verwerking................................................................................................ 9 11. Je rechten als betrokkene ........................................................................................................... 9 A. Recht op inzage..................................................................................................................... 10 B. Recht op verbetering ............................................................................................................ 10 C. Recht op verwijdering ........................................................................................................... 10 D. Recht op verzet ..................................................................................................................... 11 E. Intrekken van toestemming.................................................................................................. 11 F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens.......................................................................... 12 12. Klachten .................................................................................................................................... 12 13. Wijziging privacyverklaring ....................................................................................................... 13

Made with FlippingBook Ebook Creator