Privacyverklaring vzw i-mens Thuisverpleging Antwerpen


1. Jouw recht op privacy
3

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
3

3. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?
3

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
4

5. Waarom worden gegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond?
5

A. Wettelijke verplichtingen
5

B. Contractuele verplichtingen
5

C. Gerechtvaardigd belang
6

D. Toestemming
6

E. Ondersteunende activiteiten van de vzw
7

6. Verstrekking aan derden
7

7. Verstrekking buiten de EU
9

8. Bewaring
9

9. Beveiliging
9

10. Intern toezicht op de verwerking
10

11. Je rechten als betrokkene
10

A. Recht op inzage
11

B. Recht op verbetering
11

C. Recht op verwijdering
11

D. Recht op verzet
12

1. Algemeen
12

2. Geautomatiseerde verwerkingen
12

E. Intrekken van toestemming
12

F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
13

12. Klachten
13

13. Wijziging privacyverklaring
14

Made with FlippingBook Ebook Creator