1993

Cole johnson Greene, NY Fine Art (Painting BFA)

Lynn Michelle johnson East Moriches, NY Computer Information Systems

Felicia Ja nee jon es Angola, NY Economics and Finance

Janet Lynn Jordan H am burg, NY Elementary Education

Kelly joy judycki Liverpool, NY Inter ior Design

154

Made with FlippingBook Online document