SMART-i Campsite

Lopburi Campus Bangkok Campus

094-879-9919

www.smart-icamp.com

@smart-i-camp Line@ ID :

TABLE OF CONTENTS

สถานที่จัดค่าย แบบค้างคืน

สถานที่จัดค่าย แบบไปเช้า - เย็นกลับ

Our Team

มาตรการ การจัดการอาหาร

มาตรฐานรถรับ - ส่ง

สถานที่จัดค่ายแบบค้างคืน

เราเลือก โสมาภา ป่าสักรีสอร์ท เป็นสถานที่บ่มเพาะความมีตัวตน ของเด็กไทย ศูนย์สัมมนาขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี ด้วยเนื้อที่กว่า 100 ไร่

สำ หรับเด็กผู้ชาย เราจัดบ้านเป็นหลัง หลังละ 3 ห้องนอน นอนห้องละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน สำ หรับเด็กผู้หญิง เราจัดเป็นบ้าน หลังใหญ่มี 5 ห้องนอน นอนห้องละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน ทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัว น้องๆ ไม่จำ เป็นต้องออกนอกบ้าน สำ หรับหอพักหญิง เราออกแบบก่อสร้าง ห้องน้ำรวมสไตล์ฟิตเนส มีขนาดใหญ่ให้ บริการได้ทั่วถึง การจัดเด็กเข้ากลุ่มนอนมีสองแนวทาง 4.1 แบ่งนอนตามวัย คือน้องรุ่นราว คราวเดียวกันจะได้อยู่ด้วยกัน 4.2 แบ่งนอนตามความต้องการผู้ ปกครอง คือ สามารถเลือกนอนกับเพื่อน หรือญาติได้ การจัดห้องนอน ของเด็กค่าย

" เราให้ความสำ คัญกับการดูแลสวัสดิภาพ ของเด็กๆทั้งด้านสุขภาพ และความ ปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตใจ "

หลังจากสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดทั้งวัน ถึง 20.30 น.เด็กๆจะรับอาหารว่างและนม ก่อนกลับเข้าห้องนอน ในช่วงนี้ เด็กๆจะมี โอกาสโทรหาคุณพ่อคุณแม่และทำ กิจกรรม ในกลุ่มนอน ก่อนจะ เข้านอนเวลา 22.00 น. เวลาเข้านอน

เราจัดบ้านเป็นหลัง หลังละ 3 ห้องนอน นอนห้อง ละ 3-4 คน มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน โดยทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัว น้องๆไม่ จำ เป็นต้องออกนอกบ้าน บ้านพักเด็กผู้ชาย

เราจัดเป็นบ้านหลังใหญ่ 2 ชั้น มี 5 ห้องนอน แบ่ง เป็น 1 ห้องนอนใหญ่ (นอนห้องละ 8 คน) และ 4 ห้อง นอน (นอนห้องละ 3-4 คน) มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดคืน สำ หรับหอพักหญิง เราออกแบบก่อสร้างห้องน้ำรวม สไตล์ฟิตเนส มีขนาดใหญ่ให้บริการได้ทั่วถึง บ้านพักเด็กผู้หญิง

1. ห้องประชุมหลัก พื้นที่ ใช้สอย 600 ตรม. ขนาด 40 m * 15 m จุผู้เข้าร่วม ประชุมได้ 150 คน ห้องประชุม

MEETING AND CATERING ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

2. ห้องการะเวก พื้นที่ใช้สอย 96 ตรม. ขนาด 12 m * 80 m จุผู้เช้าร่วม ประชุมได้ 20-30 คน

ห้องจัดเลี้ยง 1.สโมสรจัดเลี้ยง พื้นที่ใช้สอย 900 ตรม ขนาด 30 m * 30 m จุผู้เช้าร่วมประชุมได้ 220 คน (Open Air)

ห้องจัดเลี้ยงศาลาริมน้ำ ศาลาริมน้ำ พี้นที่เล็กๆที่ถูกใช้มาก ที่สุดในรีสอร์ตของเรา เป็นทั้งห้อง จัดเลี้ยงแบบ Open Air สำ หรับ อาหารทุกมื้อ ยามเย็นสามารถปรับ เป็นคาราโอเกะ มีเวทีและเครื่อง เสียง และบรรยากาศริมน้ำตาม ธรรมชาติ แวดล้อมไปด้วยพรรณไม้ นานา

BOARD GAME ROOM เป็นห้องที่รวบรวมบอร์ด เกมที่หลากหลาย โดยบอร์ด เกมส์ที่เราเลือก เป็นเกมส์ที่ สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQฝึกใช้ความคิด (Strategy) และ พัฒนาความสัมพันธ์

ฐานปลูกต้นไม้ การปลูกต้นไม้อย่างมีความหมาย ความ ผูกพัน และเชื่อมโยง เป็นหัวใจสำ คัญของ การเรียนรู้ฐานนี้ ผู้เรียนต้องรู้วัตถุประสงค์ ของการปลูกต้นไม้ ไม่ใช่เพียง รักษ์โลก ลด โลกร้อน หากไร้ซึ่งการเชื่อมโยงต่อ ฐานกาย ฐานใจ ฐานคิด การกระทำ ก็ไร้ความหมาย เรายังนำ เทคโนโลยี GPS มาบูรณาการกับ การปลูกต้นไม้ ให้เด็กๆได้ร่วมดูแลต้นไม้ ของเขาผ่านออนไลน์ให้เค้าได้เป็น “เจ้าของ” ต้นไม้นี้ ได้ดูแลติดตาม และใคร จะรู้ ว่า อีก 20 ปีต่อไป ใครบางคนอาจจะ พาลูกๆ กลับมาดูต้นไม้ที่เค้าปลูกและนั่งลง ใต้ต้นไม้พร้อม เล่าเรื่องราวเปลี่ยนที่เปลี่ยน ชีวิตเค้าไปตลอดกาล ณ ค่าย แห่งนี้

กิจกรรมประดิษฐ์ งาน ศิลปะ Mandalas

ที่นี่กิจกรรมศิลปะไม่ใช่ การทำ งานฝีมือ หากแต่เป็นการฝึกจิต ฝึกใจ เรียนรู้หัวใจ ตนเอง ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เสียง เพลงบรรเลงเบาๆ จะน้อมนำ ให้ผู้เรียน เข้าถึงจิตใจของตนเอง เรียนรู้อารมณ์ ความรู้สึก และเรียนรู้ที่จะระบุอารมณ์ของ ตนเอง และพร้อมจะโอบกอด อุ้มชูหัวใจ ตนเอง ในที่สุดผู้เรียนจะยกระดับความรัก ตนเองและพัฒนาไปสู่ Self-Esteem ได้ใน ที่สุด

สนามกีฬาฟุตบอล สนามแบดมิน สนามวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพัฒนาการ ทั้งร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน ที่ จะจัดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้อย่างตรงตาม ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การ เล่นฟุตบอล ถ้าราเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากการ แข่งขัน เอาแพ้เอาชนะ มองฝ่ายตรงข้าม เป็น เพื่อน เป็นครูสอนตน แค่ครูถามเด็กว่า ตอน ชนะ รู้สึกอย่างไร ตอนแพ้รู้สึกอย่างไร ตอนเล่น ไม่ได้รับบอลเลยรู้สึกอย่างไร หรือตอนเล่น ทำ ไม ไม่ส่งบอลให้เพื่อน เท่านี้ เด็กๆก็ได้เรียนรู้มาก กว่า แค่ “เล่นบอล”

ผจญภัยฐานสูง ผจญภัยฐานสูง High Element และ Low Element ฐานผจญภัยที่เป็นผลงานของนักผจญภัยมืออาชีพที่มี โอกาสได้ดูแลผู้เรียนมาแล้วกว่า 10,000 คน มาร่วม งานกับครูผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบกระบวนการ เรียนรู้ ผลลัพธ์คือ ฐานการผจญภัยที่ท้าทาย ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ก้าวข้าม Comfort Zone นำ พาไปสู่มุม มอง ความคิดใหม่ๆต่อตนเอง และสร้างให้เกิด Growth Mindset Hight Element คือฐานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ดำ เนินการ Low Element คือฐานที่ผู้เรียนสามารถดำ เนินการได้ด้วยตนเอง หรือ ฐานที่มีครูพี่เลี้ยงช่วยเหลือ

เส้นทางเดินทางไกล เส้นทางเดินทางไกลที่ปลอดภัย เนื่องจาก เป็นเส้นทางภายในของรีสอร์ตเอง ประกอบ ไปด้วยเส้นทางธรรมชาติที่งดงาม มีสายน้ำ ไหลผ่าน ป่าละเมาะ และทุ่งนาเกษตรอินทรีย์ ผู้เรียนสามารถประกอบกิจกรรมระหว่างเดิน ทางไกลได้หลากหลาย เช่น การทำ อาหารชาว ค่าย การศึกษาธรรมชาติ และ กิจกรรม Walk Rally ในป่า ผจญภัยฐานน้ำ การผจญภัยอีกทางเลือกหนึ่งของเรา คือ การ จัดเส้นทางการผจญภัยทางน้ำ ที่ผู้เรียนต้อง สร้างแพล่องไปตามลำ น้้ำธรรมชาติ ผ่านด่าน ท้าท้ายต่างๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ วางแผน และความสามัคคี เพื่อที่จะได้เรียนรู้ หัวใจของตนเอง และพร้อมเติบโตทั้งความคิด และการกระทำ

สนาม Water Fight ฐานการเรียนรู้ที่สนุก ท้าทาย ได้เรียนรู้ นั้นทำ ง่าย แต่ฐานที่สร้างความจดจำ ปรับ Mindset และสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องการมากกว่า ความยิ่งใหญ่ อลังการของฐาน เราเข้าใจกระบวนการนี้ และทำ มาอย่างต่อเนื่องด้วย ฐาน Water Figth ซึ่งเป็นด่าน Finale Stage ที่เด็กๆว่า 4,000 ชีวิตได้เรียนรู้ และเก็บ เกี่ยวประสบการณ์กลับไปใช้สร้างสมรรถนะในชีวิตจริงต่อไป

สไลด์เดอร์โคลน ฐานทดสอบที่ง่ายๆ แต่หลากหลายกลยุทธ์ใน การสอนใครๆอาจมากว่าแค่ “สนุก” แต่ กระบวนการนั้นแยบคาย เราอาจสอนเด็กๆ เรื่องอนุรักษ์ เช่น ภาระกิจช่วยเหลือปลาในบ่อ โคลน เราอาจสอนเรื่องความสามมัคคี สอนเรื่อง การคิดต่าง สอนเรื่อง Empathy สอนเรื่องภาวะ ผู้นำ ที่ไม่ทิ้งคนอ่อนแอไว้เบื้องหลัง สถานที่ สำ คัญ แต่บทเรียน แผนการสอน และ กระบวนการสอน “สำ คัญกว่า”

ภาระกิจสำ คัญที่ ผู้เรียนต้องตกอยู่ในภาวะที่ ถูกจำ กัดทั้งเวลาและสถานที่(Space&Time) ทรัพยากรที่มีอย่างจำ กัดในการแก้ไขสถาน- การณ์เพื่อนำ พาทีมของตนออกจากพี้นที่ปิด ล้อมที่เวลาลดลงเรื่อยๆแม้จะมีทรัพยากรจำ กัด แต่ผู้เรียนยังมีทรัพยากรอย่างหนึงที่มีอย่างไม่ จำ กัดและมีพลังงานมหาศาล นั่นคือ พลัง ภายในของกลุ่ม เด็กๆจะต้องร่วมคิด สื่อสาร สังเกตุและนำ จินตนาการที่มีออกมาใช้จดหยด สุดท้าย ผลลัพธ์จากความสำ เร็จในครั้งนี้ จะ ฟอร์มทีมให้เข้มแข็งขึ้น ผู้เรียนจะเห็นข้อดีซึ่ง กันและกัน เค้าจะนับถือตนเองและนับถือซึ่งกัน และกันมากขึ้น

Scavenger Hunts การฝึกคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ที่น่าสนุก ท้าทายภาวะ ผู้นำ ในเองและการทำ งานเป็นทีม ทำ ได้ไม่ ง่ายเลย ต้องอาศัยความเข้าใจในกลไกของ เกมส์ (Gamification) เพื่อจะออกแบบฐาน นี้ ให้เด็กๆที่มีความแตกต่างกัน มาร่วมมือ และมีสมาธิในการร่วมกันแก้ปัญหา หา ข้อมูล วิภากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์อย่าง ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง ผลลัพธ์ ที่ได้คือ เด็กๆจะฟอร์มทีม และร่วมคิดร่วม ทำ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมแก้ปัญหา ปริศนาต่างๆที่ต้องใช้ทั้ง ศาสตร์และศิลป์ ในเวลาเดียวกัน

สอน STEM ด้วยเกษตรอินทรีย์

การเกษตร เป็นวิชาว่าด้วยการประยุกต์ใช้ “วิทยาศาสตร์” มุมมองที่แตกต่าง ย่อมสร้าง กระบวนการที่แตกต่าง และผลลัพธ์ที่แตกต่าง การนำ กิจกรรมเกษตรอินทรีย์มาใช้สอน STEM สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ เหตุและปัจจัย มุ่งไปที่ กระบวนการเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสมรรถนะ วิธี คิด และวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนจะสามารถนำ ความรู้ไปใข้ ต่อยอด ได้อย่างยั่งยืน ณ โสมาภา รีสอร์ต เรามีฐานการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอน ในหลายกิจกรรม อาที การเลี้ยง ไส้เดือน เลี้ยงจิ้งหรีด ปลูกผักในมุ้ง ทุ่งนา

ป่าเรืองแสง ประกอบไปด้วยเส้นทาง ธรรมชาติในเวลากลางคืนมีการจัดเส้น ทางแสงเสียง และมีการจัดป่าเรืองแสง ประดิษฐ์ และที่สำ คัญเรามี “หิ่งห้อย” ธรรมชาติอาศัยในป่าแห่งนี้ด้วย เป็น เครื่องรับประกันได้ว่า พื้นที่ป่าละเมาะ แห่งนี้ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ป่าเรืองแสง

Party Barbecue Camp Fire หน้าที่ของเราคือ จัดการเฉลิมฉลอง ชัยชนะ และความสำ เร็จของผู้เรียนหลัง จาก ผ่านด่านต่างๆในค่าย หน้าที่ของผู้ เรียนคือ รับรู้ความสำ เร็จ ให้ความยินดีกับ ตนเองและทีมสำ หรับความสำ เร็จนั้นที่ เหลือ กลไกความภาคภูมิใจในตนเองของ เด็กๆ จะทำ ของมันเอง ..... ต่อไป " หน้าที่ "

OUR TEAM SMART-I TEAM

นอกเหนือจากทีมวิทยากร และ COUNCELOR ผู้มากประสบการณ์ ในค่าย SMART-I ยังประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้

For more information visit www.smart-icamp.com

SMART-i ACADEMY SMART-i TEAM

Siripop Somapa Founder ศิริภพ โสมาภา

Duangporn Suthamchariya ดวงพร สุธรรมจริยา

Nopanon Teja นพนนท์ เตจ๊ะ

Chamnan Tongpreecha ชำ นาญ ทองปรีชา

อาภากร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา Apakon Palakawong Na Ayutthaya

ปฐมศกาญจน์ จำ เริญสนิท

PATOMSAKAN jAMROENSANIT

นายศุภวิชญ สงสำ เภา Supawit Songsompao

ธเนศพงศ์ อุดชาชน Thanespong Oudchachon

Photographer

SMART-i ACADEMY

Councelor Team

กุลจิรา ตั้งอิสริยะสกุล Kunjira Tangissariyasakul

มาริลิน จันทร์สุวรรณ Marilin Junsuwan

ปรียาภรณ์ อ่อนดี Preyaporn Ondee

ธนเทพ แซ่จึง Thanatep Saejung

แสนภูมิ เปลี่ยนศรี Seanphum Plieansri

ขวัญภิรมย์ แสนสนิท Kwanpirom sansanit

จิตติมา เหลาหลัก Jittima Laolak

วชิรวิทย์ ชัยโส Wachirawit Chaiso

ณัฐวิภา ใจบุญ Nattawipa Jaiboon

25

ทีมพยาบาล

ทีมพยาบาล SMART-i จัดหาพยาบาล วิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ เด็กๆอยู่ในค่าย ต้ังแต่เริ่มค่ายจนถึงจบ กิจกรรม เราคัดเลือกพยาบาลซึ่งทำ หน้าที่หลักในห้อง ER เชี่ยวชาญในการ ดูแลเคสฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

NURSES & MEDICAL PROFESSIONALS ทีมบุคคลากรทางการแพทย์

ทีม Emergency Medical

ทีม EMT คือ Emergency Medical Technician พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ คือ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกา ปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ ขั้นสูง 120 ชั่วโมง โดยทีม EMT จะ Stand By พร้อมรถฉุกเฉิน ตลอดเวลา ช่วงกิจกรรมผจญภัยภาคกลางวัน ผจญ ภัยทางน้ำ และผจญภัยภาคกลางคืน

www.smart-icamp.com www.smart-icamp.com

ทีม ADVANTURE

ทีมผจญภัย ทีมผจญภัย โดยเฉพาะกิจกรรม High Rope Element ประกอบไปด้วยผู้ เชี่ยวชาญจากบ้านผางาม เข้ามา อำ นวยการสอนและออกแบบกิจกรรม ที่ปลอดภัยทั้งทางกาย (ไม่บาดเจ็บทาง กาย) และใจ (ไม่มีแผลใจ และ ความ หวาดกลัว) หลังเสร็จกิจกรรมเราได้คัด สรรกิจกรรมที่มีความหมาย ร้อยเรียง ฐานต่างๆ ผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน จะทำ ให้เด็กๆได้เรียนรู้จักอารมณ์ ความรู้สึก และตัวตนของเค้ามากขึ้น

มาตรฐานการจัดการ อาหาร

Healthy Food

มาตรฐาน การจัดการอาหาร ค่ายค้างคืน

เมนูอาหาร

FOOD

05

มาตรฐานการจัดการอาหาร BALANCED DIET IS NEEDED FOR GOOD & HEALTHY BODY

อาหารปรุงสุกด้วยอุณภูมิไม่ต่ำ กว่า 70 องศา อาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ ผ่านการล้างสะอาด ปลอดสารพิษฆ่าแมลง และบรรจุในภาชนะที่ สะอาด จัดให้มีอาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น ของคาว ขนม และผลไม้ อาหารมีความหลากหลาย และมี คุณค่าครบ 5 หมู่ มีทั้งอาหารไทย ญี่ปุ่น และยุโรป

ของว่างระหว่างวัน 3 มื้อ เช้า บ่าย และ บริการนมกล่องก่อนนอน

จัดให้มีอาหาร และของว่างแยกต่างหาก สำ หรับเด็กแพ้อาหาร และผู้มีเงื่อนไข พิเศษ ( แจ้งล่วงหน้า ) น้ำ ดื่มสะอาดจัดบริการตลอดวัน และมี น้ำ หวานบริการในช่วงเบรค ภาชนะจาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ จัดชุด เฉพาะบุคคลไม่ปนเปื้อน และบริการแก้ว น้ำ ใช้แล้วทิ้ง สำ หรับน้ำ ดื่มระหว่างวัน

ตารางอาหาร อาค่ายค้างคืน จัดให้มีอาหาร 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น อาหารมีความหลากหลาย และมีคุณค่า ครบ 5 หมู่ มีทั้งอาหารไทย ญี่ปุ่น และ ยุโรป

DAY 1 มื้อกลางวัน หมูก้อนทอด บล็อคโคลี่กุ้ง ไข่ตุ๋น สาคูแคนตาลูป มื้อเย็น ต้มยำ รวมมิตร ไข่ ยัดไส้ หมูทอดกระเทียม ฟอง ดูช็อกโกแลต

DAY 2 มื้อเช้า ABF นม คอนเฟล็ก ข้าวต้มทรงเครื่อง มื้อกลางวัน สปาเก็ตตี้คาโบ นาร่า ข้าวผัดกุ้ง ซุปแครอท มันฝรั่ง มื้อเย็น ซูชิ หมูทอดทงคัตซึ ซอสเทอริยากิ + ข้าวญี่ปุ่น ซุปมิโสะ พุดดิ้ง

DAY 3 มื้อเช้า นม คอนเฟล็ก ยากิโซบะ ซุปมิโสะ มื้อกลางวัน กระเพราหมูสับ พะโล้ ผัดผัก น้ำ แข็งใส มื้อเย็น หมูกุ้งปลาชุบแป้ง ทอด อูกาแตง ซุปเห็ดข้น ขนมปังหน้าชีส พานาคอตตา

SMART-i FOOD

'' เพราะทุกคำ คือความใส่ใจ คุณค่าที่มากกว่า แค่อาหาร ''

DAY 4

อาหาร มื้อเช้า ABF นม คอนเฟล็ก ผัดมาม่า มื้อกลางวัน อุด้ง ราเมน เทมปุระรวม วุ้นน้ำ หวาน มื้อเย็น PARTY สเต็กไก่ ปลา หมู กุ้ง มักกะโรนี ผัดซอส ไส้กรอกพันเบคอน สลัดผลไม้ เฟรนฟราย ส้มตำ ยำ popcorn คอกเทล ฟองดู ไอศ ครีม .

DAY 5

มื้อเช้า นม คอนเฟล็ก ข้าวต้ม + กับ ( ไข่เจียว หมูฝอย ผัดกะหล่ำ ปลี ไก่ผัดซีอิ๊ว ) มื้อกลางวัน ต้มยำ รวมมิตร ยำ ปลาดุกฟู ปีกไก่ทอด บล็อคโค ลีกุ้ง ปลาราดซอสมะขาม ไอศกรีม

มาตรฐาน รถรับ - ส่ง

SMART-i CAMP เลือกใช้บริการรถโดยสาร ของบริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป ด้วยความเชื่อมั่น ด้วยประสบการณ์ดำ เนินงานกว่า 16 ปี และได้รับรอง มาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก "

ความสะดวกสบาย ห้องโดยสารตกแต่งเรียบหรู ด้วยวัสดุมีระดับ โทนสีเทาหรือน้ำ เงิน เบาะที่นั่งขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ อำ นวยความสะดวกภายในรถ อาทิ LED TV, VCD, DVD, Hard disk Karaoke เพื่อความบันเทิงตลอด การเดินทาง

ความปลอดภัย มุ่งเน้นให้ความสำ คัญด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัย ให้กับ ผู้โดยสารเป็นหลัก GPS tracking system, Mobile DVR, CCTV, Reversing camera, VTR แนะนำ การใช้รถ มีมาตรฐานสูงกว่ารถโดยสารทั่วไป

www.thanatwit.com

พนักงานขับรถ มีความชำ นาญเส้นทาง

มี Service Mind มีความรับผิดชอบสูง ในหน้าที่ และผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูน ทักษะการขับขี่และมารยาทการให้บริการ เรามุ่งพัฒนา " พนักงานขับรถมืออาชีพ "

คุณสมบัติรถ เลือกใช้รถใหม่ ที่ได้มาตรฐานสากล ระดับ World class มีทั้งรถนำ เข้า และรถไทย อายุไม่เกิน 7 ปี

- Volvo จาก Sweden - Scania จาก Sweden - M.A.N. จาก Germany

SMART-I

ค่ายไปเช้า - เย็นกลับ (DAY CAMP)

ณ มูลนิธิเซนคาเบรียล ทองหล่อ กรุงเทพ สถานที่จัดค่าย

แผนที่มูลนิธิเซนคาเบรียล (มีที่จอดรถในอาคาร)

สถานีที่ใกล้ อาคารมูลนิธิ เซนต์คาเบรียล (ทองหล่อ 25) มากที่สุด มีดังนี้: - โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน ห่างออกไป 100 เมตร และใช้เวลาเดิน 5 นาที - ชาญอิสสระทาวเวอร์2เพชรบุรีตัดใหม่ อยู่ห่างไป 657 เมตร และใช้เวลาเดิน 9 นาที

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker