Kirkkolaiva nro 23

Konsertti ”Suomalainen rukous”

Ti 21.11. klo 19 Kemin kirkossa Juha Pisto, musiikin johto ja sovitus, Taina Hurtig, sopraano, Aki Tyni, urut, Reima Halme, lyömäsoittimet, Kemin kaupunginorkesterin vasket sekä Meri-Lapin musiikkiopiston puhallinoppilaita. Sielukasta musiikki Suomi 100 -hengessä.

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 23 • 8.11.2017 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Ohjelma 10 euroa. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Kemin seura- kunnan ja Meri-Lapin musiikkiopiston kanssa.

n Lumisotaa sisällä, tandem- hiihtoa käytävällä, hiirenmet- sästystä ja kasvomaalausta. Siinä vain osa virikkeistä, joi- ta Tervolan seurakuntasaliin saapuneille lapsille oli tarjolla Donkkis Big Night-tapahtu- massa. Tällä kertaa Big Night oli juhlallisempi, sillä se toteutet- tiin 30. kerran ja lisäksi mu- kaan oli kutsuttu tänä vuonna 10 vuotta täyttävät. Donkkis Big Night on osa Kansanlähetyksen juniori- työtä, jossa toisena toteutta- jana on paikallisseurakunta. Alakoululaisille tarkoitettu toiminnallisen illan lisäksi toi- mintaan kuuluvat donkkisker- hot ja –illat. Kansanlähetyksen Lapin piirin juniorityön sihteeri Ai- la Kähkönen on alusta alkaen ollut yhtenä toteuttamassa Ter- volan donkkista. Hän vakuut- taa, että donkkis voi erityisen hyvin juuri Tervolassa ja Ke- minmaalla. Dongis Big Night -iltaan kuu- luu raamattuopetusta, toimin- tapisteitä ja loppuohjelma. Kolmenkymmenen toteutuk- sen myötä ilta on Tervolassa hieman muuttunut. Tärkeim- mäksi muutokseksi Aila nos- taa raamattu-opetuksen liittä- misen myös toimintapisteisiin. Varsinkin silloin, kun Raa- matun kertomus on helposti opetuksellisesti elämysmaail- man kautta uusittavissa. Mi- nusta tuntuu, että Tervolan lapset myös haluavat enem- män Raamattuun pohjautuvia toimintapisteitä. Viime vuonna esimerkiksi Itämaan tietäjät opetettiin toi- mintapisteessä ”kameliratsas- tuksen” avulla. Tervolan Donkkis Big Night on toiminut turvapaikanhaki- Opetusta toimintapisteissä

joiden ja paikkakuntalaisten kohtaamisen iltana vuoden 2015 pakolaisaallon aikana. Tuolloin raamatuopetusta tar- jottiin myös englanniksi ja arabiaksi.

Jeesuksen jäljillä temppelissä

Pari viikkoa sitten Tervola otti vastaan kiintiöpakolaisia, joista ainakin yksi perhe oli nyt tutustumassa Donkkis-il- taan. Kirkkoherra Heikki Holma totesi, että on koettu oikeaksi tarjota tänne tulleille turvapaikan hakijoille ja hei- dän lapsilleen mahdollisuus kohdata ikätovereitaan. Tämän kertaisen opetus- tuokion aikana Heikki Holma kertoi lapsille 12-vuotiaan Jeesuksen vierailusta Jerusa- lemin temppelissä, jossa tämä keskusteli pappien ja opetta- jien kanssa. Keskustelun seu- rauksena Jeesus oli hukassa häntä etsiviltä vanhemmil- taan. Etsimisen hankaluuden ja löytämisen ilon lapset pääsi- vät elämään todeksi leikissä, jossa he hakivat osanottajien joukosta lapsen, jolla oli vas- taava kuva kuin hakijalla. Auttavia käsiä Seurakuntasaliin, käytäville ja huoneisiin sijoitetut toiminta- pisteet tarvitsivat paljon autta- via käsiä toteutukseen. Aika mukavaa menoa ja meininkiä. En osannut kuvitel- lakaan, että täällä on näin pal- jon lapsia, luonnehti kokemus- taan ensi kertaa vapaaehtoise- na mukana oleva Ritva Posti . Mukaan hänet oli taivutellut Eila Ylläsjärvi , jolle vapaaeh- toistoiminta niin donkkiksessa kuin seurakunnan kirpputorilla on jo tapa. Tällä kertaa rouvil- la oli hoidettavanaan askarte- lupiste. (PV)

DONKKIS BIG NIGHT toteutui Tervolassa jo 30. kerran Yhdeksi Donkkis-toiminnan maskoteista on noussut Donkki Aasi, joka tyynenä odotti lasten kanssa ta- pahtumien alkamista.

Nykyajan teesit Kemin kirkon oveen

klo 18-20 Keminmaan keskus- koululla 1.-6.-luokkalaisille Raamattuopetus, toiminta- pisteet, nyyttärit Saku ja Ruut ja me kaikki mukana! Muistathan tuoda oman tuomisesi nyyttäreihin. Tervetuloa sinä ja kaverisi, lasten vanhemmat ovat myös tervetulleita seuraamaan illan kulkua. DONKKIS PERJANTAINA 10.11.

n Reformaation juhlavuosi huipentui Kemissä viime viikon tiistaina 31.10. kirkon oveen naulattuihin nykyajan teeseihin. Sivu 4. Ensi sunnuntaina 12.11. vietetään isänpäivää n Kemin vt. kirkkoherra Tapio Karjula pohtii pääkirjoituksessa sivulla 2 ensi sunnuntaina 12.11. vietettävän isänpäivän tiimoilta isän roolia ja teh- tävää perheessä. Sivu 2.

Järjestäjinä Keminmaan seurakunta ja

Suomen ev.lut Kansan- lähetyksen lapin piiri. Lisätietoja www. donkki.net ja Veli- Matti Voutilainen 040 5406807

Kemin muut tapahtumat: sivu 6

Keminmaalle työhön kaksi

Ylitornion kuoroille uusi johtaja

uutta työntekijää n Keminmaan seurakuntaan tuli marraskuun alussa työhön kaksi uutta työntekijää: Arja Heikkinen lähetyssihteeriksi ja Olavi Rissa- nen papiksi. Sivulla 3 heidän miet- teitään työpestin alkumetreillä.

johdolla. Kuorot saavat lähikaikoi- na uuden johtajan, kun Ylitornion uudeksi kanttoriksi on valittu Mir- jami Tyni Kemistä. Lue uutinen sivulta 3. Ylitornion muut tapahtumat: sivu 7

n Ylitornion seurakunnan vilkkaan kirkkomusiikin toiminnan syyskau- den antia saatiin nauttia pyhäinpäi- vän viikonvaihteen sunnuntai-illas- sa, kun seurakunnan kolmea kuoroa konsertoi iltamusiikkia kirkossa emerituskanttori Pekka Pyykösen

Keminmaan tapahtumat ja muut ilmoitukset: sivu 6

Etsinnässä osallistujat saivat kokea, miltä tuntuu et- siä tiettyä henkilöä suuren joukon seasta. Etsintä alkoi nostamalla etsittävän kuva Heikki Holman korista.

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5