UMS Service Alert (DK)

SERVICE- VARSLING

Et multikanal informationssystem til at informere borgere og abonnenter om ├Žndringer og forstyrrelser

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5