מצגת של PowerPoint

מספרים שלמים – פעילות אינטגרטיבית

1

שיחה על בחירת מספרי זיהוי בהקשרים : שונים , למשל , ז. מספרי ת מספרי , מכוניות מספרי טלפון , דרכונים , וכדומה . ראו הערה במדריך למורה .

מספרי טלפון

1 . לכל מספרי הטלפון הנמצאים באותו איזור חיוג יש אותו מספר ספרות .

) א מה מספר הספרות בטלפון הביתי שלכם ?

) ב מה מספר הספרות בטלפון נייד ?

כאשר חברת הטלפונים מחליטה על מספר הספרות במספר הטלפון היא לוקחת בחשבון כמה וכמה שיקולים .

) ג מה לדעתכם השיקולים בקביעת מספר הספרות של מספר הטלפון ?

ניתן להרכיב שישה מספרים תלת ספרתיים שונים , אשר בהם כל

) א מהספרות 1 ,3 ,8

2.

הספרות שונות זו מזו . לדוגמה : 138 ; 813 . רשמו את ארבעת המספרים הנוספים .

) ב אם ניתן להשתמש בכל ספרה יותר מפעם אחת , נוכל להרכיב מהספרות 1 ,3 ,8 עשרים ושבעה מספרים תלת ספרתיים שונים . לדוגמה : 813 ; 388 ; 111 כתבו את המספרים .

) ג כמה מספרים תלת ספרתיים נוכל להרכיב מהספרות 9 ,7 ,6 ,4 כאשר ניתן להשתמש בכל ספרה כל היותר פעם אחת . כתבו את המספרים .

.3 בכפר הנופש " אל מול הים " מתכננים מערכת טלפונים מקומית . מנהלי הכפר החליטו שהמספרים יהיו בעלי ארבע ספרות . הם החליטו להשתמש בספרות 1 ,3 ,5 ,7 כאשר בכל מספר טלפון מופיעה כל ספרה פעם אחת בלבד .

) א כמה מספרי טלפון שונים יוכלו להרכיב ?

) ב כתבו את המספרים .

1

Page 1

Made with FlippingBook flipbook maker