2019 Superior Cheer Catalog

 %*115' # 70+(14/ 56;.'  5'.'%6 # %1.14  %4'#6' &'%14#6+10 14&'4+0) '#5; #5  70+(14/5 +0 561%- %*''4

# ^ +P 5VQEM 7PKHQTO 2TGOKGT %TGY

Black/ White

Red/ White

Maroon/ White

Navy/ White

Royal/ White

Dk Green/ White

Orange/ White

Purple/ White

Graphite/ White›n£££È£ U£ää¯ «œÞiÃÌiÀ ܈VŽˆ˜} ӜœÌ…Ž˜ˆÌ ܈̅™ÓÉn «œÞiÃÌiÀÉë>˜`iÝ «ˆ˜…œi “iň˜ÃiÀÌà U Ài>̅>Li Vœ˜ÌÀ>ÃÌ VœœÀ «ˆ˜…œi “iŠŜՏ`iÀ >˜` vÀœ˜Ì ˆ˜ÃiÀÌà UƂ`ÕÌ Ãˆâià -‡Î8] 9œÕ̅Èâià -‡

PAIR WITH BASICS Brushed Tricot Pants #357207 pg 110

SHOWN WITH DECORATION: Layout 10, Athletic Block Font, Tackle Twill Colors: Metallic Silver/White/Maroon See page 54-55 for decoration information

Royal/ White/ Met Silver

Red/ White/ Met Silver

Maroon/ White/ Met Silver

Black/ White/ Met Silver

Royal/ Red/ White

Navy/ Red/ White

Black/ Red/ White

$ ^ +P 5VQEM 7PKHQTO 2KMG 5JGNN›n£££xÈ U™äÉ£ä «œÞiÃÌiÀÉë>˜`iÝ Ž˜ˆÌ U/…Àii‡VœœÀ ÀˆL ÌÀˆ“ >Ì Û‡˜iVŽ] ŜՏ`iÀ] >˜` Ü>ˆÃÌ U>`ˆiÿ Èâià -‡8] ˆÀ¿Ã Èâià 8-‡ 2KMG 5MKTV ›n£££xn U™äÉ£ä «œÞiÃÌiÀÉë>˜`iÝ Ž˜ˆÌ U>Ì vÀœ˜Ì Ü>ˆÃÌL>˜` ܈̅VœÛiÀi` i>Ã̈V U/ܜ`>ÀÌÃ>ÌL>VŽœvΈÀÌvœÀ“œÀiVÕÃ̜“wÌ UivÌ Ãˆ`iÃi>“ ۇ˜œÌV…>̅i“>VVi˜Ìi` ܈̅ ̅Àii‡VœœÀ ÌÀˆ“ U>`ˆiÿ Èâià -‡8] ˆÀ¿Ã Èâià 8-‡PAIR WITH BASICS V-Neck Liner #826506 pg 88 | Dare Short #826423 pg 88

SHOWN WITH DECORATION: Layout 10, Athletic Block Font, Tackle Twill Colors: Metallic Silver/White/Maroon See page 54-55 for decoration information

16*'4 +6'/5 ;17 /+)*6 0''& 2NCUVKE 5JQY 2QO  ›nxÎxnx ϸ — ȸ

853585 pg 118 RED

129900 pg 78

/GVCNNKE 5JQY 2QO ›nxÎx™ä ϸ — ȸ#UKEU Š )GN 7NVTCN[VG  ›£Ó™™ää 7œ“i˜¿ÃMETALLIC BLACK

853590 pg 118

Size charts for in stock uniforms are listed by product code on page 132. Embellishments available for an additional fee. Call our Superior Cheer Sales Team for embellishment pricing.

50

| in stock

Made with FlippingBook Learn more on our blog