boost-2019

Doel | Het doel van dit 4 de cahier is om alle medewerkers van Solidariteit voor het Gezin te informeren over het veranderingstraject binnen Solidariteit voor het Gezin. Het succes van de modernisering van een bedrijf hangt af van vele factoren. Niet in het minst is een uitgebreide communicatie belangrijk opdat iedereen het ‘waarom’ van een veranderingsproces goed zou begrijpen. Met deze publicatie willen wij iedereen die op de één of andere manier betrokken is met het beleid of de uitvoering ervan, impacteren met de nieuwe doelstellingen van Solidariteit voor het Gezin na 2019. Alles verandert en spijtig genoeg heel snel en niet altijd zoals wij zouden willen. We zien veel gebeuren rondom ons en de signalen van onze medewerkers zijn soms zeer duidelijk. Daarom hebben we ervoor geopteerd om ons vernieuwingsproces, dat Boost2019 als naam draagt, zeer duidelijk en omvangrijk te omschrijven en te vertellen, met de bedoeling dat het intern wordt beleefd. Dit cahier is daar één element van. Het volledige inhoudelijke verhaal van wat de komende 5 jaar zal veranderen binnen Solidariteit voor het Gezin, staat hierin beschreven. De inhoud van dit boekje is daarenboven geen statisch gegeven en zal gedurende de komende periode getoetst worden aan de maatschappelijke omstandigheden in overleg met de medewerkers. De communicatiestap die we met dit cahier willen zetten zal een bron zijn van discussie. Ook dat zal een meerwaarde betekenen in de reële uitrol van Boost2019. Want als de medewerkers niet met de neuzen in dezelfde richting staan, dan is er ongerustheid en als we tegen onbegrip stuiten, dan is er weerstand. Onbegrip en weerstand kunnen enkel door kennis weerlegd worden. Vandaar het nut van dit 4 de cahier van Solidariteit voor het Gezin.

Made with FlippingBook - Online catalogs