Årsberetning 2017

NæstvedArkivernes Årsberetning 2017

Præstø Amtssygehus 1889. Fotograf: E. Arnholtz (B4662)

Ny organisering og flytning til Jernbanegade Den 1. januar 2017 flyttede NæstvedArkiverne til Jernbanegade 12 i Næstved. Flytningen omfattede kontorarbejdspladser til personale og frivillige medarbejdere, læsesal og digitaliseringsrum samt et mindre avismagasin. Både borgere og frivillige har taget godt imod de nye omgivelser. Flytningen var et resultat af Næstved Kommunes nye organisation, hvor NæstvedArkiverne blev en del af Team Byråd og Direktion, som hører under Center for Politik og Udvikling. Lokalhistorisk Udvalg er sammen med Næstved Kommunes arkivfond nedlagt pr. 31. december 2017. Arkivfondens restbeløb på ca. 23.000 kr. overføres til digitalisering af ”gamle nyheder” fra 1980’erne fra Fensmark Lokal-TV samt TV-Næstved. De gamle nyheder vil efter digitalisering kunne ses på arkivets Filmkanal.

Samlingerne NæstvedArkiverne bevarer de sidste 250 års Næstved historie. Det ældste arkivalie er fra 1629, det yngste er fra 2017. I 2017 består samlingerne af følgende:

• 8 kilometer originale papir arkivalier primært fra slutningen af 1800-tallet og frem til nu • 98 arkiveringsversioner (ca. 5,2 mio. dokumenter) • 150.000 fotos og negativer • 825 film og filmklip • 135 lydbånd • Kort, plakater og tegninger • Bogsamling med lokalhistorisk litteratur • Lokale aviser fra perioden 1854-2017 Indsamling I 2017 har arkivet modtaget 125 nye indkomster. En borger har eksempelvis afleveret sit husholdningsregnskab for 2016, Morgenbaderklubben har afleveret et eksemplar af deres 25 års jubilæumsskrift, og Skaverup Antenneforening har afleveret arkivmateriale fra starten i 1972 til foreningens ophør i 1996. Næstved Kommune har afleveret optagelser af byrådets møder fra 2016, der er indgået VHS-bånd med optagelser fra Maglemølle, og arkivet har selv løbende taget billeder af Campus-byggeriet på Munkebakken.

Projekter og samarbejder I 2017 har arkivet deltaget i følgende større projekter og samarbejder:

• RETRO-projektet (nationalt projekt om digitalisering af sogne- og byrådsprotokoller til fælles portal). Løber frem til 2020, hvor vi kan fejre 50-året for kommunesammenlægningen i 1970 • Giv det videre (national indsamling af erindringer under ”Historier om Danmark” i samarbejde med DR og Kulturministeriet) • Historisk Atlas (national platform med lokalhistorisk indhold) • Lokalekilder.dk (regionalt projekt om digital platform med undervisningsmateriale til folkeskole og gymnasium)

• Digitalisering af fotograf K. Knudsens glaspladesamling (lokalt projekt om adgang til 65.000 Næstved-billeder) • Åben Skole (samarbejde med Team Kultur og Fritid i Næstved Kommune) • Konsulentarbejde for Københavns Stadsarkiv vedr. udvikling af registreringsdatabasen STARBAS (naesbas.dk) • Udvikling af cpr-skanner til søgninger i arkiveringsversioner (udviklingsprojekt i samarbejde med Københavns Stadsarkiv) Årsmøde i Lokalhistorisk Arkiv under temaet ”Smedjer i Næstved”  ”Lokalhistorien – hvad kan man bruge den til?”  ”Kommunalreformen 10 år”  Kulturnat: ”Sammen skriver vi Næstveds historie. Må vi få din?”  Jul i Arkivet (låge nr. 4 i Næstved Kommunes kulturjulekalender)  ”Kvinder på landet - med fokus på Fuglebjergområdet”  ”Billeder fra NæstvedArkivernes samlinger”  Byvandringer af forskellig art og for forskellige grupper internt og eksternt  Klummen ”Det stod i Næstved Tidende…” Frivilligt arbejde I slutningen af det nye år måtte vi desværre sige farvel til Gunnar Nielsen, som har været frivillig og leder af arkivet i Fuglebjerg. Gunnars død satte et punktum for en dygtig og mangeårig indsats for lokalhistorien i Fuglebjerg. Gennem de sidste år har der gentagne gange været vandskade i magasinet på biblioteket. For at sikre ordentlige bevaringsforhold for arkivalierne har de frivillige i Fuglebjerg iværksat et større oprydnings- og flytningsarbejde. Arkivet i Fladså er ved at være godt igennem deres oprydnings- og registreringsprojekt. Tilbage står især at få registreret og uploadet digitalt skabte og digitaliserede fotos. De frivillige i Fladså har i 2017 udsøgt og afleveret diassamlinger, VHS-bånd og spolefilm med henblik på digitalisering. Formidling  De frivillige i Næstved har bidraget til flere af arkivets projekter og arbejder fortsat med digitalisering gennem RETRO-projektet, Knudsens glaspladesamling, fotos fra Næstved samt Telefonnøglen. Desuden arbejder de frivillige med registrering af private arkivalier, herunder VHS-råbånd og de digitaliserede udgaver af Fensmark og Næstved lokal-TV samt andet filmmateriale. Digitalisering Digitaliseringen af den skriftlige kulturarv er kommet for at blive, og den har ført meget godt med sig. Digitalisering er dog ikke bare at køre en masse papirmateriale gennem en skanner. Der knytter sig en lang række ressourcekrævende processer til digitalisering af arkivalier. I begejstringens lys er det værd at huske, som historiker Jes Fabricius Møller peger på i Kristelig Dagblad den 14. marts 2017, at arkiverne også har en forpligtelse til at bevare papirarkivalierne og sikre publikums og forskernes adgang til dem. Digitaliseringen erstatter ikke papirversionen af arkivalierne. Som Fabricius Møller skriver, indebærer selv den bedste digitalisering et informationstab, fordi papirversionens fysiske kvaliteter i sig selv indeholder informationer. Og hånden på hjertet… det er ikke alle digitaliseringer, der er lige vellykkede,

især ikke digitaliseringer fra mikrofilm. Og så er der metadata. Brugere af digitale arkivalier har også brug for rådgivning om den sammenhæng og kontekst, som arkivalierne indgår i, så man kan ikke umiddelbart gå ud fra, at digitalisering er det samme som formidling. Det koster mange penge og ressourcer at digitalisere arkivalier samt arkivere og bevare digitalt skabte arkivalier. Mange stads- og kommunearkiver gør, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i den sammenhæng, men vi halter efter Rigsarkivet og de større arkiver. For det er ikke nok at sætte strøm til papiret. Selve vedligeholdelsen af de digitale arkivalier medfører løbende driftsomkostninger, da ingen digitale databærere har særlig lang levetid. De skal holdes ”levende” og omsættes til nye formater inden for få år. Den helt store gevinst er, at digitalisering har medført en demokratisering af arkivadgangen, fordi mange flere mennesker nu bruger de materialer, som findes på landets arkiver. Desuden er stads- og kommunearkiver sammen med Rigsarkivet godt rustet til at opbevare de mange digitale arkivalier, da den offentlige forvaltning de sidste ti år har produceret meget store mængder digital dokumentation, som arkiverne er forpligtet til at bevare i fremtiden. Velkommen til 2018 Det nye år byder på udarbejdelse og vedtagelse af en ny vedtægt for NæstvedArkiverne, herunder anvisninger for det frivillige arbejde, som udføres på arkivets tre adresser. Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af EU- forordningen, General Data Protection Regulation, GDPR. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018, og persondataforordningens bestemmelser skal implementeres i NæstvedArkivernes databehandlinger.

Som en udløber af ”Giv det videre” projektet vil arkivet sammen med Næstved Bibliotek i 2018 sætte yderlige fokus på indsamling af lokale erindringer.

Ikke et år uden et jubilæum! Den 11. november 1918 er det hundredåret for 1. Verdenskrigs afslutning. Krigen varede fra den 1. august 1914, da Tyskland erklærede Rusland krig, indtil våbenhvilen den 11. november 1918.

NæstvedArkiverne i tal Samlingerne Nye indkomster 2017

125

Kommunale arkiveringsversioner

98

Antal magasinenheder  Næstved  Fladså  Fuglebjerg Webtjenester Antal film på Filmkanalen Visninger på Filmkanalen

23.030 431 353

247

29.469

Sidevisninger på lokalekilder.dk

5.287

Medarbejdere Fuldtid og deltid

3 (fuldtid), 3 (fleksjob)

Frivillige

17

Antal brugere og brugertilvækst i naesbas.dk pr. år

Antal bestillinger på arkivalier i naesbas.dk fordelt pr. år

Antal ekspeditioner i naesbas.dk fordelt pr. år

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker