Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2021/2022. Nowa Szkoła

2O21 2O22

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE KSZTAŁCENIE WZMACNIAJĄCE • INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA • WSPARCIE ROZWOJU • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA • INTEGRACJA SENSORYCZNA • WYBITNE UZDOLNIENIA • ZDOLNOŚCI I TALENTY • SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ • ZABURZENIA RUCHOWE, WZROKOWE, SŁUCHOWE • ZABURZENIA ROZWOJU •

2

86

Przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna Sala światła

Zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawność

Deficyty wiedzy o człowieku, przyrodzie i higienie

Pomoce terapeutyczne i ściskające

327 328

Sala integracji sensorycznej

187 187 189 192 195 195 196 197

Przyrządy gimnastyczne

328 331 333 334 337 337 338 339 342 343 343 344 344

Człowiek Przyroda

Klatka si Stojak si

intelektualna Plan daltoński

3

Sala spokoju

19 26 26 27 27 28 29 33

Świadomość czasu

Sprzęt podwieszany

87 90

Szanowni Klienci,

Maty i materace

Gabinet terapeutyczny

Makatki Plakaty

Pomoce Montessori

Sprzęt do wspinania

Fresh

Manipulowanie

Logopedia

104 106 108 114 118 123 125 130 130 133 134 134 134 136 137 139 139 140 142 142 144 144

Programy multimedialne

Meble mobilne

Akcesoria gimnastyczne

Lustra

Wydawnictwa

Klocki magnetyczne Jolly Heap

Pojemniki

Programy multimedialne

Piłki gimnastyczne

200

Modern

Większość z prezentowanych produktów jest naszego autorstwa i wykonania, jak na przykład mięk- kie kąciki terapeutyczne, rehabilita- cyjne medyczne kształtki piankowe, specjalistyczne pomoce do terapii proprioceptywnej, podświetlane ba- seny z piłeczkami, urządzenia do sali integracji sensorycznej z podwiesia- mi, pomoce do terapii logopedycznej i wiele innych. Wszystkie produkty zawarte w ni- niejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, którzy po- mogą wybrać odpowiednie wyposa- żenie Państwa placówki. Zachęcamy do przesyłania zamó- wień również za pośrednictwem skle- pu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.nowaszkola.com

Piłki sensoryczne z kolcami

Oddajemy w Państwa ręce kata- log z pomocami przeznaczonymi dla wyjątkowych dzieci. Przedstawiamy w nim starannie wyselekcjonowane produkty niezbędne do pracy z dziec- kiem oraz kompleksowe wyposaże- nie sal i gabinetów terapeutycznych. Proponujemy szeroki wybór narzędzi diagnostycznych, bogaty zbiór mate- riałów edukacyjno – terapeutycznych oraz inspirujące pomoce dydaktyczne. Nowa Szkoła od wielu lat aktyw- nie wspiera proces kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjny- mi. Od 30 lat tworzymy ofertę wspo- magającą pedagogów, psychologów i nauczycieli w pracy z dzieckiem w edukacji włączającej. W oparciu o podstawę programo- wą oraz konsultacje z metodykami, specjalistami stworzyliśmy rzetel- ną i kompleksową ofertę skierowa- ną zarówno do uczniów szczególnie uzdolnionych jak i tych z dysfunkcjami, przewlekle chorych, mających trud- ności edukacyjne oraz z adaptującją do nowego środowiska. Biorąc pod uwagę indywidualne ce- chy, zainteresowania i zdolności każ- dego dziecka, staramy się kształtować przestrzeń wspierającą rozwój i po- tencjał najmłodszych.

Wydawnictwa

Stoły

Integracja sensoryczna i rehabilitacja Zmysł wzroku

Piłki lekarskie Piłki skaczące

Zaburzenia językowe, dysleksja i dysortografia

Biurka

Akcesoria ścienne i wieszaki

33 34

Tunele, spadochrony, chusty

345 349

201 203

Siedziska

Wydawnictwa

Wydawnictwa

350

Motylek Taborety

34 35 35 36 36

Doświadczenia ze światłem

Programy multimedialne

Pomoce lustrzane 214 Programy i urzadzenia multimedialne 219 Zmysł słuchu 221 Instrumenty muzyczne i przechowywanie 223 Piosenki i słuchowiska 230 Programy multimedialne 231 Zmysł węchu i smaku 233 Zmysł dotyku 233 Tablice magnetyczne suchościeralne 242 Tablice manipulacyjne ścienne 244 Sanbox piaskownica i podłoga interaktywna 249 Podświetlane piaskownice 251 Piasek i akcesoria do piasku 252 Farby i akcesoria do farb 253 Plastelina 254 Sensoryka 255 Pomoce obciążeniowe 266 Pomoce ściskające 268 Pomoce terapeutyczne 270 Koordynacja wzrokowo-ruchowa, dysgrafia 272 Ramki do ćwiczeń 277 Przewlekanki i nawlekanki 278 Motoryka ręki 281 Klocki konstrukcyjne 284 Tabliczki magnetyczne 296 Tabliczki manipulacyjne 298 Aplikacje ścienne 301 Szlaczki graficzne 301 Artykuły plastyczne 304 Wydawnictwa 309 Programy multimedialne 310 Zmysł przedsionkowy i proprioceptywny 311 Gimnastyka 311 Ścieżki, tory przeszkód i równowaga 314

Wybitne uzdolnienia Uzdolnienia humanistyczne i językowe

Zaburzenia matematyczne i dyskalkulia

Fotel

Siedziska składane

Gruszki rehabilitacyjne

Liczmany

351 353 356 358 358 359 360 361 364 365 365 365 366 374 374 376

Kształtki rehabilitacyjne

39 39 43 47 48 49 50 50 51 52 57 57 60 70 71 74 78 78 84

Korale matematyczne Układanki matematyczne

Programy multimedialne

Baseny z piłkami

Języki obce

Materace

Kołeczki

Piankowe bazy Piankowe wałki

Uzdolnienia przyrodnicze

Kostki matematyczne

Programy multimedialne

Geometryczne kształty i cyfry

Piankowe półwałki Piankowe belki Piankowe kliny Zestawy pianek Piankowe klocki

Gry przyrodnicze Plansze i makatki

Pomoce Montessori Tabliczki elastyczne

Pomoce przyrodnicze

4 Wrap-ups

Obserwacje

Pomoce matematyczne

Uzdolnienia matematyczne

Obliczanie wagi Obliczenie czasu

Skrzynie

Programy multimedialne Dyski matematyczne

Bujaki

Obliczenia pieniężne

Kąciki relaksu

Gry logiczne

Wydawnictwa

Sensoryczne aktywności

Programy multimedialne 145 Deficyty społeczno-emocjonalne 148 Emocje 148 Oddreagowywanie emocji 152 Pacynki 154 Duże pacynki 160 Maskotki 161 Spadochrony 162 Gąsienice spacerowe 163 Wiatraki matematyczne 163 Pomoce edukacyjne 164 Historyjki obrazkowe 165 Wydawnictwa 166 Programy multimedialne 169 Zaburzenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości 175 Karty edukacyjne 175 Puzzle edukacyjne 177 Gwoździki 178 Gry na spostrzegawczość 149 Multimedia 183 Wydawnictwa 186

Kodowanie i programowanie

Siedziska

Logicubes zebra

Krążki do siedzenia Bezpieczeństwo

Programming time

Roboty

378

Ochrona osobista Zabezpieczenia

Edumata 386 Pierwsze kodowanie i programowanie 389 Podłogi interaktywne 393 Multimedia 399 Konstruowanie 401 Uzdolnienia artystyczne 408 Instrumenty muzyczne 408 Akcesoria teatralne 412 Pacynki 412 Teatrzyki i kurtyny 413 Stroje teatralne 414 Plastykoterapia 417 Wyprawki 417 Meble plastyczne 418 Farby 423 Papiery i bibuły 425 Kleje 425 Kredki, mazaki, pastele 426 Plastelina 427 Akcesoria do ozdabiania 428

OZNACZENIA

Zapraszamy do wspaniałej podróży po zakątkach nowoczesnej edukacji. Zespół Nowej Szkoły

N ! Nowość!

Produkt Nowej Szkoły

Magnetyczne

Nadruk

Sala światła

przestrzeń terapeutyczna i rehabilitacyjna

Energia kolorowych światełmaogromnywpływna emocje i zachowanie dzieci. Zmieniają - ce się barwy skupiająuwagę, dostarczająwyjątkowychwrażeńwizualnych i wprowadzają dzieci w stan wyciszenia i relaksu. Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów podczas zajęć integracji sensorycznej oraz terapii, pozwalają na kontakt z delikatnym kolorowym światłem w fascynującej i nietypowiej formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe możliwości odbierania bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego spędzania czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.

2

3

sala światła

Wałek biały do terapii NS 2297 129 zł Wałek rehabilitacyjny, zaprojekto - wany z trwałej bezftalanowej tkaniny PCW w kolorze białym, wypełnionej pociętą pianką poliuretanową. Dzięki użytemu wypełnieniu wałek dopaso - wuje się do kształtu ciała użytkownika Materac biały do terapii NS 2296 399 zł Materac wykonany z pianki poliu - retanowej o podwyższonej gęstości, przez co jest niezwykle wygodny, trwały i funkcjonalny. Pokrowiec uszy - to z łatwej do utrzymania w czystości tkaniny PCW, nie zawierającej ftala - nów i innych związków szkodliwych. Spód z tkaniny antypoślizgowej PCW

i stanowi wygodne oparcie a także element służący ćwiczeniom rehabili - tacyjnym i wyciszającym oraz terapii w kąciku lustrzanym (NS2295). • śr. 25 cm, dł. 110 cm • kolor: biały • materiał: pianka poliuretanowa, bezftalanowa tkanina PCW zapewni stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Materacyk zaprojekto - wano z myślą o wyposażeniu kącika lustrzanego, ale doskonale sprawdzi się również jako odrębny element do ćwiczeń, rehabilitacji i zabaw rucho - wych. • wym. 142 x 142 x 5 cm • kolor: biały • materiał: pianka poliuretanowa, tka - nina PCW

Baldachim do kącika lustrzanego NS 3171 75 zł Lekki bawełniany baldachimdo kącika lustrzanego.Nadaje strefiewyciszenia i terapii atmosferę bezpieczeństwa, spokoju i ukojenia. Wyposażony błę - kitną falbankę z filcu oraz 3metalowe

obręcze do zawieszenia na ścianie. • wym. 145 x 145 cm • materiał: biała bawełna, filc w kolo - rze błękitnym, metalowe pierścienie • brak w zestawie elementów mo - cujących

Kostka biała NS 1540B

Puf biały NS 1539B

125 zł Prosta w formie kostka do siedzenia lub zabaw ruchowych. Świetnie wkomponuje się w prze - strzeń sali światła. Antypoślizgowy spód zapewni bezpieczeństwo małym użytkownikom, a pianka o podwyższonej gęstości zagwarantuje komfor - towe użytkowanie przez długi czas. • wym. 36 x 36 x 48 cm • kolor: biały • materiał: biała bezftalanowa tkanina PCW, sza - ra antypoślizgowa tkanina PCW, pianka poliu - retanowa o podwyższonej gęstości

105 zł Praktyczny i komfortowy w użytkowaniu puf wy - konany z bezftalanowej tkaniny PCWwypełnionej pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości. Materiał jest trwały, nieprzemakalny oraz łatwy do utrzymania w czystości, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w placówkach edukacyjnych i tera - peutycznych. Antypoślizgowy spód pufa zapew - nia bezpieczne użytkowanie podczas siedzenia, leżenia czy ćwiczeń rehabilitacyjnych. • śr. 35 cm, wys. 38 cm • kolor: biały • materiał: bezftalanowa tkanina PCW, pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości, anty - poślizgowa tkanina PCW

Kącik lustrzany do terapii NS 2295 2 999 zł Kącik lustrzany to idealne miejsce do odpoczynku, stosowania technik relaksacyjnych oraz wspierania rozwoju i terapii dysfunkcji. Umożliwia kontakt z róż - nymi zjawiskami i doznaniami za pomocą zmysłów. Wyposażony w 2 ścianki z lustrami z bezpiecznego szkłaakrylowego, które potęgujądoznaniawzrokowe. Komfort użytkowania zapewnia narożnymaterac i wa - łek, wykonane zpianki poliuretanowej opodwyższonej gęstości i z bezftalanowej tkaniny PCW. Dopełnieniem zestawu jest bawełniany baldachimz błękitną falbanką z filcu, który pozwoli stworzyć azyl od natłokuwrażeń. • 2 ścianki z lustrami z tworzywa sztucznego

o wym. 142 x 4 x 142 cm, materiał: pianka poliuretanowa , tkanina PCW; kolor: biały • 1 narożny materac o wym. 142 x 5 x 142 cm, materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW, tkanina antypoślizgowa; kolor: biały; • 1 wałek o wym.: śr. 25 cm, dł. 110 cm; materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW; kolor: biały; • 1 baldachim o wym. 145 x 145 cm; materiał: biała bawełna, filc w kolorze błękitnym, metal; brak w zestawie elementów mocujących • bezpiecze lustro z pleksi

4

5

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

Podświetlane baseny piankowe z piłeczkami

Zestawy piłeczek do wypełnienia su - chego basenu czy kojca. Ich elastycz - ność, rozmiar i różnorodność kolorów pomaga zapewnić stymulację psycho - Piłki do basenu

Terapeutyczny basen wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytej bezftalanową tkaniną PCW. W zależności od modelu, basen może posiadać oświetlenie w podłodze lub w ściankach bocznych. Pożądany kolor oświetlenia lub wybór jednej z funkcji dynamicznej zmiany barwy sterowany jest pilotem dotykowym. Wnętrze basenu wypełnione jest przezroczystymi piłeczkami z tworzywa sztucznego, które dostarczają wspaniałych wrażeń i pobudzają receptory dotykowe. Wpływają kojąco na pracę mięśni w stanie napięcia. Basen dodatkowo stymuluje zmysł wzroku w zakresie rozwijania jego spostrzegawczości i koncentracji.

ruchową i pozytywnie wpływa na roz - wój zmysłów dziecka. • 500 szt.; śr. piłeczki: 6,5 cm; mate - riał: tworzywo sztuczne

N !

N !

- szare NS 9800

- turkus NS 9803

199 zł

199 zł

N !

N !

- fuksja NS 9804

- białe NS 9801

199 zł

199 zł

N !

N !

- czarne NS 9802

- żółte NS 9805

199 zł

199 zł

14 cm

- przezroczyste NS 0012

179 zł

+ Przykładowe połączenia kolorów + =

15 cm

+ + +

=

160 cm

Kwadratowy NS 2290

ø 150 cm

+

+

=

4 500 zł

Okrągły NS 2291

3 999 zł

• wym. basenu: 160 x 40 x 160 cm; gr. ścianki: 15 cm, • kolor: szaro – biały; kształt: kwadrat; • materiał: podłoga z MDF i plexi, pianka poliuretanowa, tkanina PCW; • wypełnienie: 2500 szt. piłeczek o śr. 6,5 cm; • oświetlenie LED w podłodze; zdalne sterowanie pilotem o zasięgu 30 m, • do wyboru 16 milionów kolorów

• śr. basenu: 150 cm, wys. basenu: 45 cm; gr. ścianki: 14 cm • kolor: niebiesko – biały; • wypełnienie: 1500 szt. piłeczek o śr. 6,5 cm

• oświetlenie: 8 szt. światłowodów w ściankach; zdalne sterowanie pilotem, do wyboru kolor: czerwony, zielony, niebieski, biały, żółty, zielono – niebieski, różowy • ścianki basenu wykonane z pianki poluretanowej pokrytej trwałą bezftalano - wą tkaniną PWC

+

+

=

6

7

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

Energia kolorowych światełmaogromnywpływna emocje i zachowanie dzie - ci. Zmieniające się barwy skupiają uwagę, dostarczająwyjątkowychwrażeń wizualnych i wprowadzają dzieci w stan wyciszenia i relaksu. Urządzenia służące do stymulacji rozwoju zmysłów podczas zajęć integracji sensorycz - nej oraz terapii, pozwalają na kontakt z delikatnym kolorowym światłem w fascynującej i nietypowiej formie. Tego typu zajęcia stwarzają nowe moż - liwości odbierania bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz przyjemnego spędzania czasu w atmosferze wyciszenia i relaksu.

N !

Światłowodowe drzewko RV 0100 35 zł Światłowodowa lampka led nadaje przyjemny i wyciszający nastrój. Doskonała do dekoracji pomieszczeń oraz do wykorzystania w terapii osób z zaburzeniami sensorycznymi. Umiesz - czonewpodstawie kryształki potęgują dozna - nia wzrokowe. W zestawie pilot do zmiany kolorów oświetlenia. • wym. 8 x 8 x 33 cm; materiał: tworzywo ABS; źródło zasilania: 3 x bateria aaa (brak w zestawie); wiek: 3+

Światłowodowa kurtyna RV 0005 1 649 zł Kurtyna todoskonałe narzędzie do stymu - lacji zmysłuwzroku. Pozwala uzyskać de - likatne i relaksacyjne oświetlenie do deko - racji pomieszczeń oraz dowykorzystania w terapii osób z zaburzeniami sensorycz - nymi. Światło w włóknach rozchodzi się równomiernie na całej ichdługości.Wiąz - kawszystkichwłókien doprowadzona jest do specjalnej końcówki, którą podłącza się do źródła światła. Zmiana kolorów następuje za pomocą pilota. • specyfikacja produktu: • ilość światłowodów: 300 sztuk; • długość światłowodu: 2 m; • średnica światłowodu: 0,75 mm; • generator światła: 16W, AC220V; • pilot zdalnego sterowania z funkcjami; • przewód zasilający.

Świetlny jeż RV 0020

1 299 zł Półkula świetlana wyposażona elastyczne włókna – światłowody. Dzięki zasto - sowaniu cieniutkich światłowodów oraz kolorowych diod LEDmożemy obserwo - wać niezwykłe zjawiska wizualne. Włókna są miękkie i lekkie dzięki czemu już przy niewielkim ruchu powietrza przyjemnie kołyszą. Po zgaszeniu światła dają cudowny efekt gwieździstego nieba z mnóstwem świecących punkcików. Jeż to doskonała pomoc terapeutyczna, która wzbogaci pracownie integracji senso - rycznej oraz kąciki relaksacyjne. Sterowany pilotem oraz za pomocą aplikacji MegicHomeWiFi, dostępnej na iTunes i Google Play • 1 szt.; wym.: średnica ok.40 cm; materiał: tworzywo sztuczne; zasilanie: prąd; zawiera generator światła z przewodem zasilającym; pilot zasilany baterią: 12V 23A; wiek: 3+

Kolumna świetlna BW 0001

1 899 zł Wykonana ze szkła organicznego. Rura podświetlana jest diodami RGB. Pro - dukt jest doskonały do stymulacji wzrokowej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. • platforma w zestawie • wys.: 170 cm, ø 15 cm; wiek: 6+ m • pod opieką osoby dorosłej

Gwieździste niebo. Panel świetlny LED RV 0011 1 999 zł Na ciemnym niebie pojawiają się i znikają połyskujące gwiazdy. Panel złożo - ny jest z metalowej ramy oraz czarnego płótna z włóknami światłowodowymi. Panel posiada wbudowane zasilanie. • wym. 70 x 70 cm

8

9

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

N !

Kula świetlna CM 5546 434 zł Wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego, które można użytkować wewnątrz pomieszczeń jak i na ze - wnątrz. Idealna do wykorzystania w nauce sekwencjonowania oraz te - rapii osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. Kostka świetnie sprawdzi sie równieżwprzedszkolnych kącikach emocji. Kula sterowana jest za pomocą pilota, umożliwiającegowybór jednego z 16 różnych kolorów lub ustawienia

płynnego przechodzenia przez całe spektrum odcieni, od chłodnego pro - mieniowania ultrafioletowego do cie - płej czerwieni. Kolory rozchodzą się równomiernie w całej kuli. • ładowanie za pomocą niskonapię - ciowego zasilacza 5V DC; 8-godzin - ny cykl ładowania zapewnia średnio 5-10 godzin użytkowania (w zależ - ności od ustawień programu); urzą - dzenie wodoszczelne (klasa:IP65); obciążenie do 80 kg; śr.: 40cm; wiek: 3+

Świecący sensoryczny tamburyn RV 0050 15 zł Świecący tamburyn jest wspaniałym dodatkiem do zabaw sensorycznych oraz do wykorzystania podczas ćwi - czeń rytmicznych. Tamburynwykonany jest z twardego tworzywa sztucznego i metalowych okuć z polerowaną po - wierzchnią. Lekki i wygodny do co - dziennej aktywności. Kolory emitowa - ne przez instrument stymulują zmysł wzroku, a dzwonki słuch. • 1 szt.; wym.: 16 x 3,2 x 10 cm; waga: 0,1 kg; zasilanie: 3 x bate - ria AG 13; kolor wybierany losowo; wiek: 3+

Świetlne kamienie NX 0200 799 zł Zestaw zdalnie sterowanych, czułych na dotyk kamieni LED z możliwością ładowania. Stanowią wspaniałą pomoc do stymulacji zmysłu wzroku, odkry - wania nowych kształtów i kolorów. Kamienie zachęcają dzieci do kreatyw - nych eksperymentów. Zabawę urozmaici fakt, że kamienie zmieniają barwę i reagują na delikatne uderzenie. Każdy produkt posiada 6 ustawień kolorów. • zawiera: 4 kamienie LED, 4 przewody do ładowania, 4 piloty; wym. kamie - nia: 28 x 14 x 20 cm; wiek: 3+ N ! N !

Świecące piłki RV 0018

68 zł Zabawka sensoryczna, dostarczająca niezwykłych wrażeń doty - kowych i wzrokowych, która może być wykorzystana w technikach relaksacji i wyciszania. Pokryta miękkimi plastycznymi kolcami. Po uderzeniu o twarde podłoże emituje różnokolorowe światło. • 2 szt. • materiał: tworzywo sztuczne • wiek: 12 mies.+

Kocyk świecący RV 0031 269 zł Miły i miękki wdotyku kocyk koi zmieniającymi się kolorami, a jego blask wprowadza w stan relaksu. Wyposażony w światełka LED, które niewytwarzają ciepła, dzięki czemumożnago bezpiecznie dotykać. Idealny do domu, kącika do czytaniawklasie lub do gabinetu integracji sensorycznej. Zapewnia wizualną stymulację zmysłów osobom niedosłyszącym. Stanowi doskonałe narzędzie uspokajające dla osób z autyzmem lub zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. • wym.: 110 x 90 cm • przenośny z akumulatorem i wyłączni - kiem/ włącznikiem • zdejmowalny miękki pokrowiec kocyka umożliwia jego pranie w temperaturze do 30 stopni • wiek: 3+

Świetlna kostka CM 5544 539 zł Sensoryczna kostka emanujaca światłem w 16 różnych kolorach. Sterowanie funkcja - mi poprzez pilota (zmiana kolorów, natężenia światła, przycisk włącz/wyłącz), możliwość zabawy na zewnątrz • wym. 40 x 40 x 40 cm, wiek: 3+

Magiczne sześciany. Zestaw TG 6793 718 zł Zestaw dwunastu sześcianów zmieniających kolor przy obróceniu na inny bok. Emitowane światło stymuluje uwagę oraz zmysł wzroku. Figury mogą pełnić funkcję cegieł, z których można zbudować świetlną budowlę. Mogą stanowić również niezbędną pomoc terapeu - tyczną, która wzbogaci pracownie integracji sensorycznej oraz kąciki relaksacyjne. • 4 sześciany (wym. 15x15x15 cm) • 8 sześcianów (wym. 7,5x7,5x7,5 cm) • każda kostka wymaga baterii 2xAA (brak w zestawie)

Świetliste kule dotykowe TG 0974 445 zł Zestaw świecących, teksturowanych piłek, które pozwoląwprowadzić do zabawy kolory i nowe faktury. Idealne do terapii sensorycznej i rozwijania zmysłu dotyku oraz wzroku. Żywe kolory i różne faktury stwarzają szerokie pole wyobraźni. Można je również wykorzystać do rozwijania umiejętności motorycznych i wyciszania. Silikonowa powierzchnia i ciekawa faktura piłeczek umożliwiają kreatywne za - bawy z ciastoliną. Piłeczki po potrząśnięciu stają się świecącymi ku - lami przez 60 sekund. • 6 piłek, po 2 z każdego rodzaju; śr. 8,4 cm; czas ładowania: 3-4 h; czas użytkowania: 4-5 h; kabel USB; wiek: 10 mies.+

Marakasy świecące RV 0032 23 zł Marakasy reagują na każdy ruch, emitując barwne świa - tło. Idealnie sprawdzą się podczas zabaw w zaciemnio - nym pomieszczeniu lub w terapii integracji sensorycznej. Zabawa marakasami stymuluje zmysł wzroku, rozbudza ciekawość muzyczną, a także stanowi świetne wprowa - dzenie do nauki wyczucia rytmu. • 2 szt. • tworzywo sztuczne • wiek: 3+

Poduszka świetlna RV 0017 179 zł Wykonana z niezwykle miękkiej bawełny, posiada wewnętrzne źródło światła, które podświetla całą poduszkę mieniącymi się kolorami. Sterowana za pomocą pilota. Produkt dostarcza wielu wrażeń wzrokowych i dotykowych. Doskonała pomoc terapeu - tyczna osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. • 2 elem.: poduszka z wewnętrznymakumulatorem, pilot; wiek: 3+.

Podświetlany panel kolorowych kostek UT 0035 135 zł Niewielkich rozmiarów panel dotykowy składający się z 5 pól podświetlanych różnymi kolorami. Dodatkowo emituje przyjemny i czysty dźwięk. Umożliwia wspa -

niałą zabawę kolorowym światłem i dźwiękiem. Panel jest doskonałym urządzeniem terapeutycznym, pozwa - lającym angażować i stymulować wzrok, słuch i ruch jednocześnie. • wym.: 30 x 6,5 x 4,5 cm; materiał: PVC; zasilanie: 4 x bateria AAA 1,5 V; instrukcja; wiek: 3+

10

11

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

N !

N !

N !

Nieskończoność. Panel świetlny RV 0012 750 zł Magiczny przyrząd do stymulacji zmysłu wzorku. Panel wyposażo - no w diody LED oraz zestaw luster,

które tworzą niesamowity efekt nie - skończonego tunelu. Z boku panelu umieszczono przycisk do urucho - mienia urządzenia. Kolory można zmieniać za pomocą pilota. • wym.: 35 x 13 x 35 cm; waga: 3 kg; wiek: 3+

6 paneli w zestawie

Panele świecące CM 3454 169 zł Fascynujące świecącewciemności panele do stymulacji zmysłu wzroku i treningu umiejętności motorycznych. Umieszczone w ramie z drewna kauczukowego z wy - godnymi uchwytami. Panele są gotowe do pracy po 15minutach ładowaniawświetle słonecznym. Przenie -

sione do ciemnego pomieszczenia mogą przez 6 go - dzin emitować magiczne światło w żywych kolorach - niebieskim, zielonym i pomarańczowym. Dzieci mogą obserwować, jak świecący płyn wiruje i przemieszcza się, gdy przekręcają i obracają panele. • 3 panele; wym.: 18,5 x 2 x 22 cm; śr. wkładu: 8 cm; kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy; materiał: drzewo kauczukowe; wiek: 1+

Świecące tabliczki. Zestaw TG 0076 509 zł Podświetlana powierzchnia panelu przeznaczona jest do pisania po niej pi - sakiem do tablic suchościeralnych. Po podświetleniu napis staje się fluorescen - cyjny i świeci w ciemności oraz zmienia barwę po zmianie koloru światła na panelu. Aby wyczyścić panel, należy przetrzeć go suchą ściereczką lub chusteczką higieniczną. Panel można używać z kartami pracy TG0079 lub stworzyć własne karty. • 6 paneli, 8 trybów koloru światła zmienianych przyciskiem (w tym jeden pulsacyjny), wym. 26 x 3 x 18 cm, • wymaga 3 baterii typu AAA

N !

Projektor do sali światła TG 1674 760 zł Projektor specjalnie stworzony dla dzieci, aby umożliwić imbezpiecz - ne i samodzielne eksperymentowanie oraz odkrywanie magicznych właściwości cienia i światła. Można go umieścić wdowolnymmiejscu, na stole, podłodze czy klockach, zależnie od wielkości przestrzeni, w której chce się uzyskać efekt projekcji. Dzieci mogą tworzyćwszelkiego rodzajubudowle z różnychprzedmio - tów, a następnie zobaczyć, jak przy użyciu projektora przekształcają się one wniesamowite cienie na ścianie. Podczas zabawy dziecko jest wynalazcą, projektantem, naukowcem, a jego ciekawość i dociekliwość może pomóc mu w dokonaniu fascynujących odkryć. Projektor został stworzony od podstaw z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Dziecko jest w stanie samodzielnie włączyć, ustawić i manewrować projektorem. Zintegrowany akumulator zapewnia5go - dzin ciągłej pracy, eliminując zagrożenie potknięcia się o przewód i ryzyko porażenia prądem. Urządzenie może być ładowane z do - wolnego źródła zasilania USB (ładowarki do telefonów, laptopów i banków energii). Dodatkowo, wydajne i trwałe źródło światła LED nie powoduje nagrzewania się obudowy projektora. Zostało przete - stowane zgodnie z najnowszą normą EN62471 dotyczącą jasności i emisji niebieskiego światła. Projektor wykonany jest z drewna i zawiera z przodu dwaprzezroczy - ste panele. Szczelina pomiędzy nimi pozwala na wsuwanie slajdów, które następnie mogą być wyświetlane na ścianie. Dodatkową cechą projektora jest silikonowa osłona zewnętrzna, która chroni urządzenie przed uszkodzeniem. • wym.: 28,6 x 21 x 21 cm; zawartość zestawu: silikonowa osłona, kabel USB do ładowania (bez wtyczki); • materiał: drewno; wiek: 3+

Aurorarium EI 0019

99 zł Aurorarium to urządzenie, wytwarzające piękne strumienie świetl - ne, wykorzystując czerwone, zielone i niebieskie diody LED. Zestaw naukowy zawiera niezbędne materiały do wykonania ekspery - mentów, które odkryją piękno światła naturalnego i sztucznego oraz bioluminescencji. Załączony przewodnik pozwala zrozumieć mechanizm działania urządzenia. • wymaga 4 baterii o rozmiarze AAA (brak w zestawie) 156 zł Mini projektor, który wyświetla kolorowe światła na gładkim sufi - cie lub ścianach, tworząc relaksującą i zachwycającą atmosferę. Pozwala przenieść się na plaże i obserwować późnym wieczo - rem nadchodzące fale. Projektor może odczytywać kartę TF lub może być podłączony do urządzeń zewnętrznych (audio3,5mm), takich jak: telefon komórkowy, komputer, notebook i MP 3. Jest łatwy w użyciu i dostępny w dowolnym momencie. Projektor po - siadawbudowany głośnik dużej mocy. Pozwala rzutować światło w różnych kierunkach, w zależności od potrzeb. • wym.: 12,6 x 12,6 x 10,5 cm; pilot zdalnego sterowania; wiek: 0+ Ocean. Projektor światła RV 0030

N !

Małe litery. Karty pracy do świecących tabliczek TG 0080 45 zł Karty pracy do świecących tabli - czek (TG0076) ze wzorami ma - łych liter do ćwiczeń grafomoto - rycznych. Po wsunięciu dowolnej karty w panel i włączeniu światła, należy prowadzić pisakwkierunku wskazanym przez strzałki. • 26 szt.; • wym. karty: 14.8 x 21 cm; • wiek: 3+

Świetlna maxi tablica do pisania TG 0425 1 499 zł Duża tablica w rozmiarze A1, która świeci w siedmiu różnych kolorach, umożliwia tworzenie notatek i rysunków. Posiadadwaprzyciski, dzięki czemu każda połowa tablicy może być obsługiwana niezależnie. Stanowi idealne rozwiązanie dla większej liczby dzieci. Można po niej pisać dowolnymi ma - zakami suchościeralnymi. Dla dodatkowego efektu wizualnego polecamy również płynne pisaki fluorescencyjne. Aby wyczyścić tablicę, wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką i upewnić się, że jest sucha przed ponow - nym użytkowaniem. • wym.: 101 x 66 cm; pełne naładowanie: ok. 4 godz.; czas pra - cy: 6-8 godz.; instrukcja; zasilacz sieciowy 13V 1,5 V z wymiennymi wtyczkami; wiek: 3+

Szlaczki. Karty pracy do świecących tabliczek TG 0079 50 zł Karty pracy do panelu świetlnego TG0076 przeznaczone do ćwiczeń gra - fomotorycznych. Po wsunięciu dowolnej karty w panel i włączeniu światła, należy prowadzić pisak po szlaczkach w kierunku wskazanym przez strzałki. • 20 szt. o wym. 21 x 15 cm

12

13

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

Więcej do Sali światła w kategorii Doświadczenia ze światłem str 203

Świetliste, manipulacyjne koła zębate TG 0971 445 zł Drewniany panel z trybikami, które świecą i zmieniają kolor po obróce - niu. Świetny sposób na połączenie zabawy z rozwijaniem umiejętności motorycznych, koordynacji ręka-oko i stymulacji zmysłu wzroku. Koła zębate obracanewkółko, delikatnie zmieniają kolory. Rotacjawprzeciw - nym kierunku, powoduje pojawienie się różnych barw. Produkt może być przymocowany do ściany, używany na blatach i na podłodze. • wym. 80 x 25 cm; materiał: drewno; wymaga 3 baterii AA (brak w zestawie); elementy mocujące nie są dołączone; wiek: 10 mies.+

Podświetlany panel prostokątny JN 0020 549 zł Panel świetlny jest uniwersalnym narzędziem, dającymdużemoż - liwości zastosowania. Zapewnia delikatne podświetlenie, idealne do eksperymentowania z kolo - rami i kształtami przedmiotów. Na blacie można układać prze - zroczyste figury, kolorowe folie, papiery transparentne, lusterka. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, łatwy w obsłudze. Urządzenie jest lekkie, wytrzy - małe i całkowicie bezpieczne dla małych użytkowników. • wym. 65 x 47 cm; obszar płyty podświetlanej: A2 (58,5 x 41 cm); wiek: 3+

N !

Podświetlany stolik CM 5563

Podświetlany stolik na wodę i piasek CM 5561 1 050 zł Stolik w formie dużego okrągłego pojemnika do zabaw sensorycznych. Może być wypełniony wodą, galaretką, pianką lub półprzezroczystym materiałem i użytkowany w pomieszczeniu jak i na świeżym powietrzu. Zapewnia około 10 godzin przyjemnych doznań związanych z eksploracją światła i kolorów. Urządzenie sterowane jest za pomocą pilota, który umożliwiawybór 16 kolorów w 4 trybach ustawienia ich odcieni. Solidna ale lekka konstrukcja stolika umożli - wia sprawne przenoszenie między pomieszczeniami. Jest łatwy w czyszczeniu. Idealnie nadaje się do indywidualnej pracy lub w grupie uczniów. • ładowanie za pomocą zasilacza 5V DC; 8-godzinny cykl ładowania zapew - nia średnio 5-10 godzin użytkowania (w zależności od ustawienia programu); urządzenie wodoodporne o stopniu ochrony IP65 i klasie energetycznej A +; wym.: 58 x 80 cm

1 150 zł Podświetlany stolik z podwyższoną krawędzią, tworzy przestrzeń do nauki poprzez zabawę i eksplorację sensoryczną. Wytrzymała, ale lekka konstrukcja jest łatwa do przenoszenia, szybka do czyszczenia i idealna do indywidualnej pracy lubwspólnej zabawy. Stolik przystosowany jest do pracy na sucho i mokro. Zapewnia delikatne kolorowe lub białe światło, które można regulować za po - mocą pilota. Obszar blatu stolikamoże być używany do sortowania i układania przedmiotów, badania różnych materiałów i substancji (płyn, piasek, galaretka, pianka). Stanowi idealną bazę do sensorycznych zabaw. Posiada klasę energe - tyczną A+ i jest wodoodporny (klasa IP65). W zestawie uniwersalny zasilacz. 8-godzinny cykl ładowania zapewnia średnio 5-10 godzin pracy (w zależności od ustawienia programu). • wym.: śr. 69 cm, wys. 45 cm; wys. krawędzi blatu: 6 cm; • materiał: tworzywo sztuczne; instrukcja

Włącz wyłącz. Tablica świetlna TG 0565

Okrągły podświetlany panel TG 1102 835 zł Płaski, okrągły panel podświetlany, którymoże byćwykorzystywanyw różnych sytuacjach edukacyjnych, np.: pozwala obserwowaćmieszanie kolorów lub po prostu patrzeć na rzeczy głąbiej i intensywniej. Daje niezwykle jasne, wyraźne oświetlenie bez nagrzewania się powierzchni. Urządzenie jest lekkie, wytrzy - male i całkowicie bezpieczne dla dzieci. Zaopatrzony w 4 metalowe zaciski do umocowania papieru. Idealny do pracy grupowej. • śr. 50 x 1 cm; materiał: tworzywo sztuczne; 3 poziomy jasności; wiek: 3+

570 zł Tablica manipulacyjna ze światełkami, które wymagają zastosowania różnych technik ich uruchomienia. Aby je uaktywnić należy: nacisnąć, przełączyć, obrócić, pociągnąć lub przesunąć odpowiedni włącznik. Dzięki tablicy dzieckomoże bez - piecznie sprawdzić działanie pstryczków i nauczyć się z nich korzystać. Ćwiczy małą motorykę i przygotowuje się do codziennych czynności. Panel może być montowany na ścianie lub używany na podłodze czy stole. • wym.: 25 x 80 x 4 cm; wymaga 3 baterii AAA (brak w zestawie).

14

15

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

N !

N !

N !

Żelowe brokatowe bryły sensoryczne. Zestaw UT 0020 120 zł Zestaw sensorycznych brył do stymulowania zmysłu wzroku i dotyku, jak i do ćwiczeńmanipulacyjnych. Polecany także do zastosowania z podświetlanymi pa - nelami. Miękkie i przyjemne w dotyku elementy, zostały wypełnione specjalnym żelem z brokatem, który pod wpływem nacisku tworzy niepowtarzalne wzory. Bryły zostały wyposażone w rzepowe zapięcie, które umożliwia złożenie siatek figur w kształty 3D. Produkt z powodzeniem można zastosować podczas reali - zacji treści z geometrii, szczególnie w przypadku osób ze spektrum autyzmu. • 4 elementy: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, czworościan foremny; wym.: 19 x 26 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+

Żelowe literki. Zestaw UT 0024 189 zł Żelowy alfabet to doskonała pomoc do zabaw sensorycznych i nauki liter. Kolorowy żel i fakturowana powierzchnia pozwala dostarczyć wielu wrażeń dotykowych i wizualnych. Cyferki moż - na wykorzystać na panelu podświetlanym. Idealne do stymulacji polisensorycznej oraz do celów terapeutycznych. • 26 elem.; wys. 11 cm; materiał: tworzywo sztuczne, wiek: 1+

Żelowe cyferki. Zestaw UT 0023 129 zł Kolorowy zestaw żelowych cyfr pokrytych fakturami. Doskonałe do stymulo - wania zmysłów i zabaw sensorycznych na panelu podświetlanym. Przyjemne w dotyku, miękkie cyferki zachęcają do aktywności, pobudzają ciekawość i ćwiczą koncentrację. • 26 elem.; cyfry: 0-9; wys. 10,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne, wiek: 1+

N !

N !

N !

N !

N !

Transparentne kamyki do zabaw sensorycznych TG 1656 490 zł Zestaw różnej wielkości kolorowych kamyków to bogate źródło inspiracji do zabawy i aktywności poznawczej. Dzieci mogą je układać, toczyć, sortować, ustawiać w kolejności i ostrożnie balansować nimi. Budowanie wieży może być bardzo absorbującym, a także uspokajającym zajęciem dla użytkowni - ków. W połączeniu z panelem podświetlanym pozwalają uzyskać efekt wi - trażu, a z projektoremdoświadczać i odkrywać magiczne właściwości cienia. • 15 elem.; 3 rozmiary po 5 szt. z każdego: fioletowe o śr. 6 cm, żółte

Transparentne bryły do zabaw sensorycznych TG 1655 545 zł Kolekcja niesamowitych, przezroczystych, przypominających klejnoty brył wży - wych kolorach. Zapewnia bogate i różnorodne możliwości zabawy. Może być stosowananapanelachpodświetlanych, zprojektoremoraz użytadobudowania, toczenia, sortowania i dopasowywania. Świetnie sprawdzi się podczas zajęć matematycznych, rozwijającychumiejętności porównywania, sekwencjonowania i liczenia. Elementy zestawu są bardzo wytrzymałe, odporne na zarysowania i łatwe w czyszczeniu. Będą zachwycać i angażować dzieci w każdym wieku. • 12 elem.; 3 rozmiary po 4 szt. z każdego: fioletowe o śr. 8 cm, żółte o śr. 12 cm, niebieskie o śr. 16 cm; materiał: tworzywo ABS; wiek: 0+

Transparentne klosze z alfabetem TG 7316

Żelowe figury. Zestaw UT 0021 110 zł Kształtywypełnione kulkami żelowymi to fantastycznymateriał do zabaw sensorycznych. Dzieci poprzezmanipulację, ściskanie i ugniatanie stymulują zmysł dotyku. Produkt wpołączeniu z panelempodświetlanymdostarczy niesamowitych wrażeń wzrokowych. • 6 elem.: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, pięciokąt, sześciokąt; • materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 1+

380 zł Zestaw transparentnych kloszy do nauki i zabawy na panelu podświetlanym lub z projektorem. Konstrukcja produktu pozwala ukrywać niewielkie przedmioty, a ich kolorystyka sprzyja kształtowaniu umiejętności sortowania według ustalonych kry - teriów. Nadruk w postaci liter wspiera naukę poznawania alfabetu. Zestaw uczy cierpliwości i rozwija sprawność manualną. • 26 elem.; śr. klosza: 10 cm; materiał; akryl; wiek: 10 mies.+

Kolorowe magnetyczne oczka do liczenia CM 0409 52 zł Kolorowe przezroczyste krążki z metalowymi obręczami idealne do uży - cia z magnesami. Doskonałe do liczenia, sortowania i używania na panelu podświetlanym. • 100 szt.; śr. 2 cm; wiek: 3+

o śr. 10 cm, niebieskie o śr. 15 cm; • materiał: tworzywo ABS; wiek: 0+

16

17

przestrzeń terapeutyczna

sala światła

Sala spokoju to przestrzeń terapeutyczna, która pozwala zrównoważyć funkcjonowanie emocjo - nalne, obniżyć stany napięcia i stresu, odpocząć wwarunkach odbiegających od codzienności czy uporządkować chaos odbieranychwrażeń.Orga - nizując tego typu pomieszczenie należy zadbać o to, aby było ono przytulne i ciche. Istotnym ele - mentem funkcjonowania sali spokoju jest wyposa - żenie umożliwiające dziecku swobodne ułożenie ciała na materacu, znalezienie miejsca na krótką drzemkę czy azylu spokoju w kryjówce. Nasza oferta obejmuje również wygodne siedziska, któ - rych kształt i rozmiarmożnadobrać dopreferencji i wieku dziecka, a także liczebności grupy.Warto również podkreślić, iż dobór kolorystyki poszcze - gólnych elementów jest celowy, gdyż biel i odcie - nie szarości uspokajają, harmonizują i zapewniają równowagę w organizmie. Sala spokoju

Domek Igloo NS 2164

2 999 zł Ten duży biały domek to wyjątkowemiejsce, przeznaczone do zajęć opartych na in - tegracji sensorycznej. Panujący w nim półmrok pomaga wyselekcjonować bodźce ze środowiska i stwarza warunki do zabaw z udziałem wybranych zmysłów. Eks - perymenty ze światłem, dźwiękiem i dotykiem w tym przytulnym domku, pozwa - lają łatwiej się skupić i nauczyć eksplorować świat w inny, nieznany dotąd sposób. • 150 x 150 x 152 cm, dach z tkaniny PCV z dwoma oknami z siatki o śr. 42 cm, gr. ścian 15 cm; mocne rzepy

Delikatny półmrok pa- nujący wewnątrz dom- ku pozwoli korzystać ze świetlnychefektównawet wjasnympomieszczeniu.

Namiot. Kryjówka BO 0202

130 zł

• srebrny wewnątrz • wym.110 x 110 x 110 cm, materiał: poliester

18

19

przestrzeń terapeutyczna

sala spokoju

Specjalnie zaprojektowana jako wyposażenie sal żłobkowych i przedszkolnych. Doskonała baza do zabawy i idealny azyl dla maluchów, które wyma - gają wyciszenia czy mają chwilową potrzebę ode - rwania się od rówieśników. Stanowi miejsce przytulne i spokojne dające dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wyposażony w miękki profilowany materac, który z jednej strony umożliwia siedzenie, a z drugiej le - żenie. Ze względu na wysokość, kryjówka wymaga mocowania do ściany. Materac dostępny w dwóch kolorach, sprzedawany osobno. Cubo. Kryjówka wyciszająca

Kostki pufki w czarno białe wzorki NS 2246 585 zł Kostki pokryte są nadrukiem UV w trzech wzorach: kropki, kwadraty i koła. • wym.: 30 x 30 x 30 cm; PWC w ko - lorze białym, szarym z antypoślizgiem; • rodzaj wypełnienia: pianka.

Kostka biała NS 1540B

Puf biały NS 1539B

N !

125 zł Prostaw formie kostkado siedzenia lub zabaw ruchowych. Świetniewkomponuje sięwprzestrzeń sali światła. Antypo - ślizgowy spód zapewni bezpieczeństwomałymużytkow - nikom, a pianka o podwyższonej gęstości zagwarantuje komfortowe użytkowanie przez długi czas. • wym. 36 x 36 x 48 cm; materiał: biała bezftalanowa tkanina PCW, szara antypoślizgowa tkanina PCW, pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości

105 zł Praktyczny i komfortowy w użytkowaniu puf wykonany z bezftalanowej tkaniny PCW wypełnionej pianką poliu - retanową o podwyższonej gęstości. Materiał jest trwały, nieprzemakalny oraz łatwy do utrzymania w czystości, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w placówkach edu - kacyjnych i terapeutycznych. Antypoślizgowy spód pufa zapewnia bezpieczne użytkowanie podczas siedzenia, leżenia czy ćwiczeń rehabilitacyjnych. • śr. 35 cm, wys. 38 cm; materiał: bezftalanowa tka - nina PCW, pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości, antypoślizgowa tkanina PCW; kolor: biały

Biało - szara NC 0203

799 zł

• kolor: biały, szary • wym.: 153 x 54 x 149 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana o gr. 18 mm

bezpiecznie zaokrąglone rogi

Siedzisko wysokie Praktyczne siedzisko to komfortowe rozwiązanie do siedzenia lub leżeniawpomieszczeniachprzeznaczonychdowyciszenia emocji i relaksu. Zaprojektowane uchwyty ułatwiają przeno - szenie siedziska w dowolne miejsce.

• wym. 120 x 45 x 45 cm; uchwyty; materiał: pianka o podwyższonej gęstości, biała bezftalanowa tkanina PCW, antypoślizgowa tkanina PCW

Materace do kryjówki Cubo

Pufy półokrągłe szare NS 9745 310 zł Wygodne pufy pasują do kącika bibliotecznego serii Fresh. Doskonale sprawdzą się jako odrębny element wyposażenia. • 2 szt. • wym. 30 x 92 x 30 cm • kolor: szary; materiał: PCW, pianka

- szary NS 1202

- biały NS 1203

- limonkowy NS 1204

420 zł • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); materiał; pianka, skaden

420 zł • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyższym punkcie); materiał; pianka, skaden

420 zł • wym.: 126,4 x 50 x 58 cm ( w najwyższym punkcie); materiał: tkanina PWC

- białe NS 3170

- szare NS 2284

399 zł

399 zł

20

21

przestrzeń terapeutyczna

sala spokoju

N !

Ten domek daje możliwość zarówno odizolowania się na chwilę i wyciszenia, jak i zaproszenia rówieśnikówdowspólnych zabaw i rozmów. Stanowi doskonałemiej - sce do budowania relacji społeczno – emocjonalnych. W zależności od potrzeb użytkowników proponujemy trzy modele kryjówek o solidnej konstrukcji z lamino - wanej płyty wiórowej. Wszystkie domki wyposażono w siedziska i panele ścienne wykonane z pianki poliuretanowej i bezftalanowej tkaniny PCW, łatwej do utrzy - mania w czystości. Pod siedziskami pozostawiono przestrzeń na zabawki, plecaki szkolne lubbuty. Dla użytkownikówbardziej wymagającychprzygotowaliśmywersję kryjówki z wysuwanymi blatami oraz zmożliwością przechowywania na regałach książek, czasopism czy pojemników z klockami.

Maxi kryjówka Cubo z narożnymi siedziskami NC 0211 2 999 zł • wym.: 134,6 x 138,9 x 210,4 cm, posiada 1wnę - kę,; typ: wolnostojący; konstrukcjawykonana z pły - ty wiórowej / MDF w kolorze brzoza o grubości 18 mm/12 mm; mebel osadzony na cokole

N !

Maxi kryjówka Cubo z kanapami NC 0212 2 399 zł • wym.: 134,6 x 138,9 x 210,4 cm; posiada 1 wnękę; typ: wolnostojący; konstrukcja z płyty wiórowej / MDF w kolorze brzoza o grubości 18 mm/12 mm; mebel osadzony na cokole

N !

Jasiek. Poduszka Cubo • wym.: 35 x 35 cm • materiał: PWC • rodzaj wypełnienia: pianka.

N !

- szary NS 3262 115 zł

- limonka NS 3264 115 zł

- morski NS 3265 115 zł

Maxi kryjówka Cubo z kanapą i regałem NC 0213 2 399 zł • wym.: 134,6 x 138,9 x 210,4 cm; posiada 1 wnękę; typ: wolnostojący; konstrukcja z płyty wiórowej / MDF w kolorze brzoza o grubości 18mm/12mm; mebel osadzony na cokole; posia - da 3 półki wykonane z płyty wiórowej w rozmiarze 101 x 40,7 cmo grubości 18mmw kolorze brzoza

- biały NS 3263 115 zł

- żółty NS 3266 115 zł

- różowy NS 3267 115 zł

Mix kolorów NS 3270 159 zł

22

23

przestrzeń terapeutyczna

sala spokoju

Siedzisko biało - szare. Seria Fresh

Gniotki Kolorowe miękkie gniotki w róż- nych kształtach wykonane ze specjalnych materiałów pozwa- lających ugniatać je i ściskać na wszelkie możliwe sposoby. Ofe- rowane produkty doskonale roz- wijają zmysł dotyku, dostarczają nowych bodźców i różnych fak- tur oraz świetnie wpływają na

rozwój małej motoryki. Działają też antystresowo, gdyż pozwala- ją pozbyć się w bezpieczny spo- sób negatywnych emocji, napięć i stanów lękowych. Naprzemien- nenapinanie i rozluźnianiemięśni podczas aktywności z gniotkiem relaksuje i rozluźnia napięte od stresu mięśnie.

N !

Siedzisko piankowe małe NS 2260 699 zł Siedziska piankowewodcieniach szarości i bieli. Pasują do szafek półokrągłych serii Fresh. Świetnie sprawdzą sięwprzestrzeniach przedszkolnych i szkolnych. Elementy można łączyć z innymi zestawami, dowolnie przestawiać i zmieniać układ w zależ - ności od potrzeby i aranżacji wnętrza. • 4 elem., wym. siedziska: 65,5 x 45 x 30 cm • kolor: biały, odcienie szarości; materiał: PVC, pianka

Siedzisko piankowe duże NS 2259 1 559 zł Siedziska piankowewodcieniach szarości i bieli. Pasują do szafek półokrągłych serii Fresh. Świetnie sprawdzą sięwprzestrzeniach przedszkolnych i szkolnych. Elementy można łączyć z innymi zestawami, dowolnie przestawiać i zmieniać układ w zależ - ności od potrzeby i aranżacji wnętrza. • 4 elem., wym. siedziska: 133 x 45 x 30 cm • kolor: biały, odcienie szarości; materiał: PVC, pianka

N !

Odstresowujące sensoryczne gniotki RV 0060 15 zł Zestaw gniotkówwypełnionych cieczą z kolorowymi koralikami i brokatem. Po - wierzchnia zabawki jest gładka i ślizga, przez co zapewnia nie ladawyzwanie, aby utrzymać ją w ręku. Antystresowa i manipulacyjny gniotek pozwala tre - nować motorykę dłoni, wyzwala kreatywność, relaksuje i wycisza. Doskonały do rehabilitacji i terapii SI. • 4 szt.; wym.: 12,5 x 3 x 3 cm; wiek: 3+

Piłeczka antystresowa do gniecenia RV 0036 19 zł Ściskanie czy ugniatanie i obserwowanie błyszczącego żelu w środku działa uspokajająco i pozwalawskuteczny sposób rozładować emocje. Piłeczka stymulu - je zmysł dotyku i wzroku. Doskonale posłuży do ćwiczeń dłoni i przedramienia. • śr. 7,5 cm; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 3+ • kolor wybierany losowo

Gniotek relaksacyjny 1 szt. GK 2965 7 zł Gniotek świetnie rozładowuje stres i poprawia sprawnośćmotoryczną rąk.Można go ugniatać, ściskać czy podrzucać. Szczególnie zalecany jest dzieciom, u których widoczny jest niepokój manipulacyjny. W terapii dzieci z autyzmem czy nadpo - budliwością psychoruchowąmoże pełnić rolę nagrodyw systemachwzmocnień. • 1 szt.; śr. 4 cm; materiał: tworzywo sztuczne; kolor wybierany losowo; wiek: 3+

N !

N !

Relaksujące gniotki. Zestaw UT 0027 55 zł Gniotek to świetny produkt dostarczający wielu doświadczeń sensorycznych. Wyko - nany z elastycznego i sprężystegomateria - łu, który jest trwały i łatwy do ściskania czy zgniatania. Miękkie, teksturowane kształty nie tylko są przyjemne w dotyku, ale także pomagajądzieciomuspokoić się i odprężyć. Pozwala również wzmocnić mięśnie dłoni. • 4 elem: kula, serce, gwiazda, owal; wym. 5-8 cm; materiał: termoplastyczny elasto - mer poliestrowy; wiek: 1+

Worek do odreagowania złości NS 2268 66 zł Worek do boksowania to świetna zabawa i element terapii, który ułatwia odreagować stresowe sytuacje,pozwala pozbyć się nadmiaru energii u dzieci nadpobudliwych i rozładować złość u dzieci z zaburzeniami emocji. Aktywność z workiem powinna odbywać się pod kontrolą osoby dorosłej aby dziec - ko uczyło się bezpiecznego sposobu wyładowania energii, który nie zagraża otoczeniu i nie doprowadza do zniszczeń. • wym.: 26 x 45 cm • materiał: skaden z nadrukiem • wypełnienie: pianka • wiek: 3+

Mata do wytupywania złości NS 2269 45 zł Mata to doskonałe narzędzie do nauki panowania nad emocjami, szczególnie tymi bardzo negatyw - nymi, jak złość i wściekłość. Prostym sposobem na rozładowanie emocji jest ruch. Mata w trudnych chwilach pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się negatywnej energii poprzez wytupanie i wy - skakanie całego gniewu. • wym.: 45 x 45 cm • materiał: skaden w nadrukiem • wiek: 3+

Odstresowujące rozciągliwe sznurki. Zestaw RV 0200 25 zł Miękkie i wytrzymałe sznurki odporne na ściska - nie i rozciągnie. Mogą być używane do zabawy

i wzmacniania mięśni ramion. Pomagają złago - dzić stres i niepokój, poprawić cierpliwość. Idealne dla dzieci i dorosłych z ADD, ADHD oraz spektrum autyzmu. Doskonałe do układania różnych wzo - rów, liter i cyfr. • 6 szt.; waga: 0,18 kg; wiek: 3+

24

25

przestrzeń terapeutyczna

sala spokoju

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52-53 Page 54-55 Page 56-57 Page 58-59 Page 60-61 Page 62-63 Page 64-65 Page 66-67 Page 68-69 Page 70-71 Page 72-73 Page 74-75 Page 76-77 Page 78-79 Page 80-81 Page 82-83 Page 84-85 Page 86-87 Page 88-89 Page 90-91 Page 92-93 Page 94-95 Page 96-97 Page 98-99 Page 100-101 Page 102-103 Page 104-105 Page 106-107 Page 108-109 Page 110-111 Page 112-113 Page 114-115 Page 116-117 Page 118-119 Page 120-121 Page 122-123 Page 124-125 Page 126-127 Page 128-129 Page 130-131 Page 132-133 Page 134-135 Page 136-137 Page 138-139 Page 140-141 Page 142-143 Page 144-145 Page 146-147 Page 148-149 Page 150-151 Page 152-153 Page 154-155 Page 156-157 Page 158-159 Page 160-161 Page 162-163 Page 164-165 Page 166-167 Page 168-169 Page 170-171 Page 172-173 Page 174-175 Page 176-177 Page 178-179 Page 180-181 Page 182-183 Page 184-185 Page 186-187 Page 188-189 Page 190-191 Page 192-193 Page 194-195 Page 196-197 Page 198-199 Page 200-201 Page 202-203 Page 204-205 Page 206-207 Page 208-209 Page 210-211 Page 212-213 Page 214-215 Page 216-217 Page 218-219 Page 220-221 Page 222-223 Page 224-225 Page 226-227 Page 228-229 Page 230-231 Page 232-233 Page 234-235 Page 236-237 Page 238-239 Page 240-241 Page 242-243 Page 244-245 Page 246-247 Page 248-249 Page 250-251 Page 252-253 Page 254-255 Page 256-257 Page 258-259 Page 260-261 Page 262-263 Page 264-265 Page 266-267 Page 268-269 Page 270-271 Page 272-273 Page 274-275 Page 276-277 Page 278-279 Page 280-281 Page 282-283 Page 284-285 Page 286-287 Page 288-289 Page 290-291 Page 292-293 Page 294-295 Page 296-297 Page 298-299 Page 300-301 Page 302-303 Page 304-305 Page 306-307 Page 308-309 Page 310-311 Page 312-313 Page 314-315 Page 316-317 Page 318-319 Page 320-321 Page 322-323 Page 324-325 Page 326-327 Page 328-329 Page 330-331 Page 332-333 Page 334-335 Page 336-337 Page 338-339 Page 340-341 Page 342-343 Page 344-345 Page 346-347 Page 348-349 Page 350-351 Page 352-353 Page 354-355 Page 356-357 Page 358-359 Page 360-361 Page 362-363 Page 364-365 Page 366-367 Page 368-369 Page 370-371 Page 372-373 Page 374-375 Page 376-377 Page 378-379 Page 380-381 Page 382-383 Page 384-385 Page 386-387 Page 388-389 Page 390-391 Page 392-393 Page 394-395 Page 396-397 Page 398-399

Made with FlippingBook Proposal Creator