Greenity 85

29 januari 2021

Fresiatrek 12 Nauwe samenwerking teelt en broei

10 Geen beurzen, wel

nieuwe vaste planten

20 Negen jaar om ‘Delft Blue’ te vervangen

30 Spanje, bakermat van wilde narcissenVLAMING Irridelta www. i r r i de l t a . n l webshop Webshop compleet met foto’s, technische informatie, montage– en gebruikershandleidingen. Uw g r oo t hande l i n wa t e r t e c hn i e k !

Rijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’.

We b s ho p : www . i r r i de l t a . n l T: +31 (0)228-565013

Vlaming 1

17/03/2020 10:15

greenity-helmus 190305.indd 1

15-10-19 11:24

I NHO U D

10 Nieuwe planten Hoe breng je zonder beurzen nieuwe planten onder de aandacht?

22 Bodemleven Een gezond bodemleven maakt meststoffen makkelijker beschikbaar voor de plant.

20 Nog 9 jaar Nog 9 jaar tot 2030. Hyacintenkwekerij Van

Haaster Vijhuizen vertelt hoe het zich daarop voorbereidt.

In dit nummer 10 Noviteiten aan de man brengen 12 Revolutionaire stap in de fresiateelt 18 Gestreamde Mechanisatie- tentoonstelling: ‘aanvulling 2022’ 20 Nog 9 jaar: ‘Voor 2030 nieuwe hyacint vinden is lastig’ 22 Actief bodemleven zorgt voor betere mineralenhuishouding 28 ’BVS draait goed’

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Eltjo Huizenga 9 Column Jennie Veninga 15 Ooit 15 5 minuten A rend en Thijmen Leegwater 24 KAVB 26 Vakvenster 34 CNB

Op de cover 12 Fresiakwekerij Barendse in

‘s-Gravenzande nam vorig jaar de gewaagde stap om fresia’s te trekken in een drielagenteelt in een klimaatcel. Om zich te verzekeren van voldoende knollen ging het bedrijf een samenwerking aan met bollenkweker Patrick van Steijn in Noordwijkerhout. Samen streven ze naar een snellere vermeerdering en veredeling van fresia, schaalvergroting, automatisering en verduurzaming.

30 Spaanse narcissenbron 33 Vaktentoonstelling komt naar bezoekers toe 40 Bollenteelt helpt patrijs overleven

39 Boekrecensie 43 Vaste planten Cotula sericea 44 Hobaho 45 Teeltverbetering

46 Teeltadvies 50 Tech&Mech

29 januari 2021

3

29 januari 2021

VA N D E R E D A C T I E

Eerste exportervaringen VK: ‘het lijkt te doen’ “De export naar het VK kost wat extra tijd en het transport duurt langer, maar het lijkt te doen te zijn”, zegt Florian Faassen van Faassen Plants. Hij was een van de kwekers die 21 januari deelnamen aan een webinar van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Flowerpower 2.0

Zo’n honderd kwekers en exporteurs werden in ruim een uur bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de export naar het Verenigd Koninkrijk, zo meldt de vakgroep in een bericht op haar web- site. Vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt leidde de discussie. Peter Bontekoe van Salixkwekerij Bontekoe uit Boskoop gaf aan wat teleurgesteld te zijn in Britse bedrijven. “Ze weten nog amper wat er nu aan de hand is.” Ook Peter Verbaas, coördinator Brexit NVWA, en Edwin Egthuijsen, manager fytosanitaire zendingsinspecties Nak- tuinbouw, kwamen veelvuldig aan het woord. Egthuijsen gaf aan dat hij ver- wacht genoeg inspecteurs te hebben, ook voor de drukke voorjaarsleverin-

gen. Wel raadt hij kwekers aan een in- spectie zo vroeg mogelijk aan te vragen. Tijdens het webinar legde policy ma- nager Sally Cullimore van de Horticul- tural Trades Association uit waar de Britse sierteeltketen mee worstelt: voor Britse retailers die ’place of destination’ zijn en dus ook geïnspecteerd moeten worden, zijn de inspecties nieuw. Ze gaf aan dat de branchevereniging haar best doet de handel goed te laten verlopen. Het Britse importsysteem wordt in fasen ingevoerd. Per 1 juli is volledige aangifte van import noodzakelijk en dan zijn er aan de Britse grens meer fy- tosanitaire controles en steekproeven. Cullimore: “Nu zijn er bij planten nog geen grensinspecties.”

Monique Ooms — Vakredacteur m.ooms@greenity.nl

Als je mensen vraagt hoe ze deze periode bele- ven, hoor je vooral dat het ‘een rare tijd’ is. Door corona ziet ons leven en dat van mensen over de hele wereld er anders uit. Bijzonder is dat het dit keer niet gaat om een crisis die ergens op de wereld speelt, zodat je in je veilige Nederlandse huis kunt denken ‘rot voor die mensen’ en ge- woon kan doorgaan met je leven. Het raakt ons allemaal. Nu is ook de avondklok ingetreden en zien we in het nieuws hoe vandalen plunderingen aanrichten in diverse steden. Dat is wat mij be- treft een stap verder dan raar. Ik schaam me voor de manier waarop sommige Nederlanders met de situatie omgaan. Corona is echter niet het enige wat speelt. We hoeven CNN maar aan te zetten om te zien wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Nu Joe Biden eindelijk zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis en er een nieuwe wind kan gaan waaien in ‘the land of hope and dreams’, komt er hopelijk weer wat rust. Over ‘een rare tijd’ gesproken: in twee weken tijd maakten de Amerikanen mee dat het Capitool werd bestormd door fanatieke Trump-aanhangers én dat de eer- ste vrouwelijke, Afro-Amerikaanse vicepresident in de geschiedenis werd geïnstalleerd. Ik was on- der de indruk van de kleurrijke powervrouwen die Joe Biden om zich heen had verzameld tijdens zijn inauguratie, en van de positieve woorden die hij en anderen spraken over het belang van een- heid en er samen de schouders onder zetten. In deze ‘rare’ tijd waarin we vooral veel vrezen, gaf mij dat hoop. Het voelt een beetje alsof we in een transitie zitten, naar een nieuwe tijd. Net als in de sixties en seventies, die met veel rumoer gepaard gingen. U weet wel, de flowerpowerperiode, ‘love and peace, man’. Misschien rollen we nu stap voor stap flowerpower 2.0 in, een nieuw tijdperk waarin we weer gaan geloven in vrede en liefde. En hoe kun je daar nou beter uitdrukking aan ge- ven dan met bloemen? Met een mooie voorjaars- bos of een voorjaarsbelofte-op-pot geef je kleur aan het leven. Aan dat van jezelf en van de ander. Ik hoop dat ook dit voorjaar de consument weer massaal investeert in flowerpower om het thuis gezellig te maken en de positiviteit te brengen die we allemaal zo keihard nodig hebben. Ik wens u een mooi seizoen. En veel ‘love and peace’.

Bloemrijk Schagen plukt zelf

Het jaarlijkse pluktuinevenement in winkelcentrum Makado in Schagen is wegens corona van de baan, maar de tulpen zijn deze week klaar om te plukken. Dat doen onder andere Martin Buter van Amsonia en kweker Roy Broersen in Warmenhuizen bij broeierij DutchFlora, waarna vrijwil- ligers de tulpenbossen uitdelen aan personeel en bewoners van zorgcen- tra in de regio. Er is ook een aantal bossen gereserveerd voor vrijwilli- gers van ‘Help Charly’. Die worden in Waarland verkocht om het jonge

leukemiepatiëntje Charly Rensen te helpen. Bloemrijk Schagen wordt normaal eind januari in het Schager winkel- centrum gehouden, in samenwerking met groentetelers uit de regio. Het winkelend publiek krijgt een bos tul- pen, terwijl wordt uitgelegd wat op de bedrijven rond Schagen allemaal ge- beurt. De broei van de tulpen startte in augustus. “Juist toen leek het erop dat het toch door kon gaan”, zegt voorzitter Frans Dekker van Bloemrijk Schagen. “Helaas liep het anders.”

4

29 januari 2021

S T E L L I NG

IPM en andere beurzen kunnen we best missen

De IPM gaat niet door. Veel andere beurzen hebben met een online alternatief bewezen dat een live eve- nement niet per se nodig is. Voor exposanten hoeft een afgelaste beurs ook geen groot gemis te zijn. Zij hebben (digitale) kanalen genoeg om hun klanten te bereiken.

29 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘De supermarkt redt de broeitulpenafzet’.

Edsilia Rombley doopt tulp Zangeres en presentatrice Edsilia Rombley doopte zaterdag 16 januari bij de aftrap van het tulpenseizoen haar eigen tulp op het bedrijf van voorzitter Arjan Smit van Tul- pen Promotie Nederland in Spierdijk. Veredelaar Joris van der Velden van Holland Bolroy Markt in Heiloo tekende voor de felrode tulp. Foto’s en video’s van de doop doken op in verscheidene media, zoals uiteraard de bedoeling was van TPN. De trotse broeier Smit leidde Rombley ook nog rond op zijn bedrijf. “Wat een geweldige, spon- tane vrouw”, aldus Smit achteraf. ‘Edsilia Rombley’ is de derde Songfestival-tulp. Eer- der kregen presentatoren Jan Smit en Chantal Janzen ook al een eigen tulp. Rombley deed in 1998 mee aan het Songfestival en werd vierde met het nummer ‘Hemel en aarde’. Het is de bedoeling dat ze het komende Songfestival dit jaar presenteert. Met de doop startte het tulpenseizoen, dat het thema ‘Let’s connect’ heeft.

KAVB in gesprek met Ctgb over azolen “Er komt een werkbare oplossing voor het ge- bruik van azolen.” Dat stelt algemeen voorzitter Jaap Bond van de KAVB na overleg dat onlangs met het Ctgb, Nefyto en WUR plaatsvond. Half december veroorzaakte een dreigend verbod op composthopen in de bloembollensector veel on- begrip bij de KAVB. Het is immers de bloembollensec- tor die al enkele jaren inzet pleegt op dit onderwerp. Daarbij gaat het erom de kans op de verspreiding van azolen tot een minimum te beperken, omdat door deze groep middelen een resistente variant van de schimmel Aspergillus niger kan ontstaan. “We werken nu aan een plan waarbij het uitgangs- punt is om de azolen voor de hele land- en tuinbouw te behouden”, aldus Bond. “Daarbij neemt de bloem- bollensector de volksgezondheid en de gezondheid van werkgevers en werknemers in de sector serieus.” Op 1 februari zullen de gezamenlijke gesprekspart- ners met een persbericht komen.

C O L O F ON

29 januari 2021 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Tine vanWel en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda. Op www.greenity.nl vindt u een actueel overzicht.

5

29 januari 2021

I N G E S P R E K

29 januari 2021

29 januari 2021

6

29 januari 2021

‘Aandeel groene middelen zal in alle sectoren groeien’

Holland Fyto gaat meer en meer inzetten op vergroening. Daar is volgens directeur Eltjo Huizenga de markt klaar voor. Tussen de regels door is het ook noodzakelijk omdat de maatschappij en de politiek hierom vragen. De richting van de plannen van Den Haag vindt Huizenga goed, maar de ambities zijn te hoog. Hij zou graag meer tijd willen hebben om nieuwe groene middelen te ontwikkelen. Volgens hem is met het huidige aanbod groene middelen lang niet elk teeltprobleem aan te pakken.

Eltjo Huizenga DIRECTEUR HOLLAND FYTO

Holland Fyto is een samenwerking tussen zeven toeleveranciers: Alliance, Benfried, Mertens, Profytodsd, Telermaat, Vlamings en Willems Balgoy. Ieder is werkzaam in zijn eigen regio en sectoren. In totaal werken er 137 adviseurs door bijna het hele land. Door de samenwerking is Holland Fyto actief in alle agrarische sectoren, van vollegrondsgroente tot bloembol- len en van glastuinbouw tot aardappelen. Het belang van bloembollen en vaste planten binnen de organisatie is ongeveer 10%. De nieuwe ver- groeningsstrategie wordt uitgerold in alle gewassen en segmenten. Aan Eltjo Huizenga en het groeiende team van Holland Fyto de taak om dit vorm te geven. Huizenga is sinds 1 januari 2020 directeur en heeft hier- voor 37 jaar bij Bayer gewerkt. Elke drie à vier jaar kreeg hij een andere functie of rol. Zo was hij van 2012 tot 2015 wereldwijd segmentmanager voor biologische producten en daarna tot medio 2019 als ‘country com- mercial lead’ in Nederland verantwoordelijk voor marketing en sales. Daarna maakte hij de overstap naar Holland Fyto.

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

Alle neuzen van de zeven bij Holland Fyto aangesloten toe- leveranciers dezelfde kant op krijgen is geen gemakkelijke klus. Maar binnen een jaar nadat Eltjo Huizenga directeur werd bij Holland Fyto is het gelukt en draagt het bedrijf een nieuwe visie en missie uit. In de nieuwe missie is te lezen dat Holland Fyto ‘een nauw samenwerkende groep van ge- lijkgestemde, door kennis gedreven toeleveranciers’ is. En in de visie staat dat Holland Fyto een toonaangevend bedrijf wil zijn op het gebied van geïntegreerde teeltsystemen, geba- seerd op duurzame oplossingen en gericht op een gezonde bodem, een vitaal gewas en een renderende oogst. Dat wil het bedrijf bereiken door zich te focussen op vijf strategische pijlers: groen, product, samen, kennis en communicatie. Vanaf januari 2021 wordt dit nieuwe plan uitgerold. Kunt u uitleggen wat Holland Fyto anders gaat doen? “De coöperatie Holland Fyto is ruim dertig jaar geleden opgericht om gezamenlijk gewasbeschermingsmiddelen in te kopen. In de loop van de jaren is daar kennis aan toege- voegd als belangrijke strategische pijler. Met inkoop, kennis en kwaliteit zijn we groot en sterk geworden. Er zijn zeven directe leden en ook partners van leden aangesloten bij Holland Fyto. Er werken 137 adviseurs en we zijn actief in alle denkbare teelten. De strategische pijlers product (inkoop, red.) en kennis gaan we verder versterken en uitbouwen. Naast deze twee pijlers voegen we er nu drie toe. De eerste is ‘groen’. Groen denken en handelen. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen, testen en uitdragen van vergroening van onze adviezen. Ook gaan al onze adviseurs hun kennis op het gebied van duurzame teelsystemen en groene middelen

vergroten. De tweede nieuwe pijler is ‘samen’. We gaan onze interne samenwerking verstevigen en intensiveren. Zo zijn bijvoorbeeld al meerdere gewasvakgroepen binnen Holland Fyto actief. Het is de bedoeling om dit verder uit te breiden met aanvullende gewassen of segmenten. Deze vakgroepen maken het makkelijker om ervaringen te delen, samen projecten op te pakken en eensgezind adviezen uit te werken. Voor bloembollen is zo’n vakgroep al enkele jaren actief. De laatste pijler is ‘communicatie’. Dat leggen we uit als het intern en extern roeptoeteren. Als iets lukt, deel het succes dan. Ook als het niet lukt, is het belangrijk om de ervaring te delen. Als we goede ervaringen hebben met bestaande middelen of als we nieuwe producten op de markt brengen, zullen we meer dan in het verleden ‘lawaai’ maken om de markt te informeren. Daarnaast willen we met een nieuwe marktmanagerfunctie de communicatie van onze eigen producten naar de markt professionaliseren en ook proberen actiever samen te werken met de keten.” Wat houdt die vergroening in? “Met onze vergroeningsstrategie kijken we naar verschil- lende factoren. We willen met een gezonde bodem en een vitale plant zorgen voor een optimaal product dat rende- ment oplevert. Daarvoor kijken we eerst naar de bodem. Hoe gezond is het bodemleven? Is de bodem luchtig en voedzaam genoeg voor het microbiële leven? Kunnen de wortels goed groeien? Welke bodemverbeterings- en bemestingsproduc- ten kunnen daarbij helpen? Bij de plant kijken we naar het genetisch potentieel van het specifieke ras. Is hij van nature sterk en waar kunnen we hem nog versterken? De basis

29 januari 2021

7

29 januari 2021

I N G E S P R E K

moet goed zijn. De plant kunnen we helpen met de inzet van biostimulanten, bladmeststoffen en als het nodig is groene en chemische gewasbescherming. Uiteindelijk moet de oogst winstgevend zijn. Onze ambitie is om met de toevoeging van groene middelen op basis van een gezonde bodem en een vita- le plant een renderende oogst te realiseren. Wij willen hierin vooroplopen door steeds iets eerder dan anderen een stap te zetten. Dat begint bij ons intern. We hebben in ons team voorlopers en anderen die wat voorzichtiger of nog sceptisch zijn. Datzelfde geldt voor telers. Omdat we als bedrijf voorop willen lopen, moeten we proberen intern en ook bij telers een positieve mindset te krijgen die past bij de vergroeningsstrate- gie. Het is mijn rol om de organisatie te helpen meebewegen en de nieuwe strategie te vertalen naar de teler.”

Wat doet Holland Fyto concreet op het gebied van vergroening voor de leden en de telers?

“Wij staan ten dienste aan onze leden. De vergroeningsstra- tegie hebben we uitgezet samen met en voor de leden. Die zijn we nu samen aan het implementeren, maar wordt per lid, regio en gewas gefinetuned. Adviseurs weten wat er in de markt speelt en wat de teler nodig heeft. Zij kunnen de details van de strategie naar behoefte invullen en aanpassen voor hun telers. We zijn een grote organisatie, maar die wordt niet enkel vanuit ons aangestuurd. De zeven bedrij- ven die bij ons zijn aangesloten, zijn zelf verantwoordelijk voor de lokale uitvoering. Met onze vakgroepen geven we richting. Dat we samen een grote partij zijn, is een groot voordeel voor leveranciers. Samen met hen zetten we ons in voor steeds meer groene oplossingen. Een voorbeeld is EVR, een plantversterker op basis van Yucca-extract die we samen met de leverancier Jadis Agri in de markt zetten. Dit extract maakt de plant extra weerbaar, versterkt in tankmix de wer- king van gewasbeschermingsmiddelen op ziekten en plagen, ondersteunt als bodemtoepassing bij een goede vochtregu- latie en is een sterke uitvloeier. En dit jaar testen we het nieuwe Blue N in bloembollen en vaste planten. Dit is een bacterie die gespoten op het blad, stikstof uit de lucht omzet in voor de plant bruikbare ammoniumstikstof. Hiermee kan de teler zijn reguliere stikstofgift verlagen, wat gunstig is voor de steeds beperkter wordende stikstofruimte. Een voorbeeld van wat we concreet voor telers willen doen, is het advies dat leden geven om het gewasbeschermingsplan te vergroenen. Het idee is dat adviseurs samen met telers gaan kijken welke groene middelen in dat gewasbeschermings- plan passen, voordat de inzet van chemie wordt ingepland.”

een groen gewasbeschermingsmiddel nog maar eens drie tot vijf jaar bij op voor het hele registratietraject. Die tien jaar krijgen we echter van de overheid niet. Sterker nog, voor de biostimulanten, die in 2022 onder de meststoffenwet gaan vallen, is het nog steeds niet duidelijk hoe het registratie- traject eruit zal zien. Fabrikanten gaan niet nu alvast starten met ontwikkelen en miljoenen investeren. Ze wachten. Ik zeg dit niet om tijd te rekken, maar om te vragen om reali- teitszin, want ontwikkeling kost tijd en veel geld.” marktaandeel over voor partijen die niet samenwerken? “Ja, daar is nog wel markt voor, maar voor een kleinere toeleveranciers is het steeds moeilijker om mee te komen op het gebied van kennis en innovatie. Bovendien is het voor een leverancier kostentechnisch minder aantrekkelijk om via vele kleinere spelers middelen op de markt te brengen. Daarom hebben wij de krachten gebundeld. Als toeleve- rancier zijn we onder andere aangesloten bij Agrodis, de belangenvereniging voor de toelevering van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. We proberen via dit samenwer- kingsverband samen met andere toeleveranciers invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming met als doel een realistische wetgeving en haalbare ambities. Zo werken we bijvoorbeeld aan oplossingen om telers te helpen bij de afvoer van lege verpakkingen.” In jullie sector zijn wat verschuivingen geweest. Toeleveranciers zijn overgenomen. Blijft er nog ‘Onze ambitie is om met de toevoeging van groene middelen op basis van een gezonde bodem en een vitale plant een renderende oogst te realiseren’

Hoe reëel is de vergroening van vaste planten en bloembollen en -knollen?

“Het aandeel groene middelen zal in alle sectoren groeien. In de glastuinbouw is de vergroening al ver doorgevoerd, maar in bijvoorbeeld granen staat de teller nog nagenoeg op nul. Door het effect van de politiek en door vraag vanuit de markt zijn er steeds minder effectieve oplossingen beschik- baar. Of we het leuk vinden of niet, groene middelen zullen daarom een steeds belangrijkere rol spelen in de land- en tuinbouw, ook in bloembollen en vaste planten. Groene middelen zijn echter lang niet altijd een oplossing. Niet voor alle problemen in de teelt is een voldoende werkzaam groen middel voorhanden. Dit speelt in alle sectoren.” Hoe realistisch vindt u de visie van minister Carola Schouten over de omslag naar kringlooplandbouw in 2030? “Ik zal niet specifiek ingaan op de visie van de Minister, maar ik denk dat de politiek in het landbouwdossier vaak onrealistisch ambitieus is. De richting is prima, het pro- bleem is dat er veel te weinig tijd gegeven wordt om de om- slag te maken. Er is al drie tot vijf jaar onderzoek nodig om een nieuw groen middel marktrijp te maken. Tel daar voor

8

29 januari 2021

C O L UMN

Leveranciers

Jennie Veninga Tulpen- en lelieteelt Hijken, Drenthe jennie@veningahijken.nl

Ons bedrijf is leverancier van bloembollen. We leve- ren op basis van een koopovereenkomst. Uiteraard is daarin niet alles vast te leggen. Er blijven altijd zaken waarover leverancier en afnemer van mening kun- nen verschillen. Afnemers zijn niet altijd tevreden over onze leveranties. Dat kan. Het gaat om een na- tuurproduct verwerkt door mensenhanden. Wij als leverancier zullen moeten zoeken naar een oplossing, waarmee onze afnemer tevreden is. Wanneer wij aan de andere kant staan en afnemer zijn, vragen we ook om een goede afwikkeling van de koopovereenkomst. Het is altijd een kwestie van geven en nemen. Wij zijn afnemer van allerlei producten en diensten. Nu weet ik niet waar de levering van geld onder valt, maar ook daar hebben we gelukkig een leverancier voor gevonden. De bank is bereid om ons geld te le- veren. Geld dat we nodig hebben om te investeren en om te groeien met ons bedrijf. Voordat de bank met ons in zee gaat, moeten we allerlei gegevens aanleve- ren. Aan de hand daarvan kijkt de bank of de vink- jes op het aanvraagformulier op de juiste plek staan. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, maakt de bank een overeenkomst om de voorwaarden vast te leggen. We maken afspraken over het aantal termijnen waar- in het geld wordt terugbetaald, de hoogte van de ver- goeding voor het geld en welke zekerheden de bank van ons wil. De zekerheden geven we voor het geval wij als afnemer onze afspraken niet nakomen. De zekerheden leggen we vast in een tweede over- eenkomst. Daarin verstrekt de afnemer hypotheek- recht aan de bank. Beide overeenkomsten horen bij elkaar. Wanneer de afnemer zich niet houdt aan de voorwaarden van de financieringsovereenkomst, gaat de hypotheekovereenkomst in werking. Gedurende de periode van samenwerking tussen bank en afnemer kan de situatie ontstaan dat de afnemer niet aan de afspraken kan voldoen. De opbrengst komt uit een na- tuurproduct. Afnemer en leverancier moeten samen zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan wordt de hypotheekovereenkomst uit de kast gehaald. Er wordt beslag gelegd op roerende en onroerende goe- deren. We zagen het gebeuren in onze omgeving. Triest!

29 januari 2021

29 januari 2021

29 januari 2021

9

29 januari 2021

Aan de man brengen

Beurzen en shows zijn volgens inzenders de ideale plaatsen om noviteiten te introduceren. Klanten kunnen met hun eigen ogen de producten zien. Duidelijk is dat beurzen en shows, zeker internationale zoals de sierteeltbeurs IPM in Essen, niet doorgaan. Toch stonden er volop noviteiten klaar om te presenteren aan relaties en potentiële klanten. Hoe worden deze nieuwe verpakkingen en planten nu onder de aandacht gebracht?

PETER VAN RIJSSEN: ‘Influencers inschakelen’ Op de IPM in Essen zou Peter van Rijssen van Plantipp verschil- lende noviteiten introduceren. Onder andere de caramelkleurige Heuchera ‘Frilly’. Deze heeft sterk gekruld blad en is een stevige, compacte plant. Ook zouden drie Mangaves van de lijn ‘Mad About Mangave’ voor het eerst grootschalig geïntroduceerd worden. Deze Mangaves houden van de zon, groeien snel en zijn droogtetolerant. Om toch aandacht voor deze noviteiten te vragen, is Plantipp onder andere bezig met het YouTube-kanaal te vullen met video’s. Verder laten ze een boek met een aantal nieuwigheden maken. “Dit komt half februari”, licht Van Rijssen toe. Ook schakelen ze de hulp in van influencers, zoals Mr Plant Geek Michael Perry (foto), Modes- te Herwig, Maria Zampini en Aktenkraft. “Zij hebben allemaal en andere doelgroep, waardoor de planten bekender worden bij een breed publiek.” Na een post komt niet direct een order binnen van een kweker of handelaar. “We merken dat een post een vibe en beleving rondom het product creëert. Consumenten vragen in tuin- centra om specifieke planten. Nu dat niet kan tijdens de lockdown, kopen ze de planten online.”

Tekst: Lilian Braakman en Arie Dwarswaard Fotografie: Plantipp, CNB New Plants

Mangave Mad about Mangave ‘Lavender Lady’ Gemiddelde hoogte: 25 cm Standplaats: volle zon Winterhard: -5 o C Veredelaar: Walters Gardens Inc. Inlichtingen: Peter van Rijssen

10

29 januari 2021

HENK DE JONG: ‘Moet passen bij de kweker’ Een noviteit die gedurende het seizoen van kleur verandert, is de Schizachyrium scoparium ‘Chameleon’. Het siergras begint groen met wit en verkleurt naar paarsrood. Daarom is gekozen voor de naam ‘Chameleon’. Het is de eerste driekleurige Schizachyrium. Aan- dacht voor noviteiten zoals deze creëert Henk de Jong van CNB New Plants onder andere door e-mails en foto’s te sturen en te bellen. De informatie gaat niet standaard naar zijn gehele klantenbestand. “Ik kijk naar het product en of het bij een kweker past. Klanten worden gericht gebeld en gemaild. Daarna stuur ik een testplant op, zodat de kweker zelf de noviteit kan zien en uitproberen.” ROBBERT UITTENBOOGAARD: ‘Showen via sociale media’ “Wij zijn altijd weer op zoek naar nieuwe manieren om onze bloem- bollen te verpakken. De IPM is voor de beurs waarop wij aan onze relaties laten zien wat er nieuw is. Dit jaar dus niet”, stelt direc- teur Robbert Uittenboogaard van JUB Holland vast. “Behalve onze vaste leveranciers is de IPM voor ons ook de beurs om nieu- we klanten te ontmoeten. Dat lukt nu niet. Wat we wel doen, is via Teams contact onderhouden met onze afnemers. Daarnaast zijn we actief op sociale media, waar we onze nieuwe producten laten zien. Meer zit er dit keer niet in. We missen alle contacten wel heel erg. Dit is voor ons toch een belangrijke periode van het jaar, waarin we nieuwe cadeauverpakkingen hadden willen laten zien. Hopelijk volgend jaar beter.”

Delosperma Ice Cream ‘Lemon’ Gemiddelde hoogte: 10-15 c m Standplaats: volle zon Winterhard: -10 o C Bloeiperiode: april-augustus Veredelaar: Jos Cuijpers, Kwekerij Alpina Inlichtingen: Ron Hoogeveen, Rien van Zuilekom, Gijs Laan

RON HOOGEVEEN: ‘Voor het eerst te koop in tuincentra’

Schizachyrium scoparium ‘Chameleon’ Gemiddelde hoogte: 75-100 cm Standplaats: volle zon Winterhard: -30 o C Veredelaar: Sandrine Delabroye Inlichtingen:

BEN DE BONT: ‘Geen extra acties nodig’ Vaste deelnemer aan de IPM vanuit de vaste planten is Concepts of Nature, dat aan tuincentra een compleet en gevarieerd sorti- ment vaste planten levert, inclusief toepassing voor de consu- ment. Eigenaar Ben de Bont gebruikt de IPM vooral om klanten te spreken, maar noodzakelijk voor het bedrijf is dat niet. “Wij hebben jaarrond contact met onze klanten. In september infor- meren we ze alweer over het nieuwe seizoen en half januari is alles in kannen en kruiken. Het concept waarmee we werken bestaat al twintig jaar en heeft zich in de markt bewezen. Veel verande- ren doen we niet. Soms vervangen we een soort voor een beter soort, maar de totale aanpassing is beperkt. Wij draaien zonder beurs dus gewoon door met een vast klantenbestand dat onze werkwijze kent.” De nieuwe Delosperma Ice Cream-serie stond klaar voor introduc- tie. “Met vier kleuren staat hij in de catalogus van licentiekweker Florensis, wat inhoudt dat hij dit jaar voor het eerst in tuincentra te koop zal zijn”, laat Ron Hoogeveen van CNB New Plants weten. Deze nieuwe serie bestaat tot dusver uit negen kleuren. Andere kleuren worden nog uitgetest en er komen meer nieuwe kleuren aan. Omdat het nu moeilijker is de planten live te bezichtigen, gaat veel digitaal. “We versturen mailingen en foto’s. Ook sturen we testmateriaal op.” De serie heeft mooie, harde kleuren en is zeer rijkbloeiend. Daarbovenop hebben deze Delosperma’s gro- tere bloemen dan andere cultivars van het ras.

Henk de Jong, René Schrama

Heuchera ‘Frilly’ Gemiddelde hoogte: 40 cm Standplaats: halfschaduw/volle zon Winterhard: -25 o C Veredelaar: N.A. Horticulture Inlichtingen: Peter van Rijssen

29 januari 2021

11

29 januari 2021

Revolutionaire stap in fresiateelt Samenwerking. Het neemt langzaam een vlucht in de bloembollensector. Pareltjes ontluiken. Zoals in fresia’s waar kwekerij Barendse gelooft in een ‘trekteelt’ in een geconditioneerde drielagen klimaatcel. Nu het na een jaar een succes blijkt en opschaling lonkt staat de samenwerking voor een andere uitdaging: hoe kom je aan genoeg knollen, anders stokt de boel.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Patrick van Steijn bollenkweker Fields source of flowers in Noordwijkerhout

29 januari 2021 Van Steijns belang is dat met deze revolutionaire ontwikkeling zijn afzet enorm kan uitbreiden. Aan Vreugdenhil en Barendse levert hij nu de knol- len voor de klimaatcellen. De kweker poot kralen buiten in de grond en teelt ze onder insectendoek. Dat uitgangsmateriaal komt van stammen die 29 januari 2021 ‘Als het een succes wordt, is het zaak bijeen te blijven’ Bollenkweker Patrick van Steijn gelooft dat de hoofdtakteelt in een kli- maatcel de enige weg is om het product als teelt in Nederland te houden. Elk jaar tijdens de fresiashow in de Keukenhof wordt dat bevestigd. “De consument wil die grote fresia’s kopen, maar ze zijn niet te koop. Ze gaan naar exclusieve klanten in het buitenland.” Van meet af aan is hij betrok- ken bij Freesia 3.0. Net voordat Barendse erbij kwam, zaten ze op een dood punt. “De doorbraak kwam toen Barendse en Vreugdenhil het lef hadden te investeren in een klimaatcel.” Hij vindt de samenwerking uniek. “De hele verticale keten hebben we compleet.” Voor een blijvend succes is wel nodig dat iedere partij er baat bij moet hebben én dat partijen open en eerlijk naar elkaar zijn. “Anders valt het uit elkaar.” Een samenwerking beginnen is niet moeilijk. “Iedereen is enthousiast en het kost niet veel. Ook zijn de belangen dan nog niet zo groot. Pas als het een succes wordt en het ontwikkelt zich door, is het zaak bijeen te blijven. Daartoe zijn goe- de afspraken noodzakelijk.”

Chris Duijvestijn in de kas kweekt in opdracht van Van den Bos. “Een partij is minimaal zo’n 10.000 kralen.” De kasteelt zorgt voor topkwaliteit en zo kan Van Steijn twee tot drie jaar met deze partijen doen. De MPS-GAP-ge- certificeerde knollen en kralen van de bollenkweker gaan voor preparatie en bewaring weer naar Van den Bos. De kralen gaan retour, de knollen naar Barendse en Vreugdenhil. Snellere soorten én een snellere manier van veredeling én vermeerdering zijn de grootste uitdagingen. De veredeling is in handen van Royal van Zan- ten. “Er is altijd veredeld op drie of vier haken, nu op één haak en een snel- le reactiesnelheid. Ook moet de soort geschikt zijn voor weefselkweek en veel kralen geven.” Met de huidige veredelingstechnieken duurt het twintig jaar eer er grote aantallen van een soort zijn. Net als in tulp, wordt gezocht naar versnelling waardoor eerder bekend is of een soort geschikt is. “Bij een soort dat geschikt is voor weefselkweek, gaat de vermeerdering eens zo snel.” Van Zanten werkt inmiddels zeven jaar aan soorten voor klimaat- cellenteelt en heeft nu goede kanshebbers. De kweker zoekt zelf ook naar manieren om snel meer knollen te kweken. Bovendien wil hij zelf een zo lang mogelijke periode in het jaar knollen leve- ren. Voor de klimaatteelt komt een deel vanaf de zomer van een kweker uit Nieuw-Zeeland. Van Steijn heeft geprobeerd dit naar zich toe te trekken door te telen in Spanje of Portugal, maar een geschikte partner vond hij niet. Hij test nu late plantingen tot in mei, waarmee hij het seizoen verlengt en waar- door Barendse tot juli/augustus toe kan met zijn knollen.29 januari 2021

‘De revenuen moeten naar iedereen gaan’ Matthieu en Alexander Barendse haakten vijf jaar geleden aan bij het initi- atief Freesia 3.0, dat al zo’n 8 jaar bestond. Hierin zaten Royal van Zanten, Van den Bos Flowerbulbs, Ed Hoogerwerf, Chris Duijvestijn, fresiapotplan- tenkweker Ton Vreugdenhil en bollenkweker Patrick van Steijn. De broers waren in 2006 gestart met een andere teeltwijze en testten eveneens de fresiateelt in een klimaatcel. Ze wilden het product ‘upgraden’ door alleen de hoofdtak oogsten, maar streefden ook naar meer opbrengst per m 2 , een hoger rendement, minder aankelijk van handjes, een arbeidsvriendelij- kere teelt én voldoen aan maatschappelijke eisen en strenge milieuregels. Aanvankelijk zaten ze op het spoor om het laatste deel van de teelt in de kas te doen. Matthieu Barendse: “Het eureka-moment was toen we dat loslieten. Pas wanneer de hele teelt in de klimaatcel plaatsvindt, haal je jaarrond een constante, goede kwaliteit.” De clubs gingen samen verder. Barendse investeerde vorig jaar februari in een klimaatcel van 400 m 2 en poot er 9.800 bollen per week. Per jaar oogst hij meer dan 1.000 stelen per m 2 teeltruimte. Zo’n 60-70 procent gaat weg onder ‘FreGanzia’. Dat is de merknaam van de lange zware fresiatakken van 65-70 cm met een grote kam en veel grote dubbelwitte bloemen. Ook Vreugdenhil investeerde in een cel en teelt er nu jaarrond fresiapotplan- ten in. Bij Barendse duurt de teelt tien tot elf weken. “We testen soorten die naar acht weken gaan. Van Zanten zit al op zeven weken.” Die rappere teelt – in de kas duurt de teelt zes maanden – maakt dat het bedrijf veel

meer knollen nodig heeft. Bij een ‘trekteelt’ geeft elke knol immers één bloem. De knol is niet meer bruikbaar. De traditionele teelt vraagt hoog- uit 200.000 nieuwe knollen per jaar. Nu heeft Barendse er bijna een 0,5 miljoen per jaar nodig voor deze klimaatcel. Tekort aan knollen en het ont- breken van snellere soorten zetten een rem op opschaling. Vijf jaar geleden stelden de vier kwekers een samenwerkingsovereen- komst op. Daarin staan afspraken over de kostenverdeling van de ont- wikkeling. Zo leggen zij elke maand een bedrag opzij waardoor ze geza- menlijk 40.000 tot 50.000 euro per jaar uittrekken. Nu gaan ze opnieuw rond de tafel, ook met Van den Bos. “De revenuen moeten naar iedereen gaan. Patrick heeft jaren meebetaald. Hij ziet de markt voor knollen nu

groter worden en moet daar de vruchten van plukken.” Van Steijn teelt de knollen voor Van den Bos. Die laatste prepareert en bepaalt de teeltplanning. Van den Bos heeft naast het teeltrecht ook het handelsrecht van alle fresiasoorten die uit de veredeling van Royal van Zanten komen. Barendse koopt het materiaal van Van den Bos. “Zij lopen in de samenwerking het minste risico. We willen duidelijke afspraken maken over dat Van Steijn als enige de bollen voor de klimaat- cellen kweekt en wat hij voor de bollen krijgt.” Zo experimenteert de bollenkweker met seizoensver- lening en dat verhoogt de kostprijs. Vertrouwen, ondernemerschap, openheid en duidelijke afspraken staan volgens Barendse voorop in deze samenwer- king. “En, heel belangrijk, iedere partij doet waar hij sterk in is op zijn vakgebied.”

Matthieu Barendse fresiakwekerij Barendse in ’s-Gravenzande

29 januari 202129 januari 2021

Ultiem resultaat over tien jaar?

Barendse heeft zijn 2,7 hectare omgezet naar trekfresia. “Hoeveel lagenteelt dat dan is, weet ik niet.” De FreGanzia gaat dan met het certificaat PlanetProof exclusief naar zo’n vijf exporteurs. “Het komt niet voor de klok.” Barendse hoopt dichter bij de veredeling te staan. Een andere fresiakweker erbij sluit hij niet uit, want het product moet groot genoeg blijven. “Mensen moeten weten wat een fresia is.” Hij verwacht de productie te kunnen opvangen van fresiakwekers die ermee stoppen. Net als in tulpen, werkt hij met een auto- matische sorteer- en bosmachine en een plantmachine. Robots die de stelen trekken, ziet hij ook nog wel gebeuren. Van Steijn wil minimaal tien keer zoveel knollen kunnen vermeerderen van een constant goede kwaliteit en het juiste assortiment en deze exclusief leveren aan de samenwerking. Hij is toegegroeid naar een ‘binnenteelt’ in een medium, wat maakt dat hij jaarrond eerste klas verse knollen levert. Hij verwacht dit ook in een klimaatcel te doen. Hij vermoedt wel dat eerst het materiaal van Duijvestijn de overstap maakt naar de klimaatcel. De teelt in de klimaatcel biedt volgens Van Steijn de mogelijkheid zo duurzaam mogelijk te produce- ren. “Dat is wat de samenleving eist. Alleen zo kan mijn zoon Daan, die het overneemt, met vertrouwen de toekomst in.”29 januari 2021

OO I T

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken de brede geschiedenis van de bloem- bollensector: • Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100 jaar geleden? • Een bijzonder boek uit de KAVB- bibliotheek. • Een uitvinding die de sector sterk heeft beïnvloed.

Russische handel

29 januari 2021 dezer Tulpensoorten, die men uit ervaring bij invoer in Nederland had leeren ken- nen, niet kon worden ingegaan.’ ner Wim Lemmers. De tulpenafbeeldingen komen sterk overeen met die uit het boek ‘Notes on tulipe species’ van W.R. Dykes uit 1930. Wie ze naast elkaar legt, ziet dat ze keurig gespiegeld zijn gekopieerd. Dat geldt ook voor de species van Iris, waarvan Dykes ook een monografie samenstelde. Een ver- wijzing naar de herkomst van de afbeeldin- gen ontbreekt. Maar aangezien Fedtschenko lid was van de Royal Horticultural Society zal hij gemakkelijk toegang hebben gehad tot deze boeken. De bollenverkoop was in handen van Lek- techsyrio, een Moskous staatsbedrijf dat naast deze bloembollen uit de natuur ook allerlei medische producten van plantaardi- ge oorsprong verkocht aan het buitenland. In hoeverre er door personen en bedrijven gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid om in Rusland bollen uit de natuur aan te schaffen, is niet na te gaan. Wel schrijft Krelage weinig vleiend over deze handel. Tijdens het bezoek van Andries Verduyn aan Moskou blijkt dat bloementelers uit Leningrad (nu Sint Petersburg) wel bollen uit Nederland willen, maar alleen in ruil voor lelies uit de Kaukasus en tulpenspe- cies uit andere delen van Rusland. ‘Een voorstel waarop, wegens onzuiverheid aan geïnteresseerden in het buitenland. Het boek is in het Engels geschreven en bevat tekeningen van expedities in het zuiden van Rusland die vaak twee tot drie maanden op pad zijn om bollen te zoeken voor de handel. Ze worden uit de natuur gehaald voor de handel. Dat past in de tijd waarin de USSR de natuur ondergeschikt maakt aan de mens. Zelfs de loop van rivieren wordt omgekeerd als dat de mens beter uitkomt. Het boek is samengesteld door de professoren Vvedensky en Fedt- schenko, twee kenners van de Rus- sische flora in die tijd. Naast afbeel- dingen van de expedities zijn ook kleurentekeningen opgenomen van een deel van de bolgewassen. Veel ruimte is er voor het geslacht Tuli- pa en met die afbeeldingen is iets bijzonders aan de hand, zo ontdek- te de in 2020 overleden tulpenken-

Alles voor de socialistische heilstaat. Dat was het motto in de jaren dertig in de Unie van Socialistische Sovjet Republieken. En dus werden bloembollen uit de zuidelijke delen van het grote rijk in het westen te koop aangeboden. In 1935 verscheen er zelfs een catalogus van.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

T oen eind 19e eeuw plantenzoe- kers de zuidelijke delen van het grote Russische rijk doortrokken, vonden ze een schat aan nieuwe planten, waaronder talloze bol- en knol- gewassen. De Haarlemse firma C.G. van Tubergen stuurde zelfs vier reizigers op pad om daar nieuwe soorten te zoeken, die vervolgens naar Haarlem werden gezonden om van daaruit hun weg te vin- den naar liefhebbers. Ook naar Rusland toe vond in die tijd een flinke handel in bloembollen plaats. Menig bedrijf had een goede handel op dit land. Na de Russische revoluties in maart en okto- ber 1917 veranderde dit beeld radicaal. Als er al bollen naar Rusland gingen, dan was

het niet veel meer dan voor enkele honder- den guldens, met een enkele uitschieter naar boven. Pogingen om die handel weer op gang te brengen, verliepen moeizaam. Ernst Krelage beschrijft in zijn standaard- werk ‘Drie eeuwen bloembollenexport’ dat in 1935 namens de Nederlandse regering de Lissese exporteur Andries Verduyn jr naar Moskou werd gestuurd om te stemming te peilen. Veel leverde het niet op. ONDERGESCHIKT In datzelfde jaar verschijnt in Rusland een opmerkelijk boekwerk: ‘Species of flower bulbs of the Soviet Union’. Het bevat een beschrijving van bol- en knolgewassen die in de Russische natuur voorkomen en die de overheid maar al te graag te koop aanbiedt

15

29 januari 2021

Betrouwbaar in techniek

Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Tel : ( ) - ail: i f fre stee v r e . l : (3 )653719915 magazij fre stee v r e . l ij z sit .fr steenvoorden.nl 1 1 n n n Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorde .nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website ww.fredst env orden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! el : (31) - ail: i f fre stee v r e . l : +(3 ) agazijn@fredsteenvoorde .nl ij z sit .fr st e r . l a ij i s l ac i s! 223522135 E n n n 1 653719915 s Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : (31)653719915 magazijn fre steenv r en. l Kijk nu op onze website www.fredst oorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fr stee v r e . l : ( ) agazijn@fre stee v r e . l ijk z e sit .fr st r . l Ook mak n wij nieuwe spoelmachines! Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! Ook maken wij nieuwe spoelmachines! i 4 el : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 agazijn@fr dsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredst v rde . l a ij nieuwe sp lmac ines! l : ( 1) - ail: i fo fre ste r . l : +( 1) agazij fre stee v rden. l Kij nu op o we sit w .fr s r . l a ij i s l i s! n n n n n 31 653719915 n n n 1 - ail: i f n fr stee v r e . l n n n : +( 1)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl ij Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze web ite www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! ij nu op nz ebsit w .fr st Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze websit www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! .fr st n r n. l s l ac i s! 1 223522 35 E el : ( 1)223522135 E- ail: i f fr stee v r e . l n n n magazijn@fredsteenvo r e . l n n r . l fr stee v r e . l n n n fre stee v orden.nl s l ac i s! 22 52213 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl agazij fre stee v r e . l n n n 2 - ail: i f n sit .fr st magazijn@fredste voorden.nl magazijn@fredsteenvoorden.nl ij i Kijk n op onz website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! s l ac i s! s l ac i s! Kijk nu op onze we sit Tel : +(31)22352213 - ail: i f .fr st n a : ( ) ij i fr stee v r e . l n n n agazij fre stee v r e . l n n n • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • ABS dompelpomp gebruikt 80 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 dompelp mp 60 3 in nette staat • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • BS do pelpo p gebruikt 80 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40 3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat Afvoerbanden of le sbanden op maat ge aakt. Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompelp p 40m3 in nette staat • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Do pelpo p Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48 en Ø52 • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000m breed doorval 12mm • Ste nvo rden trommelspoeler 1650 x 5000m dubbel p rtaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvo rden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van ijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider typ 450 links/rechts • Steenvo rden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel p rtaal perf ratie 10m , geheel gereviseerd. • Steenv orden nieuwe lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 r llen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas et nieu rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vell nbak rvs 100 breed doorval 12mm • Ste nvo rden tromm lspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Ste nvoorden nieu e lappendroger keuz uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 rollen. • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden n uw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoed rcoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800 m breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenvoorden gep ederc ate vellenbakken/ ntsmetbaden ieuw, 120cm breed univers el gebouwd v r links/rechts of ac teruitlo p, bediening, montage links/ rechts • Steenv orden nieuwe kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gepo dercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel v or eer inf • Steenvoorden nieu e tr m elspoel achines gr te capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor meer info • an ijke UDZ 800m breed 2 vijzels, geheel ger viseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 / p • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • S d pelp p gebruikt 80m 3 • • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat t • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden trommelspoeler 1650 x 5000 m dubbel portaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. o • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. ABS dompelp p gebruikt 80 3 • D pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 do pelpomp 60m3 in ne te staat • Pelr llen Sch uten, van ijk , pas m t ieu rubber 48 en 52 kluitensch ider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenv rden tro lsp eler 1650 x 5000 dub el portaal perforatie 10mm, geheel gereviseerd. • Steen rden nieu e lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 bre d, 10-24 r llen. u • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm bree doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. r geheel gereviseerd. • Steenvoorden nieu e lap endroger keuze uit 1000-1200-14 0mm breed, 10-24 r llen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Ste nvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • t voord n nieuwe lappendrog r keuze uit 1000- 200-1400m breed, 10-24 rollen. elsp eler 1650 x 5 0 m dubbel portaal perforatie 10 m, , • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas m t nieuw rubbe 48mm e 52mm • St envoorde gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • St envoorden gebruikte v llenbak rvs 10 m breed doorv l 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 rollen. c Pelrollen Schouten, van Dijke, Co pas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm teenvo rden gebruikte kluitenscheider typ 450K links/rechts t v orden nieuwe lappendroger keuze it 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. du el p rtaal perforatie 10m , r T l : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk n op nze website www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuw spoelmachines! rval 12m e trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie mm, D , p Ook maken wij nieuw s l ac ines! ij u p nze el : +(3 ) 3 , T l : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)6537 9915 magazijn@fredste nvoorden.nl Kijk nu p onze website www.fredsteenvoorden.nl O k maken wij ni uwe spoelmachines! i Tel : +(31)22352213 - ail: i f @fre steenvoor e . l : ( ) 3719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl ijk nu onze web ite www.fr st r n.nl Oo ak ij i s lmachi es! greenity-steenvoorden 200206.indd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 Naamloo -8 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 greenity-steenvoorden 200206.indd 1 r greenity-steenvoorden 200206.indd 1 o e 2 Naamloos-8 1 Naamloos-8 1 t st nv o e y Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machi es, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Voor onderdelen zoals: pelrolle , elnokken, onder oud en service va u otman/ De co machi es, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 • St env rden gep ederc ate vell nbakken/ tsmetbaden nieu , 120c breed univ rs l geb u d voor links/rechts of achte uitloop, bediening, ntage links/ rechts • Steenv rden nieu e kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gep ederc at e alle delen uni ers el links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel v inf • Steenv rden nieu e tr elsp el achines gr te capaciteit, standaard • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenv rden gepoedercoate vellenbakken/onts etbaden nieu , 120cm breed universeel geb uwd voor links/rechts f achteruitlo p, bediening, montage links/ rechts • Steenv rden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoederc at e alle delen universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel v or meer info • Steenv rden nieuwe trommelspoelmachines gr te capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer inf • Van Dijke 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • rtex staartp p F150 1.1k 400 lt 12 3 bij 4 / • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ ntsmetbaden nieuw, 120c breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitl op, bediening, ntage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor eer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • St voorden ge er oate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed unive s l gebouw voor inks/rechts of cht uitloop, be iening, montage li r chts • Ste n orden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle d len uni ers el links of rechts te monteren, scherp geprij d, bel voor meer nfo • Ste nv den ieuwe trommelspoelmachines gro e capaciteit, stand a d gepoedercoat en alle d len universeel inks of rechts te monteren, sch rp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe zeefk tting t.b.v. Zant d hia’ , productvrien elijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • ortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenvoorden gepoed rcoate vellenbakk n/ tsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bedi ning, montage links r chts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, stand ard gepoede coat en alle delen univers links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor me r i fo • Steenvoorden nieuwe tromm lspoelmachines grote capaciteit, stan ard gepoederco t en alle delen universeel inks of r chts te monte en, sch rp ge rijsd, b l voor meer nfo • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zanted c ia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wort x staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • S envoorden gepo dercoate vellenbakken/ontsm tbaden ieuw, 120cm breed universe l gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden ieuwe kluiten/stenenscheiders grote capacitei , stand ard g poedercoat en all delen univers el links of rechts t monteren, scherp geprijsd, bel voor meer fo • Steenvoord n nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, stand a d gepoedercoat en alle delen universeel links of r chts t monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zanted c ia’ , product riendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wort x staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK roll n. • Steen rden gep ede c ate vellenbakken/ nts etbaden nieu , 120c breed universeel geb u d v r links/rechts f acht ruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenv rden nieuwe kluiten/st nenscheiders grote capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universeel links of rechts te nteren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo Steenv rden nieu e tr mels elmachines grote capaciteit, stand ard gep ederc at en alle delen universeel links f rechts t t ren, scherp geprijsd, bel v r eer info • Van ijke 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • rtex staartpomp F150 1.1kW 400V lt 12m3 bij 4 /W gepoedercoate vellenbakken/ontsme bad n nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts S i e kluiten/stenenscheider grote capaciteit, standaard g oed oat en alle del i l links of r s ter , cherp g ij , b i f Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoederco t e alle delen universeel links of rechts t monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp GF 50 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • St env rden gep ederc ate vellenbakken/ontsmetbaden ni uw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts f achteruitl op, bediening, montage links/ rechts • Steenv rden nieuw kluiten/stene scheiders gr te capaciteit, standaard gep erc len univers el li echt te n en, s eprijsd, b v r eer inf • Steenv orden nieuw tr elsp el achines grote capaciteit, standaard gep edercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer inf • an ijke 800 m breed 2 vijzels, geheel g eviseerd, gestraald en gesp en • rtex staartpomp GF 50 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakk n/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Ste nvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standa rd gepoeder oat en all delen univers el links of rechts te onteren, scherp geprijsd, bel voor e r info • Steenvoorden ieu e trommelspoelmachines gro e capaciteit, standaard g poedercoa en alle d en universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe zeefketting t.b.v. Zantedec ia’s, productvriendelijk. • Van ijke UDZ 800mm breed 2 vijz ls, g heel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, on er o e service va ot a / e co ac i s, en ook a ere erke o.a t a, Co as, va ijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden 2135 d Steenvo r k de e m o t C s 2 3 d r oor o er ele zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. el: 0223-522135 f 0653-719915 Fre Steenvoor e Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden Voor o derdele zoals: pelrollen, el okke , o er o d e service van Bot a / e co ac i es, e ook a ere erken o.a t a, Co as, va ijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ ntsmetbaden ni uw, 120cm breed universeel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bed ening, montage links/ rechts • S eenvoorden nieuw kluiten/stenenscheiders grote cap cit i , s daar gepoedercoat en alle delen universeel links of m t ren, scherp geprijsd, bel voor m inf • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas m t ieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikt kluit nscheider typ 450K links/rechts • Steenvo rden gebruikt vellenbak rvs 1000mm b ed doorval 12mm • St envoorden trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel por aal perforatie 10mm, geheel g eviseerd. • Steenvo rden nieu lappendroger keuz uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • r gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbad n nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, monta links/ rechts • Steenvoorden nieu e kluit n/stenenscheiders grote capaciteit, standaard h u n Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere merken o.a Antha, Compas, van Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden V or onderd len zoals: elrollen, el okke , onderhoud en service van uw Bot a / De co machines, ook andere merke o.a ntha, Co as, van Dijke. Bel: 0 23-5 2135 Of 0653-71 915 Fre Stee v orden n Botman/ n o • Ste nvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bedi ning, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te mont ren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Steenv ord n nieuwe trommelspoelmachin s grote capaciteit, st nd ard gepoedercoat en alle delen universe links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v or meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK d • Ste nv rden gep ederc ate vellenbakken/ nts tbaden nieu , 120cm b eed univ rseel g bou d v or links/rechts f achteruitl p, bediening, montage links/ rechts • Steenv orden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoede coat en alle delen univers el links of rechts te mont ren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Steenvoorden nieuwe trommelspoel achines gr te capaciteit, standaard gep edercoat en alle delen universe l links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800 breed 2 vijzels, geheel erevise rd, gestraald en gesp ten • Wortex staartpomp F150 1.1k 400Volt 12 3 bij 4 / n bel voo m e n n D • Steenvoorden gepoed rc ate vell nbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bedi ning, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuw kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universe l links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijk UDZ 800mm breed 2 vijzels, gehe l gereviseerd, gestr ald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 4 0Volt 1 m3 bij 4 M/WK gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm t v r tromm lspo ler 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 10mm, geheel g eviseerd. • t e v r n lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. S gepoederc ate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universe l gebouwd voor links/rechts of achte uitloop, bedi ning, montage links/ rech s Steenvoorden nieuw kluit n/st nenscheiders rote ca aciteit, stan aard gepoedercoat e alle delen univers el links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universe l links of rechts te monteren, scherp g prijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK l l • Steenv rden gepoedercoate vellenbakken/ ntsme baden nieuw, 120c breed univers el g b u d v r links/recht f achteruitl p, bediening, ntage links/ rechts • S env rden nieu e kluiten/stene scheiders grote capaciteit, standaard gep ederc at e alle delen universeel links f e e monteren, scherp e ij , bel v r inf • Steenv rden nieu e tr elsp el achines gr te capaciteit, standaard gep ederc at en alle delen universe links f rechts te nteren, scherp geprijsd, bel v r eer info • an ijke 800 breed 2 vijzels, geheel g eviseerd, gestraald en gesp en n • Stee voorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbad n nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden ieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoederc at en alle d en universeel links f r c ts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer nf • Steenv rden ieuwe trommelspoelmachin s grote capaciteit, st ndaard g p dercoat en alle d len universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor me r nfo u Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ Demco machines, en ook andere m rken o.a Antha, Compas, v Dijke. Bel: 0223-522135 Of 0653-719915 Fred Steenvoorden • Steenvoorden gepoede coat vellenbakke /ontsmetbaden n euw, 120cm breed univ rseel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, be iening, montage links r chts • Steenvoorden nieuwe kluit n/stenenscheiders grote capaciteit, st nd ard gepoede coat en all delen univers el links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer i fo • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines grote capacit it, standaard gepoedercoat en alle del n universeel links of rechts t monteren, scherp geprijsd, b l voor meer nfo • Steenvoorden ieuwe zeefketting t.b.v. Zantede ia’ , productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK h n oor on erdele zoals: elrolle , pel okke , o derhoud n service va uw t a / Demco machines, e ook ander merken o.a Antha, Compas, van Dijke. B l: 0223-522135 f 6 -71 Fred Stee v rden • Steenvoorden gepo dercoate v llenbakken/ontsmetbaden i uw, 120cm breed uni erseel g bouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieu e kluiten/st nenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat e all delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor eer info • Steenvoorden ieuwe trommelspo lmachin s grote capaciteit, standaa d gepo de coat e all delen universeel links of rechts te mon eren, scherp geprijsd, bel voor meer nfo Steenvoord n nieuwe z efketting t.b.v. Zant d ia’s, productvrien elijk. Van ijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestr ald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/ K el l p r l n gehe l g revise rd. • Steenv orden nieu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 r llen. • Pe r llen Schouten, an Dijke, Compas met ni uw rubbe Ø48mm n Ø52mm • Steenvoord gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikt ve bak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • S d pelp p gebruikt 80 3 • o pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT d pelpomp 60 3 in nette staat • Pelr llen Sch uten, van ijke, pas t nieuw rubber Ø48m en 52 • Steenv rden gebruikte kluitensch ider typ 450K links/rechts • St env rden gebruikte vell nbak vs 1000mm bre d d orval 12m • Steenv rden tr melspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal p rforatie 10m , geheel gereviseerd. • Steenv rden nieu e lappen roger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 r llen. • Steenv rden gep ederc at vell nbakken/ ts etbaden nieu , 120c breed en ot a / Demco achines, e ook a ere erke o.a t a, Co as, va ijke. Bel: 0223-522135 f 0653-719915 Fre Stee voor e gep edercoate vellenbakken/ontsme baden nieuw, 120cm bre d universeel gebouwd voor links/rechts of achte uitloop, bediening, montag links/ rechts Steenvoorden nieu kluit n/stenenscheiders grot cap citeit, standaard g er o t n lle d le n rse l li ks f r c ts t m t r n, sc er eprijsd, b l o i f • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard 0 • S eenv rden gep ederc ate vellenbakken/ nts etbaden nieu , 120c breed universeel geb u d v r links/rechts of achteruitl p, bediening, ntage links/ rechts • Steenv rden nieu e kluiten/stene scheiders gr te capaciteit, standaard • t nv orden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed univers el gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Stee voord ni u e kluite /stenenscheiders grote capaciteit, stan aard g oed rcoat en alle delen univers l li s f rec ts t t r , sc r g rijs , el v r e r inf F geh el ge eviseerd. • Steenv rden nieu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 r llen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Comp s m t ni uw rubb Ø48mm en Ø52mm • gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. Voor onderdelen zoals: elrolle , el okke , o er o e service va s pelrol en l n h u n ervi an u gebruikt vellenbak vs 1000mm br ed doorval 12mm Steenvoorden tromm lspoel r 1650 x 5000mm dubbel p rtaal p rforatie 10mm, geheel gereviseerd. Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. • Steenv rden gep edercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed Voor onderdelen zoals: pelrollen, pelnokken, onderhoud en service van uw Botman/ • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links n • Steenvo de gepoederc ate vellenbakken/o tsmetbaden nieuw, 120cm breed univ rseel g bou d v r links/rechts of achteruitl op, bediening, montage links/ rechts • Steenvo den nieu kluiten/st nenscheiders gr te capaciteit, standaard gepoederc at e alle delen universeel links f rechts te nt ren, scherp geprijsd, bel v r eer inf Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v or eer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geh l gereviseerd, gestr ald en gesp ten • rtex staartp mp GF150 1.1kW 400Volt 1 m3 bij 4 M/WK n An h gepoederc ate vellenbakken/ontsmetb den n euw, 120cm br ed univers el gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts Steenvoo den nieuwe kluiten/stenenscheid rs rote capaciteit, standaard gepoedercoat e alle delen univers el links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoeder at en alle delen universe links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK n • Stee rden gep ederc ate vellenbakken/ nts etbaden n euw, 120cm breed univers el gebou d v r links/r chts of achte uitl p, bediening, montage links/ rechts • Steenv den nieuwe kluiten/stenenscheid rs grote capaciteit, standaard gepoederco t e alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v or meer info Steenv orden nieuwe tr mmelsp elmachines gr te capaciteit, stand ard gepoedercoat en alle delen universe links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer info • an Dijke U 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • W rtex staartpomp F150 1.1k 400 lt 12 3 bij 4 / n A v • Pelroll n Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm n Ø 2mm • Steenvoorden gebruikt kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. s , Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredste nvoord n.nl : +(31)653719915 magazijn@fr dste nvoor en.nl Kijk nu op onze websit www.fredsteenvoor n.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! c ac tei , Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fr dste nvoorden.nl Kijk nu op onze websit www.fredsteenvoorden.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! s g geheel g eviseerd. • Steenv r e ieu lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400mm br ed, 10-24 r llen. • Pelrollen Schoute , van Dijke, Compas met ni uw rubber Ø48mm en Ø52mm • gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenv orden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • Steenvoorden nieu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. rde euwe trommelspoelmachines grot geh el gerevise rd. S eenvoorden nieu e lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 bre d, 10-24 r l en. e a all r gebruik e vellenbak rvs 1000mm br ed d rval 12mm • tee voorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 ro len. iverse l • ABS d mpelpomp gebruikt 80m 3 Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nett s aat n epri 1.1 e ABS dompelp mp gebruikt 80m 3 • co el voor me e l o e ee er isee d, st a ld en gespote e , scherp g m lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm bre d, 10-24 t a i l e s l ac i s! / p o z p e v er rde nieu e lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400 bree , 10-24 4 te k f terui l bruikt vell nbak vs 1000mm br ed doorval 12mm edi g / roll n. S g S S p lspoeler 1650 x 5000 dubbel rtaal perf ratie 10 , trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perf ratie 10mm, elsp eler 1650 x 5000 dubbel p rtaal perf ratie 10 , b e site t ak 6 do Ø 2 k F • 4 x Flygt 3 ij .fr st r n.nl r a wij i n n • BS do pelp p gebruikt 80m 3 • o pelpomp Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 dompelpomp 60m3 in nett staat • Pelr llen Sch uten, van ijke, pas met nieuw rubber Ø48m n Ø52 • Steenv den gebruikte kluitenscheider type 450 links/rechts • Steenv d n gebruikte vellenbak rvs 1000mm b ed doorval 12mm • Steenv rden tr t i Pe rollen Schouten, van Dijke, Compas m t nieuw rubber Ø48mm en Ø52m gebruikt kluitenscheider typ 450K links/rechts • ABS dompelpom g bruikt 80m3 • Domp lpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt domp lpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dom elpomp 60m3 in nette sta t e v g o o pas met nieu rubber Ø48 en 52 • Steenv rden gebruikt kluitenscheider type 450 links/rechts • Steenvo rden gebruikte vell nbak rvs 1000 m breed d rval 12 • Steenv rden tr jzels, n ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT domp lpomp 60m3 i n tte staat Voor onderdelen zoals g heel g evise rd. i Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas m t nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm Steenv den gebruikt kluitenscheider type 450K links/rechts S pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT d pelp p 60 3 in nette staat • Pelr llen Sch uten, van Dijke, pas m t ieuw rubber 48 en 52 • Steenv rden gebr kluitensch ider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 1000m breed d orval 12mm • teenv rden tr i lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm bree , 10-24 l poeler 1650 x 5000 dubbel p rtaal perf ratie 10m , • S e vo e Steenv orden g edercoate v llenbakken/ontsmetbaden ni uw, 120cm breed universeel geb uwd voor links/rechts of achteruitloop, bedi ning, mo tage li ks/rechts v rden epoe geh l gereviseerd. • t v r nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. t t aden i geheel gereviseerd. • Steenv rden nieu e lappendr ger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. k pelp p Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT do pelpo p 60 3 in nette staat • Pelr llen Sch uten, van ijke, mpas et nieu rubber 48 en Ø52 • Steenv rden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000 m br e d orval 12 m • Steenv rden tr • • Pelrollen Schouten, van Dijke, C met nieuw rubber Ø48mm e • Steenvoo pelp p Flygt 30 8 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat • Pelrollen Sch uten, van Dijke, o pas met nieu rubber 48 en 52 • St env rden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d rval 12 • Steenvo rden tr elsp eler 1650 x 50 eenvoo • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm t v r g r i t kluitenscheider typ 450K links/r chts • Ste nvoo den gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12mm • aa met nieuw rubber Ø48mm en Ø52m teenv rden gebruikte kluitenscheider typ 450 links/r chts • Ste nvoo den gebruikte vellenbak rvs 1000 breed doorval 12mm • e n tr els el r 1650 x 5000mm dubbel portaal perfo ati uik i e c i • P lrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider y e li k / cht • Steenvoorden gebruikte v llenbak rvs 100 m breed d • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in net staat D • ABS dom elpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in nette staat p onze website p 31 Ook mak ij i : +(31)653719915 : +(31)653719915 : +(31)653719915 : +(31)653719915 2235 2135 E 22 52213 E n e uikt 80m 31 653719915 Tel - ail: i f n ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 ij u z n F sit 5 E n e 5 E n d 31 65 le e d e • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer nfo • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer nfo • Steenvoorden ieuwe zeefketting t.b.v. Zanted ia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK • St envoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden ieuw, 120cm breed univ rseel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capac teit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor m er info • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaa d gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monter n, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden ieuwe z efketting t.b.v. Zanted ia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK a • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK t e ba n ieu • Steenvoorden gep ederc ate vellenbakken/ nts etbaden nieuw, 120c breed universeel gebou d v r links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links/ rechts • Steenv orden nieu e kluiten/stenenscheiders gr te capaciteit, standaard gepoederc at e alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel v r eer inf • Steenvoorden ieu e tr elsp el achines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle d len universeel links f rechts te nter n, scherp geprijsd, bel v r meer inf • an ijke Z 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK b ed • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 g bruikt 40m3 Flygt d mp lpomp 100m3 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in n tt staat c • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/rechts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Steenvoorden nieuwe kluiten/stenenscheid rs grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor meer info • Steenvoorden ieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaa d gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor m er nfo • Steenvoorden ieuwe zeefketting t.b.v. Zanted hia’s, productvriendelijk. • Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten •Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK h • Steenvoorden gepoedercoate vellenbakken/ontsmetbaden nieuw, 120cm breed universeel gebouwd voor links/r chts of achteruitloop, bediening, montage links rechts • Ste nvoorden nieuwe kluiten/stenenscheiders grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l vo r m er nfo • Steenvoorden ieuwe tro elspoelmachines grote capaciteit, standaard gep edercoat en alle delen universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, bel voor m er info • Steenvoorden ieu e zeefketting t.b.v. Zanted ia’s, productvriendelijk. • Van ijke DZ 800 breed 2 vijzels, geheel gereviseerd, gestraald en gespoten • ortex staartpo p F150 1.1k 400Volt 12m3 bij 4 M/WK s Stee oorden nieuwe trommelspoelmachines grote capaciteit, standaard gepoedercoat en alle dele universeel links of rechts te monteren, scherp geprijsd, b l voor meer info Van Dijke UDZ 800mm breed 2 vijzels, g heel gereviseerd, gestraald en g spoten Wortex staartpomp GF150 1.1kW 400Volt 12m3 bij 4 M/WK w ten e kluit n/ Steen orden nieuwe kluiten/ste enscheiders grote capaciteit, standaard ge edercoat en alle dele universeel links of r chts monte en, scherp geprijsd, bel voor meer i fo • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • Steenv orden gebruikte kluitenscheider typ 450K li ks/rechts • Stee vo rd n gebruikte vellenbak rvs 1000mm bre d doorval 12 m • teenvoorden nieuwe lappendroger keuz uit 1000-1200-1400mm bre d, 10-24 rollen. t geh el gereviseerd. teenv den nieu e lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm bre d, 10-24 rollen. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Comp s met ni uw rubber Ø48mm en Ø52mm • St envoorden gebruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • St en or n gebruikte v llenbak rvs 1000mm br ed doorval 12mm • t n oo ni w lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm bree , 10-24 rollen. ach o Tel : +(31)223522135 E-mail: info@fredsteenvoorden.nl : +(31)653719915 magazijn@fredsteenvoorden.nl Kijk nu op onze website www.fredsteenvoord n.nl Ook maken wij nieuwe spoelmachines! daa d o t Tel : +(3 )223 1 - ail: i fo@freds ee voorden.nl : +(31)6537 9915 agazijn@fredste nvoorden.nl ij z sit .fr st v r . l O k a ij i s l achines! magazijn@fredsteenvoorden.nl magazijn@fr dste nvoorde . l n n o geh l gereviseerd. • Steenvo rden nieu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400m br ed, 0-24 rollen. Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm kluitenscheider typ 450K links/rechts • Steenvoorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm bre d doorval 12mm • t v r trommelsp el r 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 10mm, geh el gereviseerd. • t r nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. l v rollen. S env de gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed do rval 12mm • Stee voorden nieuwe lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 roll n. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met ieuw rubber Ø48mm en Ø52mm • Steenv rde gebruikt kluitenscheid r type 450K links/rechts • Ste n oorden gebruikt vellenbak rvs 1000mm br ed oorval 12mm • St env den trommelspo ler 1650 x 5000mm dubbel ortaal perforatie 10mm, geheel g eviseerd. • St envoorden nieuw lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. e geheel gereviseerd. • St pas met nieu rubber 48 en 52 • Steenv d gebruikte kluitenscheid r type 450K links/rechts • Steenv den gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d rval 12 • Steenv en tr o n g heel gereviseerd. S i • Pelroll n Schout , an Dijk , Compas met ni uw rubb r Ø48mm n Ø52mm • Ste nvoorden gebruikte kluitenscheider type 450K li ks/rechts • St dr BS d pelpomp gebruikt 80m 3 Domp lp p Flygt 3068 g bruikt 40 3 4 x Flygt 3057 dompelp p 60 3 in nett staat Pelrollen Schouten, van ijke, Compas et nieu rubber 48 en 52 v rden gebruikte kluitenscheider typ 450 links/r chts • St env rden gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d rval 12 teenv rden tr mel o r en ieuw a p ndroger keuze uit 100 -1200-1400m breed, -24 roll n. • Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubbe Ø48mm en Ø52mm • Steenvoorden gebruikte kluitenscheider typ 450K links/rechts • Stee voorden gebruikte vellenbak rv 1000mm breed doorval 12 m • Ste nvo rden nieuwe lappendrog r keuz uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 rollen. g Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm v r g r i t kluitenscheider typ 450K links/rechts • Stee voorden gebruikte vellenbak rvs 1000mm breed doorval 12 m • erev se d Pelrollen Schouten, van Dijk , Compas et ieuw rubber 48 en 52mm S env rden ge ruikte kluitenscheider type 450K links/rechts • Steenv rden gebruikte vellenbak rvs 1000 m breed doorval 12mm • S een rden tr s n ABS dompelpomp g bruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt d mp lpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompe pomp 60m3 in nett staat , pelp p Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 d pelp p 0m3 in n tte staat • Pelr llen Sch uten, van ijke, pas m t nieu rubber 48 en Ø52 • S eenv rden gebruikte kluitenscheider type 450 links/ echts teenv rd gebruikte vellenbak rvs 1000 breed d o val 12m • St env o de tr rseel gebouwd voor links Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas met nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm v r g r i t kluitenscheider type 450K links/rechts S d t en alle • Pelroll n Schouten, an D jke, Compas m t nieuw rubb r Ø48mm en Ø 2mm • Steenvoorden gebruikte kluitensc eider type 450K links/rechts • c Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas m t nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm S g bruikte kluitenscheider typ 450K links/rechts t d e n v p r 1 • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt d mpelp mp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpo p 60 3 i nette staat t o i ABS dompe pomp gebruikt 80m 3 Dom elpomp Flygt 3068 gebr ikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompe pomp 60m3 in nette staat l ne te staat • Pelr llen S h uten, van ijke, t envoor n ni geh el gereviseerd. t v o nieuwe lappendrog r keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 r trommelspoeler 1650 x 5000mm dub el portaal perforatie 1 mm, elsp eler 16 0 x 5000 dubbel p rtaal perforatie 10 , ra . • ABS do pelpomp gebruikt 80m3 Dompelpom Flygt 3 68 g bruikt 40m3 Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in nette staat • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lpomp Flygt 3068 g bruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nett staat e l • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 nette staat n n / erev St e s t r 8 el : ( ) : ( ) 31 653719915 mm, v • ABS d mpelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dom el omp 6 m3 in nette staat e 5 K s t r t v • S do pelp mp gebruikt 80 3 • s • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat o r m b i fr ste v r e . l n.n lspoeler 1650 x 5000m dubbel ortaal perf ratie 10mm, 5 b elsp eler 1650 x 5000 dubbel p rtaal perf ratie 10 m, rui kluitenscheider l r Tel : (31) 2 t nette staat • Pelr llen Sch uten, van ijke, • S dompelp p gebruikt 80 3 • e ij z - e v a e ij i r g bruikte vellenbak rvs 1000mm br ed doorval 12mm trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perf ratie 10mm, • 0 e 31 223522135 E m l .fr st e voorden.nl p lp p Flygt 3068 gebruikt 40m3 l • 4 x Flygt 3057 d pelp mp 60 3 in p : ( )653719915 31 elp mp Flygt 3068 g bruikt 40 3 0 • 4 x Flygt 3057 d pelpo p 60m3 in mp 1 2 522135 E n n o t ! - ail: info@fre steenv r e . l d n n sit .fr st rd n. l s l ac in s! n 2 3522135 E n 3 j - ail: i f n • ABS do pelpomp geb ikt 80m 3 • S d pelp p gebruikt 80 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat p g bruikt 80m3 • Dom elpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nette staat pelpomp 6 ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Domp lpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x F ygt 3057 HT dompelpomp 60 3 in nette staat bb ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelp mp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flyg 3057 dompelp p 60 3 in nette staat • Pelr llen Sch uten, van Dij e, pas t ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40 3 • 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in nett staat • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 g bruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in n tte staat a ij i w el : +(31) • S d p lp p gebruikt 80m 3 • • S pel Tel : +(3 ) • S • S d pelp p gebrui t 80m 3 • Domp lp mp Flygt 3068 gebruikt 40 3 4 x Flygt 3057 d pelp p 60 3 in net staat • ABS d mpelpomp gebruikt 80m3 • Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt dompelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in n tte staat 1 • ABS dompelpomp gebruikt 80m 3 Dompelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 4 x Flygt 3057 HT dompelpomp 60m3 in n tte staat c Pelrollen Schouten, van Dijke, Compas m t nieuw rubber Ø48mm en Ø52mm kluitensch ider typ 450K links/rechts S n n n on n / l w r 5 n • ABS dompelpomp gebruikt 80m3 D mpelpomp Flygt 3068 gebruikt 40m3 • Flygt do pelpomp 100m3 • 3 x Flygt 3057 HT domp pomp 60m3 in nett staa n elen e n e n ub n e p e l e 5 e t t Naa loo -8 1 r greenity-steenvoorden 2002 6.indd 1 6 V n n n e nv n n An h n n n g • Wo n n n h u n u t n h n n n g bruikte vellenbak rvs 1000mm b eed doorval 12mm trommelspoeler 1650 x 5000mm dubbel portaal perforatie 10m , An h n 7 9 15 j e , k n ho n r . l r . l k t n e rollen. S - 0- mm • Steenvoorden ge c ediening, k - 4 o a geh el ge eviseerd. ni lappendroger keuze uit 1000-1200-1400mm breed, 10-24 geheel gerevise rd. • St env rd n nieu e lappendroger keuze uit 1000-1200-1400 breed, 10-24 • Steenvoorden nieuwe lappendr it 00 1 0 -1 elsp el r 1650 x 5000 m dubbel p r aal perf ratie 10 ,

Betrouwbaar in techniek › Elektra › Koeling › Klimaat › Water

Galglaan 11, 2311 ND Rijnsburg T 071 402 26 21 eval@eval.nl www.eval.nl

06-02-20 10:21 06-02-20 10:21 06-02-20 10:21 07-01-2021 12:26 07-01-2021 12:26 06-02-20 10:21 07-01-2021 12:26 06-02-20 10:21 07-01- 0 1 2 6 06-0 -20 10:21 06-0 - 10:21

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook Annual report