Brf Saltsjöblick

STENA FASTIGHETERS HÅLLBARHETSMÅL För människor och miljö

HALVERAT KLIMATAVTRYCK Vi på Stena Fastigheter ska halvera vårt klimat- avtryck till år 2030 och har redan kommit en bra bit på väg. Mellan 2018 och 2020 minskade vi koldioxidutsläppen med 26%.

1 000 HÅLLBARA HEM VARJE ÅR Vi på Stena Fastigheter ska bygga minst 1 100 hållbara hem varje år – alltså hem som producerats hållbart och som underlättar för de boende att leva hållbart.

LEDANDE INOM SOCIAL HÅLLBARHET Vi arbetar för att bli ledande inom social hållbarhet, så att ännu fler trivs och känner sig trygga där de bor.

LÅNGSIKTIGA OCH HÅLLBARA VAL Omsorgen om hälsa, miljö och säkerhet vägleder oss i allt vi gör och vi ska vara långsiktiga i val och beslut.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online