Brf Saltsjöblick

ÄLDREBOENDET BLOMSTERFONDEN

Äldreboendet Blomsterfonden är en del av nyproduktionen i Fisksätra Entré och består av totalt 5 630 kvm. Byggnaden får en härlig takterrass och förskola i bottenplan, vilket förhoppningsvis skapar positiva och naturliga möten mellan människor i livets olika skeden. Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt äldre och erbjuder trygga, funktionella boenden med service samt vård och omsorg.

Antal bostäder: ca 84 bostäder med heldygnsomsorg och service Inflyttning: Våren 2024.

Genom att bevara och förfina den ursprungliga byggnadens kvaliteter och tillföra solida och högkvalitativa naturmaterial, som till exempel golv av terrazzo och ek, har vi tillsammans skapat en trygg, ljus och ändamålsenlig miljö. Den håller över tid och är anpassad för peda- gogiken som bedrivs idag. Vi har skapat en ny och karaktärsfull entré av trekantig lockpanel och ett skärmtak av cortenstål har hämtat sin inspiration från kunskapens träd. Fasaden har öppnats upp med större fönsterpartier och fått en fris av samma trekantiga lock- panel som klär entrépartiet. I övrigt har den ursprungliga tegelfasaden behållits. – Thomas Sandell, Sandellsandberg arkitekter

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online