Brf Saltsjöblick

”Med vyer mot Lännerstasundets

vattenspegel får några av kvarterets bostäder en vid utblick mot ett öppet landskap, medan bostäderna mot kvarterets innergård i stället möter skärgårdslandskapets topografi med naturmark och högresta träd.” Koncept och gestaltningsidé Bostadshusen bildar en ny tydlig och varierad stadsfront till Fisksätra – Fisksätra Entré. De nya byggnadsvolymerna kopplar till den befintliga bebyggelsen i materialval men bryter mot dess monotona karaktär. Material- och kulörpaletten som följt med som idé från allra första skissen skapar varierande fasader med växlande kulörer och material. Saltsjöblick karaktäriseras av sina gröna mönsterverkande fasader i grön plåt och sin grå fasad i puts. Huset får en markerad sockelvåning i puts och skiffer. Taklandskapet med sina branta sadeltak skapar tydliga gavelmotiv mot Fisksätravägen. Balkongräcken mot Fisksätravägen och gården utförs i glas för att skärma bort ljudet från trafiken utan att hindra ljusinsläpp eller den fina utsikten. Gestaltningen är tydligt samtida, en ny årsring i det senmodernistiska området och tilltalande med sina stadsmässiga kvaliteter för en hållbar livsmiljö.

37

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online