Brf Saltsjöblick

Fakta om fastigheten

MILJÖKLASSIFICERING Projekteras för att certifieras enligt miljöbyggnad silver.

TEKNISKT Huskroppen mot Lakegatan har en naturgrön fasad i plåtkassetter och en putsad ljusgrå sockel. Huskroppen mot Fisksätravägen har en fasad i ljusgrå puts med sockel i skiffer. Bottenplatta av betong med pålar. Solceller på taket. Taket beläggs med plåt som matchar färgen på tillhörande huskropp.

VÄRME Uppvärmning sker via fjärrvärme.

VATTEN Varmvatten debiteras separat.

VENTILATION FTX, till- och frånluft via separat ventilationskanal för varje lägenhet.

NÄT FÖR DATA, TELE OCH TV Öppet nät.

FÖRRÅD Cykelförråd och barnvagnsförråd finns i fastigheten. Alla lägenheter har antingen förråd i lägenheten eller externt förråd vilket framgår av ritning. PARKERING Parkeringsmöjligheter kommer finnas i områdets garage. OBS! Ej personliga p-platser. TRAPPHUS Lägenheterna nås via trapphus. Trapphuset har målade väggar och klinker på golvet.

HISS Hiss finns i varje trapphus.

50

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online