Brf Saltsjöblick

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna. Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen till- sammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge. Läs mer på www.stenafastigheter.se

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online