Brf Saltsjöblick

Sommargästerna njöt av livet På 1720-talet var Fisksätra en arrendegård. Den låg vid nuvarande Harrgatan 15 och hörde till godset Erstavik. Men 1889 såldes gården till Knut Agathon Wallenberg, som även köpte mark i nuvarande Saltsjöbaden. Vid den här tiden byggdes flera sommarvillor ner mot vattnet och sommargästerna badade och njöt av lantlivet. I mitten av 1950-talet köpte Nacka kommun en bit mark och man började planera för bostäder i Fisksätra. Den gamla gården revs och nya Fisksätra växte fram. Läget var utmärkt, omgivningarna vackra och kommu- nikationerna bra. Saltsjöbanan var på plats sedan sekelskiftet och en motorväg från stan byggdes samtidigt med bostäderna. ”Det går att gå” Den nya förorten var ett resultat av det miljonprogram som togs fram för att lösa bostadsbristen efter krigs- tiden. Arkitekterna Tore Forsman, Ulf Snellman och Kjell Rosenberg ville skapa bra boendemiljöer för en rimlig kostnad. Området skulle också till stor del vara bilfritt och gick under parollen ”Det går att gå”. Det första spadtaget togs 1969, men inte förrän i mitten var 70- talet stod centrumet och flerbostadshusen helt klara. 1996 tog Stena Fastigheter över flerfamiljsområdet från det kommunala bostadsbolaget Nackahem. Nu skriver vi nya kapitel i Fisksätras historia och passar på att hälsa dig välkommen hit.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online