Telefonnøgle Næstved 1971

marin i 9 7 i ok Omi>gn« IVIrfimiiuirle o« II iimlclftkii fonaler Kontor: AmttnandsgAde 2. telefon 72 09 68 - 72 09 31 • • • i Vf,fen interim** — benyt el medlem eaf Dansk Revisorforening fA|Ci'®Vl6(rrl mider l»o|tfe»rlai|g «ir mhton

RINGSTEDG ADE 25 TELE. 71 11 11

Lyddømpore og ror

Hurtig besked — send et telegram Deres meddelelse når frem dag og nat overalt i landet. Tag telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande t Europa 00 24 Ovrlge udland, Fanrøerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN"

PF. Christensen s Søn % TØMRERMESTER OG MASKINSNEDKERI

7? OB 03

NUR FARIMAGSVFJ r4ti NÆSTVED TELEFON

amt) DCKKO PRESENNING KOMPAGNI A/t Kabbaleiavaj 32 34, 2700 Kabtnhavn Bransbaj. Tlf. Balla 8000

lejen solid

! "

1 fri*'. ,\\''

NÆSTVED Danolv. Arne Patarien Tlf. 72 00 28

Haarlev Temmerhandel i. Preben Raimuiean Tlf. 68(003 A/8 Joben Mogensen,Trølaet oo Byggematerialer Tlf. 57 0013

HAARLEV

} . 0 •■ !•< :J«.i

DÆKKO

KORSØR

t&'J

RINGSTED Sadelmager fin Weit Tlf. 61 05 57 ROSKILDE Otto Bennelycke'i Trølastforratning ........... 00

........................ Næstelsø eller Næstved g*N*™P ............................ Nøddekær Søltø ............................... Todby Salts Hkovfogedbotig----- Næstved 8altø Hovedgård ............ Fodby ............................. Glumsø SW™P ........................ ;• Næstved eller Nyland Sv il* . .. ..................1 Tappemøje eller ctrand J Kverdrup Bkafterup ......................... Rude Rkaverup .......................... NøddeLær yfPyDy ..... .................. Næstved ell. Karrebæk 2!*^drev ........... Tappem. ell. Kverdrup .................. Tappem. ell. Kverdrup Bnoserøtorp ...................... Kverdrup Huealev v.......................... Fuglebjerg oparreeboln. %.................... Kverdrup Spjellen,p ............. .......... Menstrup Hpragetse ........................Herluftnagle ell Tybjerg Htensko7en Hs.................. Lov Stenstrup ......................... Næstved ell.Nvland Rtore Røttlnge ................. Tappernøje Stubber tp ........................ Bkelby Rtørlinge landsby ........... Kverdrup Rvendstmp ....................... Nyland

Bværdborg ....................... Lundby Bvlaø ................................ Kostrads Hørup ................................ Toksværd Tåstrup ............................ Hyllinge Tornemark ....................... Menstrup. Rude eller Sandved Torpe ................................ Herlufmagle Træli ose ........................... HerlufmaKle ell. Bkelby Tybjerglille ..................... Tybjerg Tyvelso ............................ Glumsø. Vettendev ell. Broby Vester Egede ................... loksrard ell. Rønnede Vester Egesborg ............ Lov eller Vesterborg Vesterhave ....................... Karrebæk Vindenip .......................... Glumsø Vindstrup ........................ Fuglebjerg Yrt-dsløse ......................... Næstved. Bislev eller Fensmark Øager Huse ..................... Lundby Ollemp ............................. Fodby Øvenip ............................. Næstved etl. Fensmark Ulstrup ............................. Bkelby Vallensved ........................ Fodby Venslev ............................ Rude Vejlø ................................ Nyland

EFTERLYSER DE BEDRE KUNDESERVICE?

TAXA

FLYDENDE BRÆNDSEL FRA STENBÆKSHOLM - - en god varmeforbimJelse 720071

A-B C D-F G-H »-J

CARL LARSEN Mobil

K-l

Stedbetegnelso Benytte«, «dr man ved, hvor en abonnent hor, men ikke er ktar over, und *.

Reairegister Storstrøms amtsrid, Præstø amt, Vestsjællands amt og Næstved kommune

hvilkeu

central man akal nage.

AnsMe Tnppernøje Anne ................................. (Ilumnø Al l)odi'it? b Abbcdnrshoved .............. Nvland Ågerup ............................ Hyllinge * i ............. ................ H-uidu-d Ar.esetorp Landsby ...... Sundved Arko/ ............................ Kverdrup Atternp ........................... lllu’uao Avcral .................... ....... . Tybjerg Hasnæg Landsby ....... Nyland Havelse ................. ......... Glumsø ell. Skelby Bcndslev .................... Fnglobjcrg Hisseru. ......................... Rude histrup ........................... Nif'atv. ell Fodby Blangslcv ................ ....... Lov Jionderup .................... Næstelsn hornakke ..................... . Næstved ell. Knrrebs-k horup .............................. Nyland ell. Kønnede lloserup ........................... Toksværd Brandelev ...................... . Kæstelso Bredeshave ..................... Tnppernøje Brorup ........................... Menøtnip Brøderup .......... ............... Tappern. ell.Kverdrup hrekrup Højskole ......... Kverdrup Bsrkkeskov ...................... Kverdrup ell. Tappern. Bøgrbøik ......... ............... Tnppernøje Bøgesø ............ ................ Lov, Nægtelse. Everdr. Dybse ..............Mt.»........«. Kostrade Dyrltv ........................ BA rør Dysted 1 okavø*rd ell. Kverdrup Kngelstofte ..................... Olunisø Engelstrup ........ ...... . Kverdrup Enø ................. ................ Karrebæk Kspelmid Huse ............... Lundby Ksarup ............................ Lov Fensmark ....................... Næstved ell. rensmark Kladsaa .......... ................ Nægtelse Flemstofte ...... ................ Fugiebjerg Fllntemose ................... F.veidrup Fodhy ............................. Fodby ell. Næstved Fuglebierftund Huse .... Fuglebjerg Kulrendal .................... Lnndvt-d Førslev ...... .................... Hyllinge ell. Fuglebjerg llnvnø Baroni ............ . Nyland Gelsted ........................... tier lufmagte (Irt drup .......................... Rislev Glsbale ........................... Bamse Grlmstrup ......... ............. Nirstvrd Urumløae ........................ ltlndebjserg Guderup ......................... Nantvrd ell Fodby Gunderelrvholm ............ Skelby Gødstrup ......................... Toksværd 1 laerslev ......................... Handved ell. Ting. Jell. Italdagerlllle................... Fuglebj. ell. Kengsk. Ilaldagertnagle ............... Fuglebj. ell. Kongsk. Hastrup Blndehjierg ell, Itearsø Hvvnskov ................. Hyllinge Herlufshftlm Rogn ......... Næstved ell.Frnsmark Herluf lille ......... ............ flerlufmagle Iltelmsølllle .................... Tyblerg Hjubbek . ........... ......... Hertufm. all.Fensmark Næai ved ell. Nyliiid

Holløse landsby ............ Bkelby eller Rislev Holmegaards Glasværk Næstved ell. Fensmark Holme Olstrup ................ Ulstrup Holme-Blpperup ............. Fensmark Holsted ............................ Næstved Ifotstelna Minde ............ Fuglebjerg Hylle«fed ............. . Handved llusmandsmark Huse .... Glumsø Hækkerup ........................ Tyblerg Højbro Huse .................. . Kostrade Jarsskov ........................... Vesterborg Jenstrup Huse ...... ......... Hyllinge K.iystrup .......................... Bkelby K*lby ................................ Toksværd ell. Olstrup Kalbyrls .......................... Næstved Knlkerup .............. .......... . Fensmark Karrebæk .............. ........ . Karrebæk Karrehækstorp ............... Karrehæk ell. Menstrup Kløberup ......................... RI slev Klinteby ........................... Menstrup Kobberbakken ................. Næstved Kongsted ......................... Rønnede Krutnmerup .................... Fuglebjrrg Krympllnge ..................... Kverdrup Kvtslemark ...................... Handved Kyllebæk tfi* t .............. Kostrade Kyse .................................. Fodby ælt. Bkelby ell. Hyllinge Køng ................................ Kostrade ell. Lundby Kong Flaakholm ............ Lundby Ladby .................... ...... . Næstved Rislev Fodby ell. Bkelby Lille-Hottinge ..................Tappernøje Lille Tvede ..................... Næstelsø

NiorMtfroiiiN nml«rrt

Amtssygehuset 1 Fakse, 4640 Fakse 713500 Amtssygehuset l Maribo. Sdr. Boulevard .................................... 880899 Amtssygehuset 1 Nakskov, Hosklærsvej ........................................ 921466 Amtssygehuset i Stege........................ 814022 Efterbehandl Ingssygehuset I Sakskøbing, Juniorsgade 35 ........... 894047 Fysiurgisk sygehus 1 Vordingborg . 771100 I’løj«'- og forsorgshjem. Forsorgshjemmet I Næstved, Qallemarksvej 83 ......................... Pleje- og forsorgshjemmet ...... 720462 HlMHMMI ...... 894015 ..... 841566 ..... 880991 Kildebakken« (Plejehjem) Fakse . 713880 Amtuplejehjemmet I Stege. Langgade 57 59 ................................ 814022 720840 Arbejdstilsynets Næstved kreds: Se Næstved Central. Prwftto amt i Sakskøbing, Nørrevang ........ Clrønsundhjemmet (Plejehjem) Hans Egedevej 5, Stubbekøbing Søndersøhjemmet (Plejehjem) Sdr. Boulevard, Maribo ............ Kontortid 9 18, lørdag lukket, tlf. 721400. Amtsfuldmægtig, rand. jur. K. Dambæk. tlf. privat 721079. Air.tsfuldmægtlg, rand. Jur. E Michaelsen. tlf. privat 721788. Præstø amt ophører oktober 1971. Derefter må henv, rettes til: Amtskontoret 1 Ny­ købing F. - (si forAn i registret under: Storat rømsamtsrAd). Kmislæge i Amtslæge Loøchly Jacobsen, tlf. 724801. Amtntu«'n (stempelpapirudsalg): Axeltorv, Balttcagården. Kontortid S 12 og lf-15, tlf. 723262 Lørdag lukket. s Amtmand over Præstø amtt 8. Wechaelmann, tlf. 721400. Amtskontoret på Amtsgsardøni

- sygehuHUdvalget - teknisk udvalg - undervisnings- og kultur­ udvalget

Centralforvaltningen (kontortid 8 16. undt. vrdag). - Amtsdirektøren. Sekretariat. IJcgholderl. And i e amtskontnrer I Nykøblr.T F. Amtsarkitektkontoret, Jernbanegade 50 ............................... 853266 Amtsliegen. Jernbanegade 50 ........... 851762 Amtsrevlsionen, Jernbanegade 43 ... 853266 Aintsskohkonsulenten, Brovejen 4... 853266 8kole^sykologkcntoret, Højhrog. 21 863266 FHtidskonsulenteme. Banegårdspladsen 2 A ....................... 853266 Fagpirdagoglske medarbejdere. Banegårdspladsen 2 A ...................... 866640 Ledende sundhedsplejerske, Jernbanegade 50 .......................... 863266 Vej- og vandløbsvirsønet, Oåbensevej 1 ........................................ 850533 Kontorer I Næstved. Hkoløpsykologkontoret, Ol. Holsted 721902 Ledende sundhedsplejerske, Tinghuset, Hjultorvet ........................ 720664 Vejvæsenet, Ringstedgr.de 73. ....... 720199 Vandløhsvæsenet. RlngsLdgadø 73* 722785 Nygehuse. Centralsygehuset 1 Næstved, Itiugstedfad« 731401 Centralsygehuset 1 Nykøbing F., Fjordvej ............................. 863033

Lund ......................... ........ Fodby I.undbytorp ..................... Lundby Idønnede ........................... Nvland Marbjerg Huse ............... Vesterborg Marvede sogn ................ Meratrup Mogenstrup .................... ! asv Neblø ............ .................... Bindebjærg Nrbletorp ......... .............. Lundby Nyrup ............................ Rude Nr. Tvede ........... ............ Tokevserd

•• • ....................... IkOv eller Vesterborg ,,u’d*br ................. Risle* eller Bkelby

Næsby ...............................Glumsø Næsbyholm ..................... Glumsø Nr. Hmldstrup ................ Tappernøje olstrup ..............................Ulstrup. Fensmark eller _ Toksværd £»up_............. ................... Tybjerg ell. Herlufm Kavnabjerg .......... . Toksværd Haunstrup .......................Toksværd '\M ..Raunstrup" ....................Herlufmaalø ...........................Glumsø eller Bkelby Rettestrup ........................ Nytønd eller Veøterb. « •?' **ammer ............... Kostrade, Vesterborg ............................ Iløørsø Hageskov ......................... Fugtebterg I

Ejendomsudvalget t formand maskinarbej­ der Poul N.'elsen). Havneudvalget (formand borgmester 8v. Hansen). l7dvalget for kommunale virksomheder (formand borgmester Svend Hansen). Næstved kommunes iidminislrntion Ekspeditionstid 9 13, torsdage tillige 15 17,30, lørdag lukket. 1. R klhusel, Teatergade, tlf. 721900 Borgmesterkontor (1. sal til højre). Borgmester Svend Hansen. Kommunaldirektørens kontor (2. sal til højre). Kommunaldirektør Arne Thom­ sen. ForvaltnlngMsekretaiiatet (2. sal til ven­ stre). Kontorchef Arne Engberg Økonomisekretariatet (stuen til højre). Kontorchef Orla Schou. Socialforvaltning (stuen til venstre og 1. sal til venstre). Socialinspektør Svend Hansen. Incassokontor (stuen til højre). Ekspedi­ tionssekretær Tage Haugård. Arbejdsfil verkontrol (stuen til højre). Ekspeditionssekretær Egon Poulsen. Sekretariatet for komm. virksomheder (stuen til højre). Fuldmægtig Erik Vlns- bøl. Tandklinikker (kælderen). Overtandlægr Roald Bkadberg. Civilforsvar (8. sal). Civilforsvarsleder Knud Tvede Hansen. Rådhusbvtjent Knud Andersen (kælde­ ren). Efter kontortid kaldes telefonerne på føl­ gende numre: Kommunaldirektøren 72 1134 Civilforsvaret 7213 08 Socialinspektøren 72 1503 Rådhusbetjenten 72 1840 Tandklinikken 72 18 59 Byrådssalen 72 1880 Forvaltntngssekretartatet 72 II 9 Hovedkassereren 72 75 89 2. Tidligere amtsgård, Amtmandsgade, tlf. 727900 Skatteligning (A- og B-skatter) »amt folkeregister. Skatteinspektør Vagn B. Sørensen (efter kontortid: 721860). 8. Tidligere administrationsbygning I Her­ lufsholm, Slagelsevej 8. tlf. 722900 Teknisk forvaltning, Stads- og havnetn- geniør Vagn Ånde- sen.

Aml»llgnlng»ln»poktoratøt: Amtslignings- inspektør, oand. jur. P. Urne, Sltowæn- get 1, Næstved. Tlf. 721892. Amtsskatterådet: Se under amtslignings- imipektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 72281 i. Overepldemlkommisslonen: Formand: Amt­ mand S. Wechselmann, Næstved, tlf. 721400. Formand for Naturfredninganævnet? Dom­ mer Worsåe, Vordingborg. LandvæKenNkommlssionsforniand: Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720662. ArhejdNformldltngen: B. Holm-Jørgensen, arbejdsformtdlingschef, tlf. 722062. aniÉ Amtmand over Vestsjællands amt: Baron V. Wedell-Wedellsborg, Sorø, tlf. (03) 631700. Amtskontoret, Slagelsevej 7, Sorø: Kontor­ tid 9 15, lørdag lukket, (03) 631700. Kontorchef rand. Jur. C. Matthiasen, tlf. privat (03) 630731. Vestsjællands amtskommune Slagelsevej 7, 4180 Sorø Kontortid: 8 16, lørdag lukket, tlf. (03) 63 25 33. 720840 Arbejdstilsynet Næstved kreds: Se Næstved Central. \ic*< vcil kommune Byrådet. Borgmester Svend Hansen (8), Rolig­ hedsvej 101, tlf. 721204. Postmester N. K, Hvidberg (K), FarimagsveJ 41, tlf. 721606. Snedker J. O. Hass (8), Falke­ vej 7, tlf. 723760. Fru Bster Jensen (8), Kløvervej 26, tlf. 723144. Købmand Vagn Hansen (V), Fuglevænget 9, tlf. 724748. Omsorgskonsulent Rigmor Jørgensen (8), ManoveJ 82. tlf. 723182 Politiassi­ stent Villy Jespersen (8), Kildemarksvej 129. tlf 722331. Driftsleder, lærer Frank Mårtens (K), ciuderup, tlf. 745076 Maskinarbejder Poul Nielsen (8), 8t. Blichersvej 12, tlf. 723418. Clvlllngenlor Holger Hansen (R), Duelundsvej 34, tlf. 723066. Landpost bud Poul Sørensen (8), Hyllinge, tlf. (744) 87. Fru Elise Boel- berg (V), Hana Hornemannsvej 5, tlf. 723042. Rksp.sekr. Wolmer Petersen (M), NygårdsveJ 37, tlf. 721890. Fru Bente Hallas (K), Hybenvej 28, tlf. 725138. Afd.fmd. Han« Chr. Jensen (8), St. Bll- chersvej 8, tlf. 721528. Tømrer Egon farsen (8), OavnøveJ 75, Appenæs, tlf. (760) 235. Oårdejer Johannes tarsen (V), Grønhøj, Hyllinge, tlf. (748) 109. Fuld­ mægtig Per Andersen (8), Hasselvænget 14. Appenæs, tlf. 727508. Kasserer Jom Schltffer (8), Teatergade 4. tlf. 721561. Revisor C. E Dedrnroth-Schou (K), Kar- rebækvej 23. tlf. 721453. Overværkfører Torben Ourn Jensen (R), La CourveJ 1, tlf. 724783. Oknnomliidvalget (formand borgmester 8v. Hansen). .Socialudvalget (form. snedker J. O. Hass). Kulturelt udvalg (formand politiassistent Villy Jespersen).

I Næstved kommunen institutioner Alderdomshjem og plejehjem. FarimagsveJ 54 72 06 92 Bestyrerinde Dagny Jacobsen. Herlufsholmhjemmet 72 08 88 Bestyrerinde Grethe Jørgensen. Plejehjemmet, Toldbodgadf) 19 72 09 27 Bestyrerinde Karen Christ :*nsen. Vejle alderdomshjem Nyland (760) 14 Bestyrerinde Asta Andreasen. Karrehæk alderdomshjem 74 2103 Bestyrerinde E. Borre Christensen. Spjellerup alderdomshjem, Menstrup (743) 97 Bestyrerinde Helga Lund. Brandvæsen. Brandstationen, Teatergade 72 08 05 Børnehaver Dlgtergårdens børnehave 72 78 28 Leder Gerda Hansen 72 84 55 Centralbiblioteket, Balttcagården, Axeltorv 72 08 25 Overbibliotekar A. Prnrup Nielsen. El ktrtcttetsværk. Kompagnistræde 72 30 64 Driftsbestyrer A. Rock Petersen. Familievejledning 72 19 00 Fritidshjem. Fritidshjemmet, Skyttemarks- vej 13 72 35 78 læder Bente Mathiesen Gasværk, HlagklldeveJ Driftsleder Aksel Hansen 72 01 13 72 01 33 Havnevæsenet (Karrebæksminde) 74 20 45 Havne- og brofoged Kaj Helle- bjerg. Havnevæsenet (Næstved) Havnemester Kr. Mortensen HJemmesygeplejersker. Bestyrerinde Ema Jensen. Hyllinge alderdomshjem, Hyllinge (744) 85 72 00 56

Lissi Hansen, Slettevej 4 Jytte Henriksen, Gavnøvej 52 Inge Jensen, Karrebæk Ragnhild Jørgensen, Lassengår- den, Herlufsholm Inge G. Larsen, Sandbakkevej 3, Abbednæn Erna Mortensen, Klinteby, Kar­ rebæksminde Menstrup (743) 161 Helga Møller, Langelandsvej 14 72 31 46 IfuxiTVH.erafløsnlng og hjemme­ hjælp 72 19 00 Tdrætsparken, RotlghedsveJ 72 17 56 Opsynsformand Helge Christian­ sen. Kommunegartnerens plads, Vordlng- borgvej 79 72 69 98 Kommunegartner Hermann Peter­ sen. levnedsmiddelkontrollen, Farlmagtr- vej 16 72 4156 Stadsdyrlæge P. R. Volgt. Omsorgskousulentc«*. Træffe* mellem 8 og 9 undtagen lørdag/søndag. Rigmor Jørgensen, Manøvej 82 72 31 82 Norlle Mikkelsen, Trekanten 10 72 55 13 Ruth Olsen, Rolighedsvej 103 72 58 08 Karen 8. Pedersen, Blrgitterej 11 72 29 18 Pensionist bol Iger. Vordtngborgvej 21 81 m. fl. 721218 Tilsynsførende Børge Larsen Otiumvej 4 -6 72 37 84 Vicevært Martin E.Svenningve. , Anemonevej 54-56 72 42 89 Vicevært Karl Ipsen Petersen. 72 01 78 72 41 66 74 23 00 72 04 30 Nyland (760) 176 Dyssegårdsskolen Skoleleder Jørgen Soelberg. Førstelærer B. Skov Nielsen Jernbanegades skole Skoleinspektør Folmer Sneftrup. Karrebæk skole Hyllinge skole Skoleinspektør Anders B. Søren­ sen. Klldemarkskolen Skoleinspektør V. Grønnow. De får en god forbindelse når De drejer....720527 Aben daglig 9,30-12,30 og 14-16 Fredag tillige 17,30-19,30 Lørdag lukkat Axeltorv - Næstved 72 73 99 Hyllinge (744) 131 Førstelærer A. Almlund Kalbyrlsskolen Skoler.

TAXA

A-B

D-F G-H

i-i i

72 2722

74 2292

Træffes mellem 7-8 og 13-14. Ledende hjemmesygeplejerske Inger Nielsen, FJordbakken 7 Sygeplejersker: Vivi Geertsen, SlettevoJ 6 Inger Hansen, Karrebækstorp

72 6765

72 52 67

72 22 36 74 22 66

72 0664

lu

SPAREKASSEN

Bygningsvæsen/brandvæsen. Brand- og bygningsinspektør Jens Chr. Jørgensen (efter kontortid: 721879). Ejendornssekretarlatet. Kontorchef Bru no Østergård. 4. Itrogade 2, tlf. 720153. Kulturelt udvalg.: sekretariat. Sekreta­ riatsleder Alfred Christiansen. Skoleforvaltning. Skoledirektør Axel Sur- land. 4

u*

Købonhavn SJcællcind

s

VI har sko

TAXA

FÆRDIGBLANDET BETON

for øjet og foden m i \ I h HKaZuBc

ts p i \ I y

A-B

C

TIL ENHVER BYGGEOPGAVE INDUSTRIVEJ RØNNEDE

711444

m | ■ ma E O' IHOMI & MAIGAARO 1 Lr. /iUJDe FABRICIUS

D-F G-H

Udenfor Ksi Mondrup, tlf. Tokoværd (747) 333 kontortid Erling Hanten, 767320

Sundhedsplejersker. Marte Ravn. Toftevej8

Kirkepladsens skole

72 03 56

72 2295

Skoleinspektør Sv. Aa. SvMtdaen. Ladby »kole Skoleinspektor E. Maribo Mogen­ sen. LI. Næstved skole Skoleinspektør E. Maribo Mogen­ sen Lindebjergskolen Skoleinspektor S. Østergnnrd An­ dersen. Margretheskolen

Politi kontoret, Ramsherred 8, kl. 9-16. torsdag 9 18. lordag lukket. Registrering af motorkøretøjer, Nygade 7 kl. 9 15, torsdag 9 18, lordag lukket. Førerbeviskontoret, Nygade 7, kl. 9 15. torsdag 9 18, lordag lukket. Sundheds- og lægdsvssen, Nygade 7', kl. 8,30 17, lørdag 9 12 Kriminalpolitiet, Nygade 9. Roligtelefaner: Politim. V. Møller Hansen, tlf, 723940 Politiassessor A. Ring, tlf. 723838. Politi­ assessor T. Bostrøm. tlf. 722607. Landpolltlet: Gluniso: Politiassistent K. Oreenfort, tlf. 646016. Fuglebjerg: Politiassistent N. Gustafsen, tlf. Fuglebjerg 733154. Fensmark: Politiassistent H. Laier, tlf. 746174. Kirkerne: Set. Peders kirke: Sognepræst Nietsjohan Frederiksen, Købmagerg 2, tlf. 720808 Træffes kl. 12-13 undt. mnndng; torsdag till. 17,30 18,30, Residerende kapellan Bengt Mathorne. Skyttemarksvej 105, tlf. 721642. Træffes kl. 12 13 undl. onsdag; !* sdag till. kl. 17,30 18,30 Kordegn Boy- sen Iversen, BtrynoveJ 1, tif. 721574. Træffetid på kordegnekontoret, Ostorport, Østergade 32. tlf. 72.UPO. kl. 10 13, undt. onsdag; fredag till. 16,30 17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyldganrd, Jernba­ negade 3, 2. sal, tlf. 721909. Kirketjener V. B. Pedersen, Trekanten 7, tlf. 727773. Kirkeværge Arkitekt J. Vestergaard Jen­ sen, Set. Peders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf.

722448. Menighedsrådets formand: Kri­ minalassistent Gunnar Bentzen, Fabrlka- vej 4, tlf. 722093. Set. Mortens kirke: Sognepræst S. A. Munk, Ostenfeldtsvej 16, tlf. 720716. Træffes kl. 12 13 undt. onsdag. Reside­ rende kapellan Th. Nielsen. Aagade 9. tlf. 722477. Præsterne træffes tillige tors­ dag kl. 17,30-18.30. Kordegn A. L. Peter­ sen, privat: Fyrreparken 5, tlf. 724945. Kordegnens træffetid på Kordegnekonto- ret, Østerport, Østergade 32, tlf. 723103: Hverd. kl. 10 13, undt. torsdag. Fredag tillige kl. 16,30 17.30. Organist Ole BJer- rum. BænkebJerggård. Snesere, tlf. (765) Tappemøje 321 (træffes Ikke mandag). Kirketjener: E Mortensen, Ny Østerga­ de 7, tlf. 724213. Kirkeværge: Murerme­ ster P. N. Ladefoged, Brandtsgade 21. tlf. 720551. Menighedsrådets formand: Forpagter Einar Jensen. »Nygaard«, tlf. 724235. Næstved ktrkegårdshestyrelset Formand: Tomrormester Rud Hansen, Stigsnæsvej 8, tlf. 722147. Kirkegårdsvær­ ge: Kommunalarbejder Holger Petersen. Ostenfeldtsvej 6, tlf. 722415. Næstved kirkegårde: Tlf. 721773. Kirkegårdenes kontor: Østergade 32. Daglig kl. 9 13 samt torsdage kl. 16- 17.30. lordag lukket. Østre kirkegård: Tlf. 721773 - 727251. Klrkogftrdslnspektør M. Stahlschmldt, tlf. 721773 eller 721873, bolig: Bag Bakker­ ne 43. Kirkegårdenes.: Henry Hansen, Digevej 4. tlf 722627.

Annelise Jørgensen. Grønlands- vej 9 Julie Neerdorf, BogeveJ 31, Fena- mark Bademester H. Aa. Maiboll. I ngdomskluhber. Ungdomsklubben »Bakken* Ungdomsklubleder Erik Sztuk. Ungdomsklubben »Ægget« Fritldahjemaleder Knud Jessen Knrrebæk Ungdomsklub. Leder Jørgen Phllllpsen \ andværk. Kompagnistræde Driftsbestyrer A. Rork Petersen. Svømmehallen, Nygårds*ej

72 51 22

72 1663

74 6058 72 7921

72 26 82

7218 44

72 08 95 72 55 86

74 50 69

Førstelærer E. Burko. Marvede skole Førstelærer A. Krog. Ny Holsted skole

Menstrup (743) SS

72 31 77

Skoleinspektor Knud EnggArd. Næstved Gymnasium

72 30 64

72 06 70

Rektor E Øjede. Rislev skole

Vejvæsenet* plads, Svlngelen Vejassistent Hans Schmidt. Vuggestuer. DtgtergArdens vuggestue Leder Bodil Nielsen. Skovbrynets vuggestue lieder Ingelise Kork. Andre offentlige telefoner:

72 30 56

Rislev (739)5

Førstelærer P. E. Garn. Rønnebæk skole Førstelærer Knud Nielsen Set. Jørgens skole Skoleinspektor Hana-Jørgen Færk. Svenstrup skole Førstelærer V. rarisen. Vallensved skole Førstelærer Gunner Olesen

72 41 92

72 78 38

721214

72 00 43

Nyland (760) 173

Dnmnierkontorøt åbent daglig 9 18. Lor­ dag 9 10 for Indlevering nf dokumenter. Tlf. 720602 Dommer: A Hnlaov. Bolig. Kohmnger- gade 13 Tlf. 723604. Domm»*rnfd< lingskontoret I Fuglebjerg: Åbent hver fredag 14 16 (Kommunekon­ toret). Tlf. Fuglebjerg 753500 Bitingstedet I Fuglebjerg (kommunekonto­ ret). Retsdag 2 og 4. onsdag I hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 753500 Politiet: Politigården, Ramsherred 3, tlf. 721448 (omst. til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt).

Bregnehjerg (745) 181

Andre skoler. Ben kommunale aftenskole

72 18 25

Forstander Soren Gonradsen. Næstved komm. ungdomsskole 72 02 70 Forstander Poul Jensen. Herlufsholm ungdomsskole 72 30 42 Forstander Jnrgøn Soelherg. Vallensved ungdomsskole 72 30 42 Forstander Jorgen Roelberg.

AUT. VAND-GAS og SANITET

vvs gas- vand- og sanitetsmester FINN L .HANSEN BROTORV 5 TLF. 725130 en en Kl.. IV,»Ot K.IOlilMtAKKKN 17. TLF. n M 75.

OLE HENRIKSEN KLEINSMEDEMESTER CA VMOVtå 52 Tir. 72 4# 66

sv ÆV

out

CENTRALVARME OLIEFYR FJERNVARME

i

CENTRALBIBLIOTEKET I NÆSTVED

UDLÅN Læsesale: HAndbøget • Tidsskrifter - Aviser

De kører trygt med

TLF. 72 08 25

Børnebibliotek - Musikbibliotek

Noteringer:

Fa. B. & S. Kierkegaard

UNDER- VISNING

Østervej 14 B Næstved

(03)72 79 49 (01)34 52 26

Maskinskrivning - Danak - Regning

Mandag-frodag 0,00-12.30

Handal«- og korraspoedaneokursua

Kontor-grundkursus.

Erfarn« instruktorar • amå hold - dag og aftan

OG NU OGSÅ 3x72

Svend Aage's LILLEBIL Gallemarksvej 7 - Holdepladst Vordlngborgvej 1 og Set lergens Park overf. HB

centraler« kiildenumre - altså det nummer, der skal drejes for at kalde selve centralen. Parantea- »ummeret er områdenummer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget områdenummer - Drej altså aldrig eget område­ nummer. (Da Kl AS stadig automatiserer, kan der blive ændringer 1 listen 1 årets lab).

Altid ttørtte udvalg - Bedste wrvlca rATr\ I

SKOMAGERRÆKKEN 10 Til. 7141 73

FOTO hase t

Udlejning al 8 og 16 mm gengivere

D-F G-H l-J

Ag*' I NO Allerod Alllndcitlle Allinge Als Amager Anholt eft. ca. april 71 Arneje Aske Asnæs Assens Asta Augustenborg Avedøre It.iarse Bagsværd Bandholtn Bella Bellevue - Abon­ nenterne overf.

( 03) 6 ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. < 08) abn.nr. 2S 382111 ( 01 ) ( 06)

Ejby 671 eft. ca. Juni 1971 ( 03) abn.nr. Enghave ( 03) Errindlev ( 08) abn.nr. Esbjerg < 06) abn.nr. Eukildstrop (P.) ( 08) abn.nr. Eskildstrup (SJ.) ( 03) ( 08)

Gothåb Grenå Greve Græsted Gråsten Guldborg Haarlev Haderslev Haslev Havdrup Havnelev Havrebjerg Hedehusene Hellested Helrup Helsinge Helsingør Herlufmagle Herning Herstedvester Hillerød Hjortekær Hjørring Herfølge Herlev

( 01)

36

( 06) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 03) abn.nr. (046) abn.nr. ( 08) abn.nr. (046) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) 890 ( 08) abn.nr. ( 01) H.E. 48 ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) 709 ( 03 < abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 07) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 07) abn.nr. < 01) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn nr. ( 03) abn.nr. 719 ( 08) 700 ( 08) ( 08) 891 707 249 ( 08) abn.nr.

( 06) abn.nr. Eepergærde

( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr.

( 03) ( 03)

701 Esrum 910 Eva

K-l M

( 01) ( 03)

88

( 03) abn.nr. Everdrup 763 C 09) abn.nr. eft. ca. Juni 1971 ( 03) abn.nr. < 01) 27 Fakse ( 03) abn.nr. (044) abn.nr. Fakse tædepl. ( 03) 716 ( 01) abn.nr. eft. co. okt. 1971 ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. Farum ( 01) abn.nr. ( 01) abn.nr. Fasan ( 01) 32 ( 03) abn.nr. Femø ( 08) 916 ( 01) 23 Fensmark ( 08) abn.nr. Filskov ( 06) abn.nr. FlrhøJ ( 08) 208 (01)63ahn.nr se Gilleleje, Græ< 03) 780 sted og Dronning- ( 01) abn.nr. mølle. ( 03) 684 FJenneslev ( 08) 609 ( 06) abn.nr efter ca. maj 71 ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. Flakkebjerg ( 03) abn.nr. ( 06) abn.nr. Fredensborg ( 08) abn.nr. < 03) 690 Fredericia ( 06) abn.nr. ( 09) abn.nr. Frederikshavn ( 08) abr.nr. ( 08) 840 Frederikssund ( 08) abn nr. ( 03) abn.nr. Frederiksværk ( 03) 846 ( 06) abn.nr. eft. ca. okt. 71 ( 03) abn.nr. (047) abn.nr. Frølunde ( 08) abn.nr < 08) abn.nr. Fuglebjerg ( 03) abn.nr. ( 03) 607 Fugiede ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr. Fuldby ( 03) 608

Havrebolm ( 08)

N oJ

Hemmestrup ( 08)

I

Q-R

til Ordrup Bindebjerg Birkerød BJerrede Bjerringbro Bjæverskov Blånvand Boeslunde Bogense Bogø Borup Bramminge Bredebro Broby Bromme Brøndbyvester Brøndbyøster Brønderslev Byen Central Dalby Dalmose Damsholte L.nnalund Dragør Dronningmølle Ebeltoft Eggealevmagle

jyt v 4

Hobro Holbæk Holeby Holstebro Holte Holtug Hornbæk Horsens Humlebæk Hundested Hundige Hvalpsund Hvidovre Hyllinge Højby Højerup

( 01) abn nr, efter ca. Juni 71 ( 08) abn.nr. s« flt. Ebborup ( 01) 28 Faab«

( 09) abn.nr. (08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 06) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 03) 468 ( 01) 38

826 eft. ca. okt. 71 688 Ganiøse

( 05) ( 08)

( 03)

704

(08>81 abn.nr. Gedser ( 03) abn.nr. Gentofte ( 01) abn nr. Gilleleje ( 03) abn.nr. GJerlov ( 06) abn.nr. Gloetnip

Høm lløng

Se Bknllebæk

( 03) abn.nr. Hørsholm ( 01) abn.nr. Hørve ( 03) 466 eft. ca. nov. 71 ( 03) abn.nr. Høsten Torp ( 08) 699

697 Glumnø

< 08)

*4 alati ; atim ; t J ørgen J ensensvej h - telefon n tn nn Billetsalg fra kl. 18 - aon- og helligdage fra kl. 15 WIDE SCREEN - CINEMASCOPE - PANORAMALÆRRED

NÆSTVED DISKONTOBANK 721500

IAG Pi

EN GOD KONTAKT VED KØB

EN SIKKER

OP LAND

VEJ

721500 1116 44 72 56 55 72 56 40 72 56 66

HOVEDKONTOR AXELTORV 4 SONDRE AFD. 8CT. IØRGEN8 PARK 8« NORDRE • RINGSTEDGADE 187 ØSTRE • HVEOEVÆNGET 86 VESTRE - SLAGEL SEVEJ 67

v/ Aksel Akselsen J 24 TLF. (03) 72 74 00

TIL

RfcNNEVE

4700 NÆSTVED

...banken i centrum

SALG

Skensved

( 03) abn.nr. ( 07) abn nr. ( 03) abn.nr.

( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr.

( 05) abn.nr.l Nykøbing F.

Juelsminde Jungshoved Jyderup Jægerspris Kalundborg Kalvehave Karise Karrebæk Kastrup Kerteminde Kildemark Kindvig KirksEskHstrup Kirke-Hylllnge Kirke-Bonnerup Klrke-Stllllnge

Varde

Skibby Skive

( C5> abn.nr. ( 05) abn.nr. ( 03) abn.nr. * 01) 83 ( 03) *rto ( 08) abn.nr. ( 06) abn.nr.

790 Nykøbing M.

( 03)

v*by

( 08 ) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr.

Øbro Ørslev

( 01 ) ( 03) i OM) I 01) ( 08) ( 08) ( 06)

92 abn.nr. abn.nr. 974 abn.nr. abn.nr, abn.nr.

1 Vejle Vemmetofte Vester Vesterborg Vetterslev Viborg

( 07) 51 eft. ca. april 71 ( 07) abn.nr. Skjern ( 07) abn.nr. Skodsborg ( 01) abn.nr. Skovlænge ( 08) 928 Sk rosbjærg ( 08) 685 Skælskør ( 08) abn.nr. Slagelse ( 08) abn.nr. Slangerup ( 08) abn.nr. Smldstrup ( 08) 304 Snertinge ( 08) abn.nr. Solrød ( 03) abn.nr. Sorø ( 08) abn.nr. Stege ( 08) abn.nr Stenlille ( 08) abn.nr Stenløse ( 03) abn.nr. Stensby ( 08) abn.nr Stolpehuse ( 03) 687 Store-Heddinge ( 08) abn.nr. Store Magleby ( 08) abn.nr. Storkebæk ( 08) 689 Strib ( 09) abn.nr. Struer ( 07) abn.nr. Strøby ( 03) abn.nr. Strøby Kgede ( 08) abn.nr. St ubbekøblng ( 08) abn.nr. Sundby ( 01) 77 Svaneke ( 98) abn.nr. Svendborg ( 09) abn.nr. Bvinninge ( 03) abn.nr. Svinøland Se Kostræde Sæbyhøj ( 03) 557 Sæddet ( 03) 664 Søborg ( 01) 79 Sønderborg (044) abn nr. Tagn ( 01) 72 Tappernøje ( 08) 765 eft. Juli ( 03) nbn.nr. Terslev ( 08) 681 Thisted ( 07) abn.nr. Tikøh ( 03) abn.nr. Tingemp ( 03) 409 Ting-Jelling# ( 031 589 Tlsvtlde ( 03) nbn.nr. Tjmrcby ( 03) 592 Toksværd ( 03) 747 Trla ( 01) 76 TrudshøJ ( ron 784 Tune ( 03) 381 Tureby f 03) 683 Tybjerg ( 03) abn.nr. Tyvelso < 03) abn.nr , Tølløtie ( 03) abn.nr. Tønder (047) abn.nr. Udby ( 03) abn.nr. Ugeriuse ( 08) abn.nr. ‘ Ulse ( 03) abn.nr. Valby ( 01) 82 Vallu ( 03) 676 Vanløse ( 01) abn nr.

( 08) abn.nr. Nykøbing 8J.

Vipperød Virum Vollcralrv Vordingborg

760 781

( 03) ( 03)

331 Nyland

( 03)

Aabenrøa Aaklrkeby Aalborg An lestrup Aarhus

( 03) abn.nr Nymark ( 03) abn.nr. Nyrup ( 03) abn.nr. Nærum ( 01) abn.nr. Næstclso ( 09) abn.nr. Vø.idehøJ ( 08) 688 Mystød

< 08)

673

( 03) abn.nr. ( 03) nbn.nr ( 01) nbn.nr.

( 08) abn.nr.

A-B

^"glr

( 01)

93

Ærøskøbing

( 09) abn.nr.

749 268

( 03) ( 03) < 03)

C

( 08) 783 ( 03) abn.nr. *4ørrc Alslev ( 03) abn.nr ( 03) abn.nr. Nomdund ( 03) 675 ( 03) abn.nr. 'lørre Sundby ( 08) abn.nr ( 03) 407 Odden ( 03) 420 ( 03) abn.nr. Odder ( 06) abn.nr ( 03) 782 Odense ( 09) nbn.nr. ( 03) abn.nr. Okshøl ( 05) abn.nr. ( 03) 478 Olstrup ( 08) 748 (055) abn.nr. Omø ( 08) 599 ( 03) 649 Oidrup ( 01) 66 ( 03) 560 Orehoved « 03) 830 < 03) 690 Ori ved se Jystrup ( 03) nbn.nr. Orup ( 03) 718 ( 03) 709 Osted ( 03) abn.nr. ( 03) 464 Padborg-Krusaa (046‘ abn.nr. ( 03' abn.nr. Palæ ( 01) 62 Præstø ( 03) 795 eft. ca Juli 71 < 08) abn.nr. < 01) abn.nr. Baageleje ( 08) 305 1 03) nbn.nr. Ramløse ( 08) 299 ( 03) 787 Ilanders ( 06) abn.nr. nip) Reersø ( 03) abn.nr. ( 06) abn.nr. Regnumark ( 08) 627 ( 08) 672 Ribe (054) abn.nr. Ringkøbing ( 07) abn.nr. 4 KJby Ringsted ( 08) abn nr ( 07) abn.nr Rislev ( 08) 739 ( 03) 401 eft. ca. nov. 71 ( 03) abn.nr. se Næstved og Skelby ( 09) abn.nr. Roskilde ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. Rude ( 03) abn.nr. C 01) nbn.nr. Rudkøbing ( 09) abn.nr. ( 08) abn.nr. Ruds-Vedby ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. Rungsted ( 01) abn.nr (01) abn.nr. Ryvang ( 01) 68 ( 03) abn.nr. Rødby ( 03) abn.nr ( 08) abn.nr. Rødbyhavn ( 08) abn.nr ( 08) abn.nr. Rødovre ( 01) abn.nr ( 03) abn.nr Rødvig ( 03> abn.nr ( 08) abn.nr. Rønne ( 08) abn.nr ( 09) abn.nr Rønnede ( 08) abn nr ( 08) 743 Sandby ( 03) 931 ( 03) nbn.nr Sandved ( 03) 754 ( 03) abn.nr eft. ca. okt. 71 ( 03) nbn.nr ( 03) abn.nr Saskøhlng ( 01) abn.nr 697 Møddckær

vljenester Klokken ........................... . 00 86 Mellembys .......................... 00 12 Noteringen (optaget-note­ ring. der Ikke vedr. bil­ letbestilling .................... 0010 Nummerkontoret .............. 00 84 Rigstelefonen: Danmark .......................... 00 18 Skandinavisk ................. 00 14 Rigstelefonens oplysning 00 38 Telefonavisen ................... 00 61

D-F G-H

Alarmering! 0-0 0, meld »rand. forlang Politi, forlang Aml»u- luner. Billetkøen (optaget-note­ ring. der vedrører billet­ bestilling til teater, bio­ graf, tog og akib m. v.) 00 «6 Bilradio ............................... oo 20 Fejlkontoret ................ 00 il Forstanderinden for fuld­ automat. centraler kal­ des over oplysningen... 00 80 Andre centraler: egen central.

Telefonhuaet . Telefonneglen (Kbhvn.).. Telefonvagt bestilling:

.. 00 31

Klarskov Klipplnge Knabstrup Kolding Kongskilde Kongsted Konradsfeld Korsør Kostræde Kundby Kvist gaard

Fuidautom. centraler.. .. 00 40 Andre centraler: egen central Telegrafen ................ Vejledning i brugen af te- lefonen (oplysningen).. .. 00 30 Vejrmelding, lokal........... Vejrmelding, landa- ....... .. 00 fts ..00M

»-J

- ‘

K-l

Væknlng

.. 00 49

M

Hurtigt pAkrævodc numre I Niestved: Centralsygehuset ................................... 721401 Brandvæsenet .......................................... 720805

Falck-Zonen . Politistationen

.................. 72120« »«•••••••«••• 72144S

1-, oS

København (d.* fuldautomatiske centraler) Køge Lungebæk Langesø (se Jyst Langaa Lellinge eft. ca Juni 71 se Bjæverskov o( Lemvig Llndenborg Liseleje Lobals LoV Luna Lundby Lyderslev Lyngby Lynge liøgstar Løkken Maribo Marlelyst Marstal Menstrup eft. cn april 71 Merløse _ Mern Middelfart

Hjemmeværnet: Haslev .....................................................Tlf. >

HJemmevæmsdlstrikt Mldtsjælland, Hjemmeværnskompagnl 5304 ......... Hjemmeværnskompagnl 5307 .......... Hjemmeværnskompagnl 5308 ........... Hjemmevirrnopolitikornpagnl 5330 Ijottekompngni 633 ............................... Flyverhjemmevæmet .......................... Marlnchjemmeværnet .......................... Kvindelig Marinekorps ......................

69 11 65 72 23 61 72 66 52 72 44 36 72 15 48 72 23 61 72 3« 2« 72 48 88 72 06 04

Q-R

> » > » » »

»

v*

Noteringer

I

09) 01 ) 03) 03) 03) 03) 01 ) 09)

Higersiev Vester ( 08) Silkeborg ( 08) Skagen ( 08) Sknllcbæk ( 08) Skanderborg ( 08) Skelby ( 03) eft. nov. 71 se Næs- tved og Skelby

nbn.nr 54 abn nr. abn.nr. abn.nr. abn.nr. abn.nr. abn.nr.

ahtvnr abn.nr abn.nr abn.nr

Mlnerva Nakskov Nexø Nibe Nlvå Nora Nyborg

M

BOLIGMONTERING GARDINER 00 GULVTÆPPER Deres qerdin- oy tæppeekepert

BoligteriiUr Tapper Gardiner

724017

MILITÆRVEJ 16

v/ SOHEN H WINTHER - RIDDERGADE 8 - NXSTVED - TLE 72 M 53*

II)

ii

GARDINER-TÆPPER TELEFON 726(69 VI TAGER MAL VI SYER VI MONTERER ØSTERGADE 14 NÆSTVED navneregister Linoleum Claufli Hansens eftf. TaH. 72 00 60 720621 Akaeltorvii Fan o- og Tapøt- handi'l. Tom»atræ

OLIE Telefon 721420

724212 Alm. Brandforsikring for Landbyg- ____ ^ nlnger Den, Farimagsvej 36. 723362 Alsted-8ørensen Willy, Inspektør Østergade 30. 720114 Alt i Træ, Set. Mortensgade 5. Z^J203 Ambjørn W . murerm., Karreb.v.39 726607 Ambjørner K., kons., Odensevej 141. 727537 Amhrusen V., Adventskirken, Farimagsvej 28. Ambulatoriet f. alkoholskadede i Næstved: Ring 721401 (Central­ sygehuset). 724385 Ambus Kn. O., snedker, Lindholm- vel 15. 720802 Ammltzbøll N. O., amtsarkt., M A.A. bolig: Kornbakken 23. 721400 Amtskontoret på Amtsgården 721073 Amts- og tinghuset (Svares Ikke, da ring til 720849). 721963 - - Amtsrådssalen. 721892 Amtsltgnlngsinspektoratet og amts- skatterådet for Præsts amt, Skov- vænget 1. Kontortid 9-15. 721845 -----Amtslignlngslnsp. privat. 724801 Amtslæge, dr. med H. E. Lesehly Jacobsen, spec. I medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og kreds­ løbssygdomme, Gøyernes Gaard, Konsult 9-10, mandag dog kun 17-18 lord kun eft. hit. Privat Lov 761215. 723262 Amtstuen. Baltlcagården, Axoltorv (8 12 og 13 15, lørdage lukket). 7227*5 Amtavandinspekloratet, Ringsted- gade 73. Kontortid: 8 16. lørdag lukket. 720199 Amtsvejinspektorntet, Rlngstedg 73. (Re løvrigt under Præstø Amts vejlnnpektorat). 72216* Amundsen A’s klrinømedle og ma­ skinfabrik, Elievej 1. Ole, bankaas., Hedetoften 6. Ny­ land 256. 720175 An Itl Sko, Hlngwtpdfpidø 6, And« Isanstølten Tryg Mejeriernes og Landb. Ulykkes­ forsikring, tnsp., exnm nas B. V«Miel Olsen, Hasselvej 1, Fens- mark. 746286. AnuHslMdlgfnmtlngen »Kornlrnkken«. Næstved: 724796 - Formanden, lokomotivfører 8. R. Laursen, Kombnkken 31. 723289 - Forretningsfører, bankprokurist Kaj Hanaen, Fyrreparken 12. 724698 - Varmemester Kurt Olsen, Rug­ vænget 12 C. 722738 - Varmemester Niels Jensen, Hvedevænget 104. 723550 Amlplsviwkrriet og Andplwmiærirt, Præst«, Næslviul afdeling. Hovedkontoret: Præstø (795) 55 724635 Andersen A., Banely 1. 720624 - O. og E. Houtved, Mnnøvej 82 728280 - Marius, Skellet 11 726479 - Tage. Præstøvej 82. 720172 - Tage, Llndeblerggårdsvej 20. 727892 - Thea. Ret. Jørgens Pnrk 77.

721430 Andersen Erik, advokat (møderet for landsret), Købmagergade 4. 720150 -----bolig: Ingernannsvej 27. 725887 - S. K.p afd.lngn,, Rolighedsvej 97. 727803 - Eugenie, afd.aygepl., Manøvej 78. 724410 - Egon, arh.konsulent, Lindevænget 11, Abbednæs. 723964 - H. Frode, arbmd., Aaderupvej 51. 726327 - Egon, aas., Orenæsvej 28. 721387 - Frit* Egon, aas., Nordlundsvej 2. 723187 - H. C., asa., Odensevej 152. 723525 - Kaj W., asa., Kalbyrlsvej 39. 720062 - Knud, ass., Primulavej 65. 721637 - Ejler, uasurand., Fjordvænget. 72 1414 Anders«*n Offer A/8, aiit. 72 4114 Nordre afdeling. Ringstedgade 150-154. Boligtelefoner: 72 1320 Dir. B. Offer Andersen 72 1413 Fru E. Offer Andersen. 72 1464 Værkf. Victor Nielsen. 72 1914 Salgschef Børge Andersen 72 4105 Repr. E. Edvardsen. 72 4114 Repr. P. E. Jørgensen. 721039 Andersen Juul, autoforh., Solvej 1. 723868 - Edv., autolakerer. Flxvej 5. 726014 - Pou’ E.. automek., Krogagervej 2. 721787 - C , autoophug, Ringstedgadc 156. 725551 Andorson og StaglN, auto- værkst. Spe. VW K«»grv. 14 722309 - Viggo, bogbinderi, Manøvej 1. 724413 -----bolig. Hjarnøvej 28. 726795 - Jørgen, bogbindersv., Slettev. 8. 727387 - B., bogholder, Præstøvej 103 A. 72R903 Andersen Kn., huntin., Prlm- dahls Fiftf., Hlny«t«»dR. 22. 727807 -• Juhn Fmnk, bygm., Kalbyrisv. 6. 727690 - Ole, rand. pharm., Skovbrynet 52. 722483 - Harry chauffør, Slagelsevej 45. 723288 - Jobs., chauffør, Lollandsvrj 5. 722718 - Peder S. Hoffmann. chaaf, Køge- vej 19. 724226 - Th. Svane, rhauf., Nygårdsvej 47. 721447 - Keld S., ctvillngn., Rønnebæk 724*94 - Ruth, civiløkonom. Præstøv. 99 C. 724775 - Ebba. damefrisør, frk., Llndev. 18. 721742 - Mary, damefrisørsalon »Taco«, Rlngstedgade 71, 722301 - Hans, dekoratør, Hedetoften 9. 721976 - K. Riff, dir., Rønnebæksholm. 723950 - Torben, dispon, Elmepnrken 5. 724888 - H. Bjerre, driftsleder, Havevej 87. 727239 - Anni. eksp., H. C. Andersensv. 76. 720596 -- Else. ekspedltlonssekret&'r, FodbygaardsveJ 47. 725794 - R„ eksp., Fahrlksvej 14. 727232 - Frederik, elektr., Hvedevæng. 70. 723140 - Folmer, entrepr.. Præstøv. 105 B. 727146 - Karl, entrepn.arb., Jernbaneg. 5. 722882 - Aug., fnbr., Præstøvej 104. 723559 - Chr., fabr., Baldersvej 12. 777486 - Kaj, fabr., Parkvej 28. 727990 - Erik, faglærer, Banetoften 31. 726142 - Werner, faglærer, Orønlandsv. 25. 12 Ford-forlidl., RSngstpdg. 17. Gnist, værksted, lager, salgsafd.

Bemæric: Abonnenter under bogstav AA: Aage Krog, Aakande osv. findes sidst t navneregister Næstved, en logisk følge af, at AA er alfabetets sidste bogstav. Da en del af abonnenterne 1 Abb*dnæs-om- rådet har telefon under Nyland central, bør man - hvis man ikke kan finde den søgte abonnent under Næstved, se under Nyland. 723220 Ahbrdnjga Omrntvarpfiihr. Svend Chrlntenaen 722920 Abkjer L. P., oversås., Morelv. 16. 7239*9 Abrahatnsen H. T., pensionist, Kar- robækvej 8. 723318 Absalon Forsikrings A/S, Købma­ gergade 4, ved assurandør Preben Gudmanøen, prv. Hostrupvænge 2. 7226*6 Absalonsen V„ værkf., KjærviJ 9. 720729 Adelholm C., Rugvænget 8. 725479 Adrian K., sygepl ske, Herlufvæ. 2. 723449 Aggerholm C. Lyngbye, sygepl.ske, H. C. AndersensveJ 67. 721443 Agora, Qlentevej 23. 721729 Agrioold A '8, Ny Havn 722649 - - - Forvalterkontoret. 721838 --------Forvalter H. Kristoffersen (bolig). 721730 --------Maskinmester V. A. Peder­ sen (bolig). 721875 1 Agri nova AR. RAdg. agronomer, ar- 724777 1 kltekter og Ingeniører, Østcrg. 26. 722220 — bolig, B. Rahne Kruse, Galle- marksvej 33. 723406 — bolig, N. Rørbeoh. FJordbakk 3 - - bolig: A. P. Høgenhaven, Bøge- vej 19, Ringsted, tlf. 612490. 725126 Ahr'*nkilde Er., clvillng, under­ direktør, Kastanievænget lb. 727756 Ahrenschneider Linda, plejease, Ferskenvej 123. 720860 Ahrentsen M., fru, Karrebækvej 32. Kasltvd (jenhcmsbareiui W Aktfl Aksølstn : HOtjfNEVEJ ?4 - • 4700 NÆS T Vi D \ x TLF f03) 72 74 00 e

72 27 00 JF.RNBANFXJADE 18 Redaktion. contortid: S-21. lørdag 8-12 sen lag 16-21 Annonresfdr.m* o* ekspedition, kontortid: 7JO

-14.20. Isrdtc » 12. I’rlvate telefoner: Redsktsr Henry Poulsen Journalist l’er Hansen l'ressefotoøraf Harry Nielsen Abonnententarhef Ole Frederiksen Annoncerhef Arne Petersen

72 04 44 tt SS PI 71 IS ft 12 Ti SS

<74t) Rs»«teias ISS

726157 Allmni Oldepot, InJ Kuak, Grønvoj 2. 725350 AJberg J., fabrikant, J." Aakjærs- vej 20. 720202 Albertæn Hannibal* Eftf., tap‘t - farve, Torvcatr. 10. 721945 - - Farvehandler A. B. Henriksen, (boilg) Odlnsvej 14. 727664 - Bente, sygeplejerske, Set. Jørgens Park 128. 720902 Aibrcchtsen C., fhv. gartner. 8kyt- temarksvej 36. 725251 - M Ankjær, repr., KJærvej 23. 721099 - Karen, tiikotageforretnlng, Ring­ stedsade 27. 726312 Albrekt Ib. optiker, Maglegårdsv. 43 720692 Alderdomshjemmet, FarlmagsvrJ. 723887 - - Varmemester K. R Jørgensen 720927 - *s DejehJem. Toldbodgadr 72088* Alderdomshjemmet (Herlufsholm- hjemmet), Heriufsholmvej. 72121* Aldersrentebol., Vordingborgvej 23. 721003 Alfa Bilerne, H. Egelund. Nyvej 1. 724384 Alfheim Arne, forti«., Trekanten 36 727815 - Bent, kleinømed. Købmagerg. 15. 723867 „Alle" Fondkrlngn A S, anMirandør Henry Rasmussen, Llndeparken 25. 724572 Alliance Francalse. Ram»herred 19A 724040 AU.7&U& - ER OVERALT Rlngstedgadr 1. 12

INGEMANN CHRISTENSEN & SØN Vs 72 29 08 2SE? t £? kwn 720598 Andersen J., fol kopens., Hvedevie. 5. 725360 P. J„ formand, Huvevej 74. 725673 Andersen Aase, kont.ass., fru, Bag Bakkerne 59.

OLIE Telefon 721420

Andersen Carl, murerm., Militærv. 7 Erik, murermester, Præstøv. 2 B » Rtch. Borg, murerm., Hlndbærv.6 - Ragnhild A P. E., Tranevej 8. Jens, møbelhandler, Marskvej 12. - Per, o.ass., Hasselvænget 14. - Rlcco R., o.ass., FAborgvej 14. - Axel, overbetj., Nygade 10 B. - H. Delfort, overbetj., Manovej 80. - Carl E., o.-lærer, Kirkepladsen 11. - Elisabeth, o.lærer, Karrebækv. 39, - V., overlærer, frk. Østergade 12. - Kn. B., o.-montør. Slettevej 2. F'lnn, o.sergent, Hvedevænget 108 “ K., o.værkf., Hvedevænget 71. - Otto, pelst., Øverup. - Axel, paplrarh., GI. Holsted. ~ Børge paplrarb., Helmdalsvej 35 - Jul., paplrarb, Karrebækvej 88. - K. H., paplrarb., Katholrmej 13. - Vald., paplrarb., Brandtsgade 4A. - A. og I pensionat, Dehnsvej 4. - A. P. V., pensn., Gallemarkcv. 67. - Carl, pensn , Præstøvej 89. - Carl, pens, 8ct. Jørg. Park.53. - Esther, pensn., Helgesvej 4. - H. O., pens., Ndr. Farimngsvej 3. - Leo, pensionist, Rlngstedgade 6. - Peder, pens., Gartnervej 17. - Peter, pens, Nixvej 4 - Svend, pens., Enebærvej 17. - Vakl., pens., Manovej 52. - B. Nørager, pladesm., Syrenvej 6 - pressefotogr., Nyborgvej 2 - H. Elhøj, prokurist, Gravlunds­ vænge 1 A. - Lee, pøtaemnger, Vordlngb vej 10 - Ove Bach, rensertbest., Mejerlv. 20 - Peter, rentier. Præstøvej 121 - Gunnar, repr., Vordlngbergvej 8 - Helge, repr., Primulavej 87. - Thomas, repr.. Set Jørg Park 77. - Th., repr., Hvedevænget 40. - Vagn, repr., Set. Jørg. Park 99 - Heri., rest., Glentevej 22 - H. Brandt, revisor. Grnntandsv 9 - Otto, revlsoras* Ny Holstedv. 37. - Stig. salgsass, Jættestuen 50. - Børge, salgschef, Pllegaardsv 11. O., salgsdir., Hjortøvej 8. Torben, salgslnsp, Skovbrynet 4. E. A. Kraase, salgskonsulent, Sterkelsvej 4. - Herluf, Havsk.. ErAntlsvej 21 E. - H. og Søns Eftf, savskæreri A tømrerværksted. Nygårdsvej 7. Elner Hansen, bolig: Nyland 19 - - Preben Hansen Rolf, fhv. savværksejer, GodthAbs- alll 2. • Tove, sekretær, Grønlandsvej 18. • Bent, servlceass., Slettevej 8. G. Nygaard, signalmont., Banely 6 Stig Østergnard, akolclnsp, Fjordtoften 19 Kaj, skotøjsfahr., Farimngsvej 37 L. Moller, skrive- og regnemask., Fabrlksvej 4. F., fhv. slagter, Hjnmøvej 19 H. C., slagterlarb., Klldem.v. 79 D. Andrrnrn Iælf, Konnrbæk. Alt i kod til hjrmmefrydning Vagn, slagterm, PUegårdsv. 3. 8v., smedene, Karrebækvej 157

720336 Andersen Th. P. A Søn. smedem., Karrebækvej 155. 724595 - Kurt, snedker, Irisvej 48. Sv. E., snedker, Skjoldborgsvæ. 2. 726687 - Gunnar, snedkersv., Aderupvej 59. 720106 - P. E., sparekassek., Ringstedg. 2. 723396 - Poul, Sportsmagasinet, Ringsted* gade 19. 721246 ----Bolig: Lindeparken 16. 722900 — Vagn, Stads- og havneing.kont. 1 22602 - E. B., Ingeniør, Lindeparken 3. 727297 - R., stationsforst., Norgesvej 54. 7 26488 - Otto, støbemester, Solbærvej 9. 725329 - Else. syerske, Gartnervej 1. 727581 - L. Møller, sygepl.ske, Vesterport 4 720172 - Grethe, tale- og hørepædagog, L*ndebjergsgårdsvej 20. ^21225 - Sv. E , taxachauff., Helleristen 53. 721191 - Evald, taxa-vognmd., ManøveJ 42. 723911 - Ernst, taxavognen., Hvedev. 99. 721103 - Thorkild, taxavognm., Skytte­ marksvej 29. 720669 - Ove, Taxa-vognmd., Godthaabs- allé 7. 725533 - J., tlf.montør, Solvnngsvej 47. H. C., tekn. nss., Helgenæsvej 49. 727430 - Asger Randolph, tjener, Parkv. 14 724199 - Jørgen, tjener, Karrebækv. 100B. 724236 - Tage. tjener, Præstøvej 103 B. 721391 - Rich., tobakshandel, Slagelsev. 3. 725391 ----bolig: Nyvej 2. 722357 - V., togfører, Erantlsvej 11 C. 727025 - Svend Aage, toldass., Agerv j 4. 721662 - Nic., pens. traflkkontroll., F'lxvej 1 722324 - Erh., typograf, Skyttem.vej 28. 722250 - Ingv , typograf, Karrebækvej 33. 720160 - And., tømrer, J. Jensensvej 28 725803 Arthur, tømrer, Kalbyrlsvej 6. 723067 - F., tømrerm., Metstersvej 9. 738068 - Chr., fhv. tømrerm., Præstøv.lOSD 722677 - Henry, Udlejnlngsgårdon, Skytte- marksvej 70. 725804 - Niels, underdir., Ringstedg. 1 C. 727410 - Engly, varmem., Bag Bakkerne 31 723054 - Svend, vejmester, Brygvej 2. 720300 - Frede, vognmand, Gallemarksv. 3. 721783 - Jens. vognmd., Aaderupvej 58. 720074 - Jens. fhv. vognm., Bøgeparken 10 726580 - Ole, vognm., Violvej 24. 722203 - Gorm L. M., værkf., I^æsøvej 27. 726075 - Hartvig, værkf, Ferskenvej 49. 723659 - Ib, værkf., Kalbyrlsvej 41. 727356 - Jørgen S., værkfører. Fersken- parken 75. 721543 - Tage, værkfører, Solvangsvej 15. 727256 - Verner, værkfører, 0. Ringvej 4. 727724 - Bente, økonoma, Helgenæsvej 49. 721067 Andreasen Birte, Fersken^ej 26. 727814 - Poul, arh., Kompagnistræde 4. 726869 - Carl, ass.. Kirsebærvej 7. 727092 - Hans-Ole. bankens, KAhlersv. 8. 721851 - P„ hest., Bakkegrd., Nygårdsvej 724241 - P>, benr.lnforh., Odensevej 130. 723777 - A. Hove. dir., rand polit, Axel- torv 4 726374 - Karen Engel, direktrice, Runeste­ nen 10. 727184 - John. exportass., Ferskenv. 105. 727201 - K. Hove, fru, Set J. Park 97. 720330 - O., Vordlngborgvej 38. 727245 - C. E., korporal. Erantlsvej 18. 723068 - Rob., lok tivf., Karrebækv. 100A. 727323 - Jørgen, maskinarb., Marledalsv.33 726180 - Bent, politibetj., f -rskenvej 26. 727826 - Mogens, repr., Lugvænget 2 2

724297 - Holg., forpl.forv., Amtmands#. 2. 722619 - Frede,frisørmester, J. Jensensv. 2. 720679 - A. M , fru. ManøveJ 9. 725659 - Agnthn, fru, Kindhestegade 3. 723284 - Agnete, fru, Grønlandsvej 31. 722810 - Alice, fru, Karrebækvej 24 H. 726414 - Anna, fru, Havevej 70. 727693 Anna, fru. Karrebækvej 36. 727231 - Anna, fru, Præstøvej 140. 724356 - Astrid, fru, Tværvej 10. 727450 - Dagny, fru, Odlnavej 10. 720437 - E., fru, Herlufsholmvej 30. 726296 - Elisabeth S., fru, 0. Ringvej 52. ’.?0851 - Gerda, fru, Karrebækvej 28 P. 72.1861 - Grethe, fru, Parkvej 20. 722734 - Grete Bay, fru, Hasselvej 6 720321 - Helga, fru. Otiumsvej 2. 723371 - Karla, fru. Thorsvej 10. 727695 Kristine, fru, Manovej 30. 727503 - Kiitty, fru, Hvedevænget 3. 724246 - Marie, fru, Præstøvej 107 A. 721378 - M., fru. Rampen 8. 724633 ~ M. Sonne, fru, Nylandsvej 7. 724363 - Marie, fru, Østergade 30. 724137 - Nancy, fru, Rlngstedgade 1 A. 720368 - Vera, fru. Skovbrynet 6. 724461 - Betty, frk. Købmagergade 5. 720136 - E., frk., Købmagergade 11. 725522 - Inger Hartvig, frk., Helgenæsv. 91 722469 - Karen, frk., Østergade 34. 720186 - Kr., frk., Ny Østergade 1. 724362 - Børge, fuldm., MnglegArdsvej 26 725671 Aksel, fhv. gdr., Kalbyrlsvej 13. 722912 - Aa., fhv. gdr., Lindeparken 27, 725156 - A., fhv. gdr., Kalbyrlsvej 59. 727418 - Sigurd, fhv. gdr., Duelundsvej 42. 723138 Holger, gdr., Aavang. Ladby. 722815 - M., gdr., fru., Rørmosegd., Ladby. 724934 - Niels, gdr., Vredsløse. 722962 - Rs . fhv. gdr., Flxvej 19 724553 - Tage, gdr., Korshøjg., Rønnebæk. 722026 - Chr. gartner, Skraverup. 722629 - Kello K., grosa., Hvedevæng. 105 713181 - H P., fhv. grønthdl.. Platanvej 2 721694 - H., handelsmd., VomæsveJ 25. 721756 - Erik, havneass., Ejhyvej 10. 722894 - E.-nst, husejer, NygArdsveJ 34. <24718 - Chr., fh. Husmandsbrandkassen, Ladby, 727572 - Elll, incansatrlce, Irisvej 21. 725239 Alex FHIIIng. Ing„ FAborgvej 24. 728033 BJ„ Ingn., Uerkevoj 3 722064 - Bruno, ingn., Trekanten 67. Elvin. Ingn., Kustanlevænget 8. Frank. Ingeniør, Kat holmvej 18. Ejvind, inst., Fjordbakkrn 39 721416 - P. E., Kaffebrænderl (Sydsjæll. Kaffebrænderi), Riddergade 8. 721188 — (Bolig) H. Hornetnannsvej 3. 720804 - Niels, kaffehdl., Dyrnæsvej 48. 723069 - 1!., kartoffelhdl., Ringstedg, 25 726685 Bent. klelnsmed, Parkvej 28, 725571 - Aksel, klctnsmed. Rampen 8 . r25915 Egon, klelnsmed, Falstcrsvej 4. 723631 - Vagn, kotmn.ingenlør, Abtldhøj 9 . 720375 - Frits, konditor. Stenbæksholm. 720144 - Gudmund, konditori og café, Jern­ banegade 21. 222 ' ior«'’n- konst., FJordbakken 52. ’ fidpl M • kon8ul • Set. J. Parx 96. ” .c” kon"ulpnt, Karrebækv. 42. ‘/IWM| Andreas, kontorass., Vagtelvej 25.

722226 Connie, kontorass., Runestenen 85. 723702 - Helmuth, kont.fuldm., Kornbak­ ken 27. 721298 - J. Mosegaard, korresp., Havev. 39. 722095 - Helge, kriminalaaslatent, Grundt- vlgsvej 22. 727389 Ove, kæmemager, Bogøvej 12. 725631 - Chr., købmand, Fjordtoften 5. 724803 - E. A 8 ., kbmd., Rlngstedgade 234 724210 - Erik, købmand, Odensevej 158 ( Deko-stof). 725358 Anden** h Finn, nperialforr. f, kjolentoffer, Itingsted);. 11. NT-husrt. 725961 - - bolig, Assensvej 11. 722185 Andernei! Ove, Karrebækvej f»8A, tobuk, vin, tip*, po*timI. (privat tlf. Slagelse 522232). 722156 - Søren, korel., LUI« Gallemarksv. 3 727313 - Ernst W., kørselsl., Skovbrynet 50 721277 - Hans, labor.asa., Fodbygårdsv. 35 727142 - Bent Nordvig, lagerchef, Roscn- \ænget 11. 726723 - K. T, lokomotivf., Brombærv. 14. 723487 Tage. lokomotivf., Blrkev. 1, Røn­ nebæk. 723748 - Verner, lokomotivf., Præatnv. 181. 721405 Gunnar 8 . læge, Set. .?. Park 155. 730966 - Povl E . læge, Købmagergade 13. Konsult : 12-14 samt torsd. 16-17. Ingen konsultation lørdag. 725980 Hans, lærer, Præstøvej 109 B. 722277 - A. M., pens. lærer, Bkovbr. 42. 723824 - Frands, lærer, Nyvej 6. 723353 - Grethe, lærerinde, fru, Melsters- vej 19 722810 - Ijeif, maler, Karrebækvej 24 II. 721837 Andfnrn (ieorg mnlenn., AnkerveJ i. 726036 Kurt Skovbave, malet m., Grøn- landsvej 19 724737 Andersen IN hi I II. S„ maler­ mester, Kurrebirkvej 81. 725155 - Enk, maskinarb.. Vibevænget 13. 725963 - Kaj. mask arh., Thorsvej 16 723686 - Kn., maskinarb., Erantlsvej 1 C. 720901 - O. Wathne, mask arh .Hjarnøv.34 727003 - Anders, fhv. maskinarb., I,ærkø- vej 3. 724434 - H. B, mnsklnm.. Kirsebærvej 12 733506 - Erik, mekaniker, Prlnvilavej 68 “ °unB*» «o*ta1støber, Kalbyrlsv.il6 727790 - Bent, montør,Ferskonpnrkcn 145. “ Bent, montør, Skjoldtmrgsvæ. 3A. 725654 - Jørg., montør, Havevej 72. 722419 - Vesti, montør, Rlngstedgade 146 726047 - Børge, murer, Handy 7. 727562 Børge, murer. Banely 13. Ejvind, murer, Olentevej 12. - or ?«!? ~ ®r,k- murer, Hrorsonnvæ 4A (24126 - Aage, mureren., Ringstedg 216. 772404 Brdr. Andersen, murermestre »Bryf*er«fårdsn\ IlinxBtedxadr Efter kontortid: Er ik Andersen. Præstsvi J 9 Tt T1W tt Ingeniør E. Henriksen ................ Tf TS 01

D-F G-H

i - j

K-l M

N

J'-

Q-R

Of. 14NP

14

15

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook - Online magazine maker