Telefonnøgle Næstved 1971

marin i 9 7 i ok Omi>gn« IVIrfimiiuirle o« II iimlclftkii fonaler Kontor: AmttnandsgAde 2. telefon 72 09 68 - 72 09 31 • • • i Vf,fen interim** — benyt el medlem eaf Dansk Revisorforening fA|Ci'®Vl6(rrl mider l»o|tfe»rlai|g «ir mhton

RINGSTEDG ADE 25 TELE. 71 11 11

Lyddømpore og ror

Hurtig besked — send et telegram Deres meddelelse når frem dag og nat overalt i landet. Tag telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande t Europa 00 24 Ovrlge udland, Fanrøerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN"

PF. Christensen s Søn % TØMRERMESTER OG MASKINSNEDKERI

7? OB 03

NUR FARIMAGSVFJ r4ti NÆSTVED TELEFON

amt) DCKKO PRESENNING KOMPAGNI A/t Kabbaleiavaj 32 34, 2700 Kabtnhavn Bransbaj. Tlf. Balla 8000

lejen solid

! "

1 fri*'. ,\\''

NÆSTVED Danolv. Arne Patarien Tlf. 72 00 28

Haarlev Temmerhandel i. Preben Raimuiean Tlf. 68(003 A/8 Joben Mogensen,Trølaet oo Byggematerialer Tlf. 57 0013

HAARLEV

} . 0 •■ !•< :J«.i

DÆKKO

KORSØR

t&'J

RINGSTED Sadelmager fin Weit Tlf. 61 05 57 ROSKILDE Otto Bennelycke'i Trølastforratning ........... 00

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online