Ridr - Februar 2017

BLOGINDLÆG I SAMARBEJDE MED HESTEGALLERI.DK

Jo du kan træne dig fra det vær- ste, men du kan ikke slette den erfaring fra hestens hukommel- se. Derfor er det vigtigt altid at stoppe op og arbejde konstruktivt med hestens flugt. Lad være at straffe hesten og hæv ikke dit eget stressniveau, for så risikerer vi at rodfæste en ellers let håndteret, uønsket adfærd.

når man bruger dem i øjeblik- ket. Hver gang hesten pludseligt reagerer på noget uventet så stop op og brug den tid, der skal til, på at bearbejde problemet, så be- høver du måske aldrig bekymre dig om den specifikke situation igen. Udfordringen med heste og deres flugtinstinkt er at én episode kan være nok til at hesten husker sin frygt for altid. De skal bare have lov til at flygte fra en traktor én gang, og så har den frygt sat sig fast, og den kan ikke fjernes igen.

Tine Futtrup Equitation Science Danmark

Hvis din hest er bange for noget... På denne blog finder du en praktisk guide til at træne din hest ud af situationer, hvor den bliver skræmt og udviser en flugt- respons. Flugtresponser kan være mange ting, eks: Skyde skulder, stivne, springe til siden, bukke, stejle, stikke af osv. Teknikkerne jeg gennemgår, er super effektive,

Du kan læse hele bloggen på www.hestegalleri.dk/blog

Step-by-Step

har du overblikket og alt hvad du skal bruge for at få en konstruktiv dialog med din dyrlæge og hurtig hjælp til din hest.

blemstilling du har spottet? Er du i tvivl så inddrag det du ser som en ændring i normalen.

Tine Futtrup Equitation Science Danmark

1. Få overblik: Hvad sker der?

4. Skriv dine informationer ned

2. Saml alle informationer: Tænk tilbage på den sidste uge, har din hest ændret adfærd, udseende, normal temperatur, er der sket noget i miljøet, er der hævelser eller andre markeringer i hestens hud? 3. Sorter dine informationer: Hvil- ke af de informationer du har samlet relaterer sig til den pro-

Du kan læse hele bloggen på www.hestegalleri.dk/blog

Få en konkret og konstruktiv dialog med din dyrlæge over telefonen, baseret på præci- se informationer.

5. Ring til dyrlægen - Husk at være ærlig omkring din hest, ingen dømmer dig for at søge hjælp.

Min vigtigste pointe er: Inden du ringer til dyrlægen så husk at trække vejret, overvej dine infor- mationer og skriv dem ned, så

21

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker