Ridr - Februar 2017

BLOGINDLÆG I SAMARBEJDE MED HESTEGALLERI.DK

Du kan læse hele bloggen på www.hestegalleri.dk/blog

konsekvenser ved den ønskede adfærd, så vil du få mere af den. Klassisk betingning Den anden form for betingning, som kaldes klassisk betingning, arbejder via association. Når en ubetydelig stimulus (påvirkning) får sin betydning ved at blive associeret med noget andet, kal- des det for klassisk betingning. Hjem-is bilen, som ringer med klokken er et godt eksempel. I starten har det ikke betydning for os, at vi hører en klokke ringe, men når vi lærer at det hænger sammen med isbilen, ved vi at lyden af klokken = der kommer is.

gentagelse af adfærden. Hvis he- sten snuser til stødhegnet og får stød, så er konsekvensen af at stikke mulen hen til hegnet dårlig og det mindsker hestens motivati- on for at gentage adfærden. Den bliver operant betinget til at holde sig væk fra hegnet. Hvis der ikke var strøm i hegnet og heste fik fat i en lækker tot græs, ville det være en god konsekvens og hestens motivation for at stikke hovedet under hegnet ville øges. Når du træner din hest, er det vigtigt, at du hele tiden tænker over hvordan hesten oplever konsekvensen af sin adfærd og hvis du sørger for at der er gode

Et grundfundament i lærings- teorien, er forståelsen for det der kaldes betingning. Betingning kan også ”oversættes” til træning. Når vi betinger en adfærd, træner vi adfærden. Betingning kan deles op i to dele. Det der kaldes operant betingning og det der kaldes klassisk beting- ning. Operant betingning En god huskeregel for operant betingning er, at det betyder, at noget ”opererer” med konsekvens fra omgivelserne. Den konsekvens kan være henholdsvis god eller dårlig og vil deraf enten øge eller mindske sandsynligheden for en

Susan K

Læringsteori handler ikke blot om hvordan dyrene tænker, men i høj grad også om hvad vi tænker om måden, de tænker på. Effektiv træning er effektiv, fordi den holder sig indenfor lærings- teoriens rammer, ellers ville den ikke være effektiv. Hvis man som træner/rytter forstår grundprin- cipperne i læringsteorien, bliver det lettere at finde og analyse- re fejlene såfremt træningen ikke skrider frem som forventet/ ønsket.

Jeg troede aldrig at jeg ville komme til at sidde lige på hesten, men så mødte jeg B-Stensgaard - Cecilia Rosell

Vi deltager til World tølt i Danmark og Sverige, samt DM islænder i Herning og VM islænder i Holland.

kontakt@b-stensgaard.dk tlf. 22 76 13 28 www.b-stensgaard.dk Du kan møde os i Herning på Hest og Rytter Messen på stand J7140

Før

Efter

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker