Greenity26

D E N A AM I S

‘Doublet’ HIPPEASTRUM

In 1980 ontbreken dubbele Hip- peastrum-cultivars nog geheel in de alfabetische lijst van de KAVB.

Tekst: Arie Dwarswaard Fotografie: René Faas

We kijken er niet meer van op. Weer een dubbele Hippeastrum, al was deze ‘Doublet’ van Gebr. van Velden afgelopen voorjaar op de Keukenhof wel een van de blikvangers. Toch is dit type Hippeastrum lange tijd helemaal niet zo gewoon geweest. In 1980 verscheen een alfabetische lijst van de cultivars van amaryl- lis (Hippeastrum) die in Nederland in cultuur zijn, een initiatief van de KAVB. In die uitgave staan tiental- len cultivars, maar een dubbele ont- breekt. Overigens waren ze er wel, maar in cultuur waren ze niet. Tussen 1980 en 2007 kreeg de ver- edeling van Hippeastrum nieuw elan. En dus kwamen er nieuwe vormen en kleuren op de markt, waaronder dubbele. Uit 1989 stamt ‘Double Record’, in de jaren negen- tig gevolgd door onder meer ‘Lady Jane’, ‘Nymph’ en ‘Jewel’. Toen in 2007 een nieuw overzicht werd gemaakt door de KAVB, omdat er toen een nieuwe groepsindeling kwam, stonden er 38 cultivars in die behoorden tot een van de drie groepen dubbele, te weten Double Galaxy, Double Diamond of Double Colibri. Op een totaal van 275 culti- vars die toen in cultuur waren een substantieel deel. En die groei zette door. In tien jaar tijd is dat aantal nog eens verdub- beld. Bijna tachtig cultivars zijn dubbel, en ‘Doublet’ is er een van. Keuze genoeg. Probeer ze maar eens uit en geniet van het wonderlijk schouwspel van de open komende bloemen, de talloze bloemblaadjes en het vaak gevarieerde kleurenpa- let. Dubbel genieten, dus.22 november 2018

Made with FlippingBook flipbook maker