Greenity26

25 oktober 2018

Snel en schoon

42 Pioen vermeerderen

8 Aad Vollebregt voorzitter ISU 12 Brexit: klaar of niet, afscheid nadert 22 Maria Mul: ‘Verliefd op dahlia’CNB Lisse 5 - 9 nov. 2018

dage Lelie

Keuringen

Noviteiten

Potentieel

Netwerken

Internationaal

Inspirerende soorten

Handelscentrum en showkas

Kleurrijk

Heereweg 347 2161 CA Lisse T (0252) 431 431 www.cnb.nl CNB verbindt de wereld van bloembollen

I NHO U D

44 Kwekerij Casper Verhoeven Casper Verhoeven en Marion Nijhof telen biologische vaste planten en heesters.

22 Dahliaboek Maria Mul schreef een bijzonder boek over dahlia’s en maakte er zelf de teke- ningen bij.

14 Beurzen Op 7 november beginnen de FloraHolland Trade Fair en de International Floricul- ture Trade Fair.

In dit nummer 12 Brexit raakt alle bedrijven 14 Trade Fair en IFTF: ‘Was het maar één grote beurs’ 16 Alweer een platform? 20 Big data interessant voor bloembollenteelt 22 Maria Mul maakt dahliaboek ‘Applaus voor de dahlia’ 42 Veel, schoon en snel pioen vermeerderen 44 Kwekerij Casper Verhoeven kweekt volledig biologisch

Vaste rubrieken 6 In de media 8 In gesprek Aad Vollebregt 11 Column John Boon 19 Tech&Mech Fotostudiokast 24 Ooit 25 5 minuten Niels Kuiper 26 KAVB 30 Vakvenster

Planten met nieuwe combinatie

32 CNB 40 Anthos

47 Stigastip 48 Hobaho 51 Vaste planten Allium ursinum 53 Teeltverbetering

Op de cover 42 Voor de vermeerdering van pi- oen zijn telers vooralsnog aan- gewezen op scheuren. IribovSBW brengt daarin verandering door vermeerdering uit weefselkweek mogelijk te maken.

54 Teeltadvies 58 De naam is

25 oktober 2018

3

25 oktober 2018

CURSUS IN NOVEMBER EN DECEMBER INSPECTIETECHNIEK in ZOMERBLOEIENDE GEWASSEN (één dagdeel) BQ Support biedt een praktijkgerichte cursus aan waarin de ziektebeelden van droge bollen centraal staan. Inhoud

Docent Monique van Grieken gaat in op het herkennen en benoemen van ziekte- beelden in de droge bollen van vijf hoofdgewassen: dahlia, gladiool, hippeastrum, lelie en zantedeschia.

Daarnaast zijn de ziekte- beelden van 23 andere zomerbloeiende gewassen onderdeel van de cursus. De cursusmap bevat beschrijvingen van de symptomen en kleurenfoto’s. Een uitstekend naslagwerk! Bacterieverwelkingsziekte in Dahlia

• SPOELT VRUCHTBOMEN, ONDERSTAMMEN, PLANTEN, BOLLEN, LEEG FUST E.D. SCHOON VOOR EXPORT EN KWEKERIJ, ZODAT ZE GEMAKKELIJKER TE VERWERKEN ZIJN. •“KOOKT” DE MEEST UITEENLOPENDE SOORTEN PLANTGOED, ZODAT AALTJES GEEN KANS HEBBEN. VOOR EXPORT BEHANDELEN WIJ VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE BKD INCLUSIEF EEN BEHANDELINGSCERTIFICAAT.

Waar:

Wanneer:

Tijd:

Lisse

Donderdag 22 november en maandag 3 december 2018

8.30 – 12.00

Cursuskosten De kosten voor deze cursus bedragen € 175,- (excl. BTW) per cursist. Verlenging spuitlicentie zonder extra kosten De cursus wordt aangemerkt als een bijeenkomst, nodig voor de verlenging van uw spuitlicentie. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Meer informatie over verlenging van uw spuitlicentie kunt u vinden op www.erkenningen.nl. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline Bijwaard, tel. 0252 433 060 of e-mail info@bqsupport.nl.

telefoon: 0252-222580 email: info@helmus.nl

Bulb Quality Support B.V. Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse Postbus 300, 2160 AH Lisse The Netherlands T > +31 (0)252 43 30 60 F > +31 (0)252 41 78 56 E > info@bqsupport.nl I > www.bqsupport.nl

www.helmus.nl

greenity-bq support 181015.indd 1

18-10-18 14:56

VOO RWOO R D

Doe ik het goed? Hans van der Lee — Hoofdredacteur h.v.d.lee@greenity.nl

Planten, stro dekken, het gaat allemaal door alsof het gewoon herfst is. Maar dat is het niet, het is zeer warm voor de tijd van het jaar. Nu planten kan funest zijn, bij deze hoge bodemtem- peraturen. We weten het allemaal en toch gaan de bollen de grond in. Hoe kan het ook anders, als je zoveel te planten hebt dat je wel moet beginnen om uit te komen met de planning? Het is een risico, een gok, maar eigenlijk is er geen keuze. Of je het goed doet, weet je achteraf. Is het de klimaatverandering? Zo ja, wat kunnen we daar zelf tegen doen? We schrijven in Greenity wel over duurzaam of zelfs biologisch telen, de CO 2 -voetafdruk een paar maten klei- ner maken en over de oplopende zuurdruk bijvoorbeeld, maar een antwoord op de acute problemen hebben wij helaas ook niet. Of we het goed doen, weten we achteraf. Wat vindt u dan wel in uw blad? Voldoende stof om over na te denken in ieder geval: wat te doen met alle data die je tegen- woordig kunt verzamelen op het bedrijf, een worst case scenario voor het afscheid van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie, de voordelen van snel vermeerderen, de inspirerende schoonheid van dahlia’s en – actueel – temperatuurbehandelin- gen. Doe er uw voordeel mee. e

C O L O F ON

25 oktober 2018 Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven en mededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 2160 AA Lisse tel. 0252-431 431 info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Nederland € 265,– (excl. btw) per jaar, Europa € 285,– (excl. btw) per jaar, buiten Europa € 315,– (excl. btw) per jaar ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv Postbus 20 2040AA Zandvoort tel. 023-5714745 zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-409925 oktober 2018

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

De KAVB heeft samen met LTO Nederland en andere partijen een brief gestuurd naar de LNV-woordvoerders in de Tweede Kamer, waarin zij om 60 miljoen euro van het Rijk vragen voor het uitvoeringsprogramma Plant- gezondheid 2030. Het bedrijfsleven in de land- en tuinbouw verdubbelt dit bedrag, aldus de organisaties. Dit resulteert in de komende vijf jaar in een investeringsimpuls van ten minste 120 miljoen euro. Daarmee wordt de transitie naar weerbare plantaardige productie in een stroomversnelling gebracht. Voor het onder- zoek in de bloembollensector is de visie Vitale Teelt 2030 hierbij de leidraad. Nu al investeren bedrijven jaarlijks miljoenen euro’s in kennis en innovatie om plantaardige productie te verduurzamen. Steeds vaker lopen zij tegen de grenzen van het huidige systeem aan. Om een echte doorbraak te realiseren is een integrale aanpak nodig. Daarin wordt gelijktijdig aan diverse innova- ties gewerkt, zoals de ontwikkeling van weerbare rassen en teeltsystemen, stimulering en benutting van biodiversiteit, toepassing van informatie- en precisietechnologie en versterking van groene gewasbescherming. Naast onderzoek en innovatie is ook aandacht nodig voor onder andere on- derwijs en kennisdoorstroom, stimulering van voorlopers en verwaarding in markt en maatschappij. Dit alles vereist ondersteunend beleid en regelgeving, bijvoorbeeld op gebied van laag-risicomiddelen, veredeling en bodembeheer, schrijven de organisaties. KAVB: 60 miljoen euro nodig voor plantgezondheid

Bent u gelukkig?

Monique Ooms — Redacteur m.ooms@greenity.nl

In Nederland worden al generaties lang bol- len geteeld. Natuurlijk is er sinds die begintijd veel veranderd, mede dankzij de mechanisatie, maar sommige dingen veranderen nooit. Zo was het waarschijnlijk in het tijdperk ‘ooit’ al zo dat de bodemtemperatuur cruciaal is voor het moment van planten. Bollen houden niet van een al te warme bodem. Daar worden ze, zo blijkt later in het seizoen, sneller ziek van. Als je zo al begint, ligt zuur op de loer. Stel je voor dat er dan nog zo’n lekkere natte herfst overheen gaat, en het voorjaar ons ook nog eens trakteert op een natte kledder, gevolgd door fijne, hoge zomerse temperaturen, dan is het leed daarna niet te overzien: zuur slaat in alle hevigheid toe. Dat weet elke bollenkwe- ker, toch? En toch gaan de bollen tijdens deze heerlijke Indian Summer vrolijk de grond in. Vaak om allerlei begrijpelijke redenen: nu is het weer nog mooi, als het omslaat kun je het land niet meer op, de voorjaarsgewassen moeten ook weer op tijd gerooid worden want dan moe- ten de zomergewassen de grond in, de hele arbeidsfilm is erop ingesteld, er is niet genoeg ruimte in de schuur… Allemaal waar. Tegelijkertijd is Leiden weer in last als volgende zomer zuur als een malle om zich heen grijpt. Wie zich dan nog afvraagt ‘hoe dat nou kan’, heeft bij de lessen over ‘hoe zuur ontstaat’ even niet zitten opletten. En was blijkbaar Oost-Indisch doof voor de ad- viezen van zijn adviseur. Je weet dat het niet werkt, en toch doe je het… Hoe werkt dat toch in ons brein? Een ver- maard bestuurder zei eens: ‘Je kunt mensen niet tegen hun zin in gelukkig maken.’ Klopt, dat moet je altijd nog zelf doen. En ‘zuur’ en ‘geluk’ gaan volgens mij niet zo goed samen.

CNB lanceert tulpenbollenpapier

CNB lanceert, in samenwerking met bloembollenbedrijf Teeuwen en Zonen bv in Breezand, papier en karton gemaakt van tulpenbollen. In het eind- product zijn de stukjes bol nog zichtbaar. Tinus Teeuwen bedacht het met zijn zwager Bert Lankhoorn toen zij spraken over een overschot aan bollen. De mannen maakten vervolgens van tulpen- bollen een mix in de blender. Deze mix brachten zij naar Schut Papier in Heelsum en toen is het proces in gang gezet. Schut Papier heeft meer dan 1.800 recepten voor de productie van papier en karton. Een deel daarvan is geproduceerd met toevoeging van restmaterialen uit diverse (agro-)industrieën. De fabriek maakt onder meer papier met vezels van tomatenplanten, gerecyclede spijkerbroeken en vezels van cacaodoppen. Het papier is eerst in beperkte oplage geproduceerd. Dit gaat CNB gebruiken tijdens haar jubileumjaar, onder meer voor de kalender voor relaties. CNB bestaat januari 2019 namelijk honderd jaar.

6

25 oktober 2018

I NGE ZONDEN BR I E F

In beweging voor formaline Desinfectiemiddel Formaline is jarenlang gebruikt in de bloembollen, maar vanwege blootstellingsgevaar heeft de overheid formaline verboden. De beoogde opvolger moet chloorwater worden, dat wil zeggen chloor via elektrolyse. Dit water kent echter beperkingen. Organische stof maakt chloor minder of helemaal niet werkzaam. Chloor in de bollen is roeien tegen de stroom in. Chloor kan vanwege de corrosie- ve eigenschap niet worden gebruikt met andere middelen, want die wor- den afgebroken. Chloor dring niet door in de diepere cellagen, waardoor je er geen woekerziek in lelies of kwalen als Pratylenchus in de bollen mee kunt bestrijden. Bij het verwerken van met ECA-water behandelde bollen zorgen wondjes en wondvocht voor verspreiding van ziekten en plagen. Werken met chloor is gevaarlijk, denk aan chloordamp en zelfs chloorgas. Bollentelers zijn niet opgeleid om zelf gewasbeschermingsmiddelen te produceren, of om buitenlandse werknemers daarvoor te scholen. Het bollenvak moet zichzelf aanrekenen dat het nooit heeft meegewerkt aan een diepgaand onderzoek naar de blootstellingsrisico’s van formaline. Volgens ons moet de KAVB hier het voortouw in nemen. Bijzonder is ook dat mensen met een lange en prima staat van dienst in het onderzoek ons willen laten geloven dat het allemaal wel goedkomt zonder formaline. Telers, maak uzelf niets wijs door te denken dat u goed door de controles bent gerold of dat u dit jaar een keer geen formaline in het bad doet om volgend jaar weer verder te zien. Het duurt drie tot vijf jaar eer het gemis van formaline zich in de volle omvang openbaart. Het gebruik van andere middelen neemt door het gemis fors toe en dat staat haaks op de aange- kondigde reductie. Denk ook aan de toenemende golf resistenties bij de huidige schimmelbestrijders. Hoe houden we onze kraam gezond als er geen gezonde bollen meer zijn? Ziekten en plagen zijn sluipmoordenaars. Adviseurs reiken alternatieven aan, die hoge kosten meebrengen bij aan- schaf en waarvan goede studies naar het resultaat ontbreken. Hoe moeten we investeren in duurzaamheid als we de effecten van de bestrijders niet goed kennen? Van een kweker vernamen we dat schuimen zonder robuust reinigingsmiddel dramatisch uit kan pakken. Er zat bacterieziek in de partij. Zonder formaline gaat het vak een onbestemde toekomst tegemoet. Kom in beweging!

Agenda

29 oktober Next Level Sierteeltveredeling 31 oktober Kantinebijeenkomst Het Nieuwe Telen 5 t/m 9 november CNB Leliedagen 7 november Leliekeuring KAVB 7 t/m 9 november International Floriculture Trade Fair 7 t/m 9 november Trade Fair Aalsmeer 11 t/m 15 november Tuinbouwhandelsmissie naar Chili 12 t/m 19 november Handelsreis Mexico en Guatemala 28 november t/m 1 december Growtech Turkije

De formalinewerkgroep Gebr. Thomas BV Hulsebosch Bloembollen BV J.Th. Kreuk en Zn BV VOF Th.A. Pennings en Zn.

► Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

SGP en CDA hebben een motie ingediend om de assurantiebelasting op de brede weersverze- kering af te schaffen. Daarvoor bestaat een Kamermeerderheid. Als het voorstel wordt aan- genomen, scheelt dat mooi 21 procent op de poliskosten. Met de extreem droge zomer in het achterhoofd, is dat een mooi duwtje in de rug om een brede weersverzekering af te sluiten. Stelling: Als de assurantiebelasting vervalt, neem ik een brede weersverzekering

76 %

24 %

Nieuwe stelling Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Kalenderspuiten is niet meer van deze tijd’

25 oktober 201825 oktober 2018

I N G E S P R E K

25 oktober 2018

25 oktober 2018

8

25 oktober 2018

Van familie-uitje naar één stem in Brussel

Hij is bestuurlijk al flink actief. Maar Aad Vollebregt pakt er nog een rol bij. Sinds september is hij voorzitter van de Internationale Stauden Union (ISU), van oudsher een internationale netwerkorganisatie voor kwekers van vaste planten. Hij wil met de organisatie meer gaan betekenen voor de leden.

Aad Vollebregt VOORZITTER INTERNATIONALE STAUDEN UNION (ISU)

Aad Vollebregt is sinds 2004 eigenaar van handels- en vas- teplantenkwekerij Gebr. van de Reep in Hillegom. Vooraf- gaand aan zijn studie in Wageningen begon hij zijn carrière als bedrijfsvoorlichter in de akkerbouw. Na Wageningen was hij beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Brabant. In 1989 werd hij directeur externe zaken bij de KAVB. Vanaf 1997 tot en met 2000 was hij er algemeen directeur. Vollebregt is bestuurlijk zeer actief. Hij is voorzitter van de Cultuurgroep Vaste Planten van de vakgroep Bomen en Vaste planten van LTO, adviseur in het bestuur van Perennial Power, lid van de werkgeverscommissie Bomen en Vaste planten en voorzitter van de adviescommissie Vaste planten Naktuinbouw.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Hoe is de ISU ontstaan? “In de jaren ‘60 is het opgericht als netwerkorganisatie waarbij kwekers van vaste planten uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Daar was behoefte aan. Er werd amper gereisd en er was geen internet. Door eens in de twee jaar naar het ISU-congres te komen deed iedereen veel contacten op. Het was toen echt een familie-uitje; de ouders kwamen en namen de kinderen mee en die speelden lekker met elkaar. Vaak was het toen ‘de vakantie van het jaar’. De club telde zo’n 150 deelnemers. De wereld is nu een stuk kleiner geworden. De club daar- door ook? “Nee. We hebben ongeveer 280 leden. Vroeger waren vooral kwekers lid. Het grootste aantal, zo’n 130, komt uit Duits- land. Dat komt omdat het lidmaatschap van ISU gekoppeld is aan de Duitse vasteplantenvereniging. Er zijn zo’n 45 le- den uit Nederland. En dan zijn er nog leden uit onder andere Zweden, Denemarken, België, Tsjechië, Polen, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Engeland. De doelgroep is ook uitge- dijd. Er zijn anderen bijgekomen die op professionele wijze bezig zijn met vaste planten. Denk aan tuinarchitecten, veredelaars, professoren, tuinreizenorganisaties, mensen die werken bij een hortus botanicus. Die verbreding juich ik toe. Zo word je steeds meer één plek waar het over vaste planten gaat. En als je meer betalers hebt, kun je meer organiseren. Onze activiteiten bestaan uit de jaarlijkse Summerdays en Winterdays in Grunberg en botanische reizen voor de echte

plantenliefhebber. Ik vind dat de ISU er niet alleen is om te netwerken, maar we kunnen ook lobbyen.” Is dat zo hard nodig? “Ja. Vroeger bemoeiden overheden zich niet met onze sector. Vanaf de jaren ‘90 gebeurde dat wel. De keuringen kwamen. De laatste jaren roert de EU zich doordat de handel in vaste planten steeds internationaler is. Het risico op meeslepen van ziekten en plagen en het gevaar van invasieve exoten, zijn reële problemen. Terecht dat de EU zich daarmee bemoeit. Als vasteplantenkwekers in de EU hebben we paral- lelle belangen. Je moet dan zaken onderling afstemmen en zoveel mogelijk met één verhaal in Brussel komen. We zijn een heel kleine en complexe sector. Weinig mensen begrij- pen hoe de vasteplantensector in elkaar steekt. Het is een heel andere sector dan bijvoorbeeld de bloembollensector of andere agrarische sectoren. Je moet er dus voor zorgen dat je als sector je eigen wensen en zorgen doorgeeft aan de men- sen die effectief lobby voeren in Brussel. Wij maken daartoe gebruik van de kanalen van met name LTO. Maar als ISU vind ik ook dat we dichter bij de ENA, de European Nursery Association in Brussel, moeten zitten. Dat is een lobbyclub voor de bomen- en vasteplantenteelt in Europa. Want als er vanuit verschillende kanalen oppositie komt, helpt dat ongetwijfeld.” Met welke andere zaken houdt de ISU zich bezig? “Onder andere het ‘gele boekje’, ofwel de ’Naamlijst van

25 oktober 2018

9

25 oktober 2018

I N G E S P R E K

vaste planten’. Dit wordt onder toezicht van de ISU samen- gesteld. Hierin staan de officiële handelsnamen van vaste planten in de EU; de juiste schrijfwijze en voorkeursnamen, evenals de synoniemen. Wat hierin staat, is leidend en wordt internationaal geaccepteerd. Marco Hoffman van Naktuin- bouw maakt het boek. Het komt eens in de vijf jaar uit. Alle veranderingen in de namenlijst worden met de nomen- clatuurgroep van de ISU overlegd. De groep bepaalt of een naam wordt aangepast aan de wetenschappelijke inzichten, die soms nogal veranderlijk zijn. Namen meteen aanpassen in het boekje is commercieel gezien niet altijd handig. Soms heeft het de voorkeur de nieuwe wetenschappelijke naam officieel als tweede naam, een synoniem, erin te zetten. Een- duidigheid en overeenstemming over nomenclatuur binnen de EU is heel belangrijk. Denk maar aan het aankomende nieuwe plantenpaspoort en de groeiende EU-lijst van inva- sieve exoten. Doordat we als sector zelf intensief betrokken zijn bij dit boekje, hebben we goud in handen. Iemand die durft te zeggen dat dit boekje niet goed is, moet van goeden huize komen.” U stipt het al aan, de EU-lijst met invasieve exoten. Welke rol speelt de ISU hierin? “De regelgeving en de eerste EU-lijst met invasieve exoten kwam in 2016 als donderslag bij heldere hemel. Planten die op deze lijst staan, mogen in de EU niet meer gekweekt en verhandeld worden omdat invasieve planten schade toebren- gen – of dat waarschijnlijk in de toekomst gaan doen – aan de bestaande vegetatie en dus de biodiversiteit in delen van de EU. Het zijn vaak woekerplanten. Op de lijst staan vier vaste planten: lupine, Asclepias syriaca (zijdeplant), Gunnera tinctoria en Pennisetum setaceum (lampenpoetsersgras). Als ISU hebben we kritiek geuit op de manier waarop deze regelgeving tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd. Dat je opeens verrast wordt met een lijst en waarbij ook de motivatie volledig ontbreekt. Naar het economische belang van zo’n plant wordt ook niet gekeken. Ik weet niet of het door alle kritiek komt die we erop geleverd hebben, maar de EU heeft sinds 2018 een adviescommissie van deskundigen benoemd. Daarin zitten Marco Hoffman van Naktuinbouw en Jan van Leeuwen van LTO vakgroep Bomen en Vaste Plan- ten. Ook zette de EU de invoering van de lijst even ‘on hold’. Als ISU willen we veel eerder weten wat er op die lijst dreigt te komen. Wij kunnen als kwekers ook relevante informatie geven over die planten.” Is de EU al bezig de lijst uit te breiden? “Ze kijken hier voortdurend naar. In april verscheen er weer een lijst met mogelijk nieuwe invasieve soorten. Daar ston- den geen vaste planten bij die problemen zouden geven voor kwekers in de EU. Op dit moment is bij mij geen nieuwe lijst bekend. In de regelgeving staat dat als twee landen vinden dat een plant op de lijst moet, deze op de EU-lijst komt. Binnen de ISU moeten we dus uitwisselen wat de nationale ‘NVWA’ van Duitsland of die van Engeland aan het doen zijn op het gebied van invasieve exoten of mogelijke invasieve planten. Anders kan die lijst snel langer worden. Pas heb ik een lijstje gezien van de NVWA. Ze heeft door een adviesbu- reau onderzoek laten doen naar invasieve soorten in Neder- land. Daar staan vaste planten bij die in Nederland geteeld

‘De ISU heeft kritiek op de wijze waarop de EU regelgeving maakt over invasieve planten’

worden, zoals de grasachtigen Stipa tenuissima (vedergras), Carex buchananii (rode zegge), Melica ciliata (wimperparel- gras) en de plant Achilegia. Gelukkig heeft Nederland eerder al besloten zelf niet actief soorten voor te dragen voor de EU- lijst van invasieve planten. Nederland kiest ervoor om deze planten of mogelijk invasieve planten op andere manieren te beheersen. Bijvoorbeeld doordat provincies en gemeenten hier beleid op maken.” Denkt u dat de ISU extra leden trekt als ze meer gaat lob- byen? “Groeien is geen doel, maar je wilt wel een nuttige rol blij- ven vervullen. Ik denk inderdaad dat als we als ISU proble- men proberen te tackelen die van grote invloed zijn op de productie- en handelsmogelijkheden en het assortiment, we als club nog meer waarde hebben. Maar ik bekijk het niet alleen vanuit bedreigingen. Zo biedt de ISU kansen om meer samen te werken in promotie. Ik zie graag dat vasteplanten- kwekers uit andere landen ook gebruik gaan maken van het promotiemateriaal dat Perennial Power maakt en beschik- baar stelt. Als zij in hun land reclame maken voor vaste planten, is dat goed voor hen en voor ons.“

10

25 oktober 2018

C O L UMN

Eén, twee, drie, vier

John Boon Tulpenkweker/broeier Andijk john@boonbreg.nl

Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, tie- diededie. Dat is een liedje van Sesamstraat dat me altijd is bijgebleven. Ik moest er afgelopen week weer aan denken toen ik op bezoek was bij een lokale exporteur. Hij zei dat we dit jaar een zes halen als tulpenleveranciers. Vorig jaar bleven we op een vijf en het jaar daarvoor op een miezerige vier steken. Dat is tenminste een mooie, gestage groei. Moeten we trots op zijn als tulpenkwekers! Vergeef me mijn sarcasme, maar ik heb het over het percentage zuurreclame. Dit jaar komen we uit op een zeer teleurstellende zes procent. De omzet van het vak bedraagt circa 300 miljoen, dan praat je toch stiekem over 18 miljoen euro schade. En dan hebben we nog niet eens de ove- rige ‘voordelen’ erbij gehaald: meer werk en een rem op de groei. Het is overigens wel een goed afschrikmiddel voor gelukszoekers. Ik en mijn collega-tulpenkwekers weten volgens mij eigenlijk niet meer wat we tegen zuur moe- ten doen. Het wondermiddel tegen zuur is nog lang niet gevonden. Misschien moeten we het eens over een andere boeg gooien. Veel innova- tie wordt tegenwoordig door een wedstrijd aan- gejaagd. Neem de hyperloop, een concept voor een trein in een vacuümbuis dat Elon Musk met zijn bedrijven uitwerkt. De TU Delft is daarbij betrokken na een succesvolle deelname aan een prijsvraag van het bedrijf Space X. Een wedstrijdje van nerds om prijzengeld van een paar miljoen. Het blijkt dat je heel wat creatief vermogen en rekenkracht bij elkaar krijgt voor dat geld. Dat heeft de heer Musk maar goed ge- regeld. Zou dat ons geen oplossing kunnen bieden? Degene die de oplossing bedenkt voor het zuur- probleem, krijgt 25 procent van de jaarkosten oftewel 10 miljoen. Zo’n opdracht moet je toch makkelijk in de markt kunnen zetten? Zitten wij over enkele jaren misschien ook wel op de maan!

25 oktober 2018

25 oktober 2018

25 oktober 2018

11

25 oktober 2018

Brexit raakt alle bedrijven

“A wareness, awareness? Dat is nog zacht uitgedrukt. Je maakt me doodsbang”, ver- woordde iemand in de zaal. Van Tooren schudde namelijk de boel wak- ker. Hij kwam met het verhaal dat de Brexit alle bedrijven kan raken. “Ook kwekers die geen handel drijven met het VK. Ik daag jullie uit als je denkt niets met de Brexit van doen te hebben, toch de online ‘Brexit Im- pact Scan’ te doen.” Hij denkt dat elk bedrijf onvermoede effecten tegenkomt. Hij noemt als voorbeeld de personeelsregistratie. “Die data kunnen staan in een datacenter in het VK. Op het moment dat het VK uittreedt, moeten die data zijn verhuisd naar een data- center in Nederland. Niet de toeleverancier is hiervoor verantwoordelijk, maar uzelf. Of denk eens aan uw verpakkingen of andere input voor uw productieproces die van uw toeleveranciers komt. Komt iets daarvan uit het VK?” Met de scan kan elk bedrijf de impact beter inschatten en zo de benodigde voorbereidingen treffen. Het lastige aan het Brexit-verhaal blijft dat het moeilijk is je voor te bereiden op iets waarvan nog onbekend is welke kant het

“Ik wil dat u hier weggaat met een stukje ‘awareness’”, zei Rogier van Tooren van de Taskforce Brexit van het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs op een bijeenkomst in Lisse. Hij hield bollenkwekers en -handelaren voor dat ze hoe dan ook gaan merken dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU gaat verlaten. “Is het niet 29 maart volgend jaar al, dan wel per 1 januari 2021.”

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

12

25 oktober 2018

Aan de slag Op tal van sites is informatie te vinden over de Brexit. Op brexitloket.nl (met een onder- deel agro) is veel te vinden, zoals de online Brexit Impact Scan. De site hulpbijbrexit.nl biedt zes belangrijke tips waarmee onderne- mers aan de slag kunnen gaan. Transport en Logistiek Nederland biedt op zijn site hou- vast met een Q&A-lijst. Op de site van RVO zijn Brexit-vouchers te krijgen voor advies over de gevolgen van Brexit voor bedrijven en over alternatieve markten.

op gaat. Het terugtrekkingsakkoord waar iedereen op wacht, schuift maar op. Bij een terugtrekkingsakkoord, ook wel ‘zachte Brexit’ of ‘deal’ genoemd, stapt het VK op 29 maart uit de Europese Unie. Dan blijft alles zoals het nu is, zonder im- en exportbelemmeringen. Ook is er nog geen douanenummer (EORI-nummer) nodig, omdat het VK in de douane-unie blijft. De verwachting is dan ook dat er niets verandert in de procedure van de handel, de fytosanitaire eisen en kwaliteitseisen. Er komt dan een overgangsperiode tot 1 januari 2021, of wellicht nog een jaar later, zoals vorige week werd geopperd in een to- poverleg. In die overgangsperiode worden nieuwe afspraken gemaakt. Komt er geen terugtrekkingsakkoord, dan verlaat het VK op 29 maart meteen de interne markt en stapt het uit de doua- ne-unie. Het wordt dan een ‘derde land’. De handel krijgt dan direct te maken met douaneformaliteiten, administratieve rompslomp en dus kosten. Ook moet er een fytocertificaat bij plantmateriaal zitten, dat wordt afgegeven door de BKD nadat die de partij heeft geïnspecteerd. Met zowel de douaneprocedure als het fytocertificaat zijn vrijwel alle bollenhandelsbedrijven wel bekend, omdat zij al export doen naar derde landen. Er komt dan dus alleen een extra derde land bij. Dat betekent wel extra exportinspecties die vervolgens goed ingeregeld moeten worden in de logistieke processen van een bedrijf. AANVULLENDE FYTOSANITAIRE EISEN Het venijn zit hem erin dat het VK hogere en aanvullende fytosanitaire eisen kan gaan stellen. Van Tooren raadt bedrijven aan zich voor te bereiden op een harde Brexit. “U weet als geen ander: waar onderhandeld wordt, wordt het vaak tot het laatste moment hard gespeeld. Dat kan verkeerd aflopen.” Wie nog geen ervaring heeft met handel met derde landen en na een harde Brexit toch met het VK wil han- delen, moet dus aan de bak. Onder andere door een EORI-nummer aan te vragen bij de douane. Binnen de bollensector zijn overigens geen cijfers bekend hoeveel kwekers en han- delaren nu met het VK handelen en geen ervaring hebben met derde landen. Bollenkwekers en kwekers van vaste planten die info willen over wat hun te wachten staat bij de (harde) Brexit, worden volgens Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, overspoeld met informatie. Hij weigert te geloven dat bedrijven in de sector die momenteel handelen met het VK, zich niet voorbereiden. “Nederland is verreweg de grootse leverancier van bollen

Het advies aan lelietelers is partijen voor het inpakken en invriezen door de BKD te laten keuren.

25 oktober 2018 risico dat de kratten ontdooid moeten worden om alsnog aangeboden te moeten worden voor een exportinspectie. “Dat zou enorm veel extra werk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de handel op Engeland anti- cipeert op ons advies.” Dat kan problematisch worden.” Voor de bollen- en vasteplantensector is het niet nodig door de Brexit in grote paniek te raken. Westerhof: “Ik denk dat de gevolgen gaan meevallen, mits de wisselkoers pond versus euro stand houdt. Dat is namelijk het grootste risico voor de vraag uit het VK en dus de handel.” Hij vindt het onnodig dat LTO bij de overheid al vraagt om een compensatieregeling voor boeren en tuinders bij een harde Brexit. “Dat brengt alleen maar onnodige onrust. Blijf alsjeblieft allemaal gewoon doorademen.” De handelsbond adviseert kwekers en handelaren die lelies willen versturen naar het VK, wel rekening te houden met een harde Brexit na 29 maart. “Neem het zekere voor het onzekere. Bied partijen le- lies die bestemd zijn voor het VK, voor het inpakken en invriezen bij de BKD aan voor een exportinspectie.” Anders lopen ze het

aan het VK. De jaarlijkse exportwaarde be- draagt tussen de 100 tot 125 miljoen, voor de boomkwekerijsector is dat zo tussen de 125 en 150 miljoen. Dan zorg je echt wel dat je voorbereid bent op een ‘no deal’.” IMPORTPARTIJEN KEUREN Het Britse landbouwministerie heeft half september al aangegeven wat zijn handels- wijze per 29 maart wordt bij im- en export van plantmateriaal in geval er geen deal is. Hierin staat dat het VK in het binnen- land risicogericht importpartijen gaat keuren. “Daar zijn we blij mee. Direct bij de grens keuren, bijvoorbeeld in de haven, zou logistiek ongelofelijk veel problemen geven gezien de hoeveelheid producten die naar het VK geëxporteerd worden”, zegt Westerhof. De eventueel hogere eisen waarmee het VK op fytosanitair gebied op de proppen kan komen, baren hem wel zorgen. “Hoe risicovol vindt het VK de bol- len op fytosanitair gebied? Ik denk dat dit wel meevalt. We hopen dat ze het keurings- systeem van de BKD en de normen die er nu liggen accepteren. Maar ze kunnen ook hogere eisen gaan stellen, bijvoorbeeld voor allerlei virussen, zoals China nu ook doet.

13

25 oktober 2018

De FloraHolland Trade Fair en de International Flowerculture Trade Fair (IFTF) in respectievelijk Aalsmeer en Vijfhuizen vullen elkaar aan. “Was het maar één grote beurs”, zegt Robert- Jan Kolster. Hij is manager van Kolster BV, vasteplanten- en boomkwekerij in Boskoop. Het bedrijf is op beide beurzen met een stand te vinden. ‘Was het maar één grote beurs’ K olster wil geen van beide beurzen missen. Op de show in Aalsmeer treft hij vooral zijn Europese klanten en schrijft soms zelfs al orders op de beurs. In Vijfhuizen draait het volgens hem vooral om het aanhalen van de banden met klanten. “We kiezen toch voor beide beurzen, want niet alle bezoekers gaan naar beide shows. Aalsmeer is voor ons het belangrijkst van de twee, al doen we de meeste zaken op de IPM in Duitsland. De Neder- landse show past ons echter goed, want het is de juiste tijd om product te laten zien.” Op de IFTF heeft Kolster de samenwerking gezocht met een klant uit Ecuador. “We hebben een gezamenlijke stand, dat Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

scheelt weer in de kosten. Het zou mooi zijn als het een grote beurs was, net als ten tijde van de Horti Fair.” Voor het bedrijf is vooral van waarde dat de bezoekers van met name de Trade Fair echte beslissers zijn. “Je kunt handelen, ze komen niet voor de gezelligheid.” VISITEKAARTJE Paul Onings van Onings Holland Flowerbulbs is met zijn be- drijf op de IFTF te vinden. Dat is de beurs waar volgens hem het bedrijf thuishoort. “Je wilt je visitekaartje afgeven, je as- sortiment in beeld brengen tussen de bedrijven uit dezelfde sector. We kunnen en mogen ook in Aalsmeer staan, maar we kiezen voor Vijfhuizen.” Overigens denkt Onings dat hij vooral bestaande relaties spreekt op de beurs. “Als we een of twee nieuwe klanten binnenhalen, is het meegenomen.” Ook wat Onings betreft had het één beurs mogen zijn, met Aalsmeer. “De IFTF is relatief klein. Internationale bezoe- kers komen niet voor deze beurs alleen en ze nemen ook de Trade Fair mee. Mooier zou zijn als het op één locatie is, net als ooit de Horti Fair.” GROEI De FloraHolland Trade Fair is net als de IFTF ook dit jaar weer een stukje gegroeid. Op 25.000 m 2 staan rond de 640 stands. Het aantal bedrijven dat er fysiek staat, loopt rich- ting de 700, zegt Wilma van Straalen, die over de beurs gaat. Wat betreft de bollensector zijn er verschillende bedrijven te vinden met bol-op-pot. Deze staan veelal bij elkaar in de buurt, het meubelboulevard-idee. “Het zijn vaak wat kleinere stands. Door bij elkaar te staan, trekken ze extra aandacht.” Ook staan broeiers op de beurs en bedrijven met vaste plan- ten. De beurs hanteert de regel dat de kwekers die er staan, moeten aanvoeren bij FloraHolland. Een paar categorieën zijn hiervan uitgezonderd. Zo staan er zo’n 45 bedrijven die vallen in de categorie ‘breeders en jonge planten’ en is er een categorie handel waarbij de connectie met FloraHolland is dat deze handelsbedrijven inkopen bij de veiling (zoals Dutch Flower Group). HOUVAST Dan is er nog een categorie toeleveranciers die waarde aan het product toevoegen, zoals Dillewijn Zwapak. De afbake- ning met categorieën geeft de beurs houvast over wie er wel en niet op de beurs mag staan. Zo krijgt de beurs wel eens de vraag van transporteurs of zij er ook mogen staan. Van Straalen: “Maar we hebben ruimtegebrek. Een beurs houden in je eigen veilinggebouw, geeft een spanningsveld. Bedrijfs-

14

25 oktober 2018

processen moeten wel door kunnen gaan. Toch proberen we ieder jaar weer wat extra ruimte bij te krijgen en ook dit jaar is dat gelukt.” De meerwaarde van de beurs is volgens FloraHolland dat standhouders in contact komen met de eindklant. “Veel klanten van de veiling nodigen namelijk weer hun klanten uit. Heel vaak heeft de kweker met die eindklant helemaal geen contact. Op de beurs hoort de kweker zaken die hij normaliter veelal niet via de handel te horen krijgt.” AFTASTEN Paul van Egdom van Lily Company is dit jaar voor de tweede keer present als standhouder in Aalsmeer. Op de beurs gaat hij bij de handel aftasten wat zij vinden van PlanetProof-le- liebloemen en -bollen (voorheen Milieukeur). Hij oogst hiervan dit jaar acht hectare bollen. Vorig jaar was dat nog een halve hectare. “In mei, juni kunnen we met onze eigen broeierij er bloemen van snijden. Dat zijn dan de eerste lelies die onder PlanetProof de markt opgaan. Ik wil er daarom op de beurs alvast een markt voor creëren en proeven wat bloemenhandelaren ervoor over hebben.” Die laatsten komen volgens Van Egdom veel op de Flora Holland Trade Fair in Aalsmeer. De bollen met het keur- merk PlanetProof komen in een kleinverpakking al vanaf deze week tot half november voor de klok bij FloraHolland. Hij is van plan elke dag een kar met een kleine hoeveelheid verpakkingen voor de klok te zetten. “Ik ben benieuwd of en voor wat voor prijs de verpakkingen gekocht gaan worden en of het keurmerk ook een meerprijs kan opleveren.” MERENDEEL DOET MEE Een groep iriskwekers doet aan de beurs mee om te laten zien dat het imago dat soms aan irissen kleeft, van slecht opengaan op de vaas en een kort vaasleven, niet klopt. Hans Pater, bemiddelaar bij CNB, is initiatiefnemer van de stand. Het merendeel van de iriskwekers doet mee, want het is voor hen te duur en te arbeidsintensief om er individueel te staan. In de stand staat een mooi arrangement met irissen en er zijn filmpjes die tonen hoe irissen in een vaas open ko- men. “Daarop is te zien dat de bloemen zeven tot acht dagen mooi zijn op de vaas”, zegt Pater. Eigenlijk is het tijdstip van de Trade Fair niet erg gunstig voor het showen van het assortiment, ook al zijn de irissen jaarrond verkrijgbaar. “Half oktober is zo’n beetje de laatste oogst van buiten.” Toch vinden de kwekers van irissen het belangrijk om ‘te shinen’ tijdens de show. “Er loopt daar zo veel handel en er staan zo veel verschillende bloemen. We moeten er laten zien dat irissen prachtige bloemen zijn.”

Trade Fair De Trade Fair Aalsmeer is van 7 tot en met 9 november. Het thema dit jaar is ‘Connect to Global Growt’. In het programma is aandacht voor nieuwe handelsroutes en het overbruggen van verschillen in cultuur tussen nieuwe handelspartners. In het Royal FloraHolland House is een noviteitenpresentatie. Verder is er weer de ‘Greeno- vation Award’, die duurzaamheidsinitiatieven beloont. In de twee categorieën, ‘Best Concept’ en ‘Best Article’, zijn er totaal zo’n 35 aanmeldingen. Een vakjury beoordeelt deze en maakt voor de beurs in elke categorie de vijf genomineerden bekend. De stem van het publiek telt voor de helft mee in het eindoordeel. Op de tweede beursdag worden de twee winnaars bekendgemaakt. De organisatie verwacht meer dan 16.000 bezoekers. IFTF De International Floriculture Trade Fair (IFTF) in Vijuizen start op 7 november om 10.00 uur en zit er vrijdag 9 november om 18.00 uur op. De beurs is te bezoeken in Expo Haarlemmermeer. Het is de negende keer dat de beurs wordt gehouden. Net als bij de Trade Fair in Aalsmeer ziet de beursorganisatie een groei in het aantal deelnemers, al komt dat deels doordat een aantal deelnemers aan een landenpaviljoen nu een eigen stand heeft. De beursvloer meet ruim 26.000 vierkante meter. Ook dat is iets meer dan eerdere edities. De IFTF trekt zo’n 15.000 bezoekers. Dagkaarten kosten 20 euro.

25 oktober 201825 oktober 2018

Alweer een platform?

Digitalisering kan helpen om de handel transparanter, efficiënter en sneller te laten verlopen. In dat licht is het niet heel verrassend dat diverse partijen het initiatief nemen om een digitaal platform voor de handel in sierteeltproducten op te zetten, zoals recent Floranti en BloemPlaza. Welke keuze maak je als ondernemer? Hoe kunnen platforms zich nog onderscheiden? En wat betekent dit voor de sector? E en van de nieuwste spelers is Floranti, een digitaal platform voor vraag en aanbod met een coöperatieve structuur die partijen laat meedenken en meebeslis- sen. Vireõ potplantenkwekerijen is partner. Mede-ei- genaar en sales director Martin Hogenboom: “Kwekers en handelaren zijn gebaat bij een onafhankelijk platform en dat was er nog niet.” Vireõ kiest voor Floranti vanwege het live aanbod, de mogelijkheid om ook kleine bestellingen te kunnen plaatsen, de korte lijnen en snelheid, de onafhan- kelijkheid en de mogelijkheid om te participeren. “Zo heb je invloed en hou je de kosten in de hand.” Hogenboom erkent dat hij de interactie met bemiddelaars soms mist. “Zeker een goede bemiddelaar die het beste eruit haalt voor alle partijen, zoals Plantion. Ik geloof dat die vorm interessant blijft voor diverse partijen in de markt.” Ook Floranti is nog in ontwikkeling. “Hoe creëer je meerwaarde en onderschei- dend vermogen? Dat is de volgende stap.” Bloemengroothandel Enigma Flowers is aangesloten bij Floran- ti omdat ‘dit platform een behoefte vervult die tot nu toe niet vervuld werd’, aldus commercieel manager Vincent Molleman. “Royal FloraHolland roept al lang dat Floriday eraan komt (zie kader, red.), maar tegen de tijd dat dat er is, is de behoefte van de markt alweer veranderd. Ons is nooit gevraagd waar wij behoefte aan hebben. Doordat we participeren in Floranti, zijn we gesprekspartner, samen met andere kopers en kwekers. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar, dat brengt ons verder.” Dat bestaande structuren zullen veranderen, lijkt Molleman onver- mijdelijk. “Uiteindelijk bepaalt de klant hoe de verkoop gaat lopen. Een slimme verkoper weet deze nieuwe ontwikkeling maximaal te benutten.” EXTRA VERKOOPTOOL Arno Zondag is een van de initiatiefnemers van het nieuwe BloemPlaza.nl. “Wij hebben gesproken met marktpartijen en Tekst: Monique Ooms

zien dat er behoefte is aan een platform dat 24/7 beschikbaar is en maatwerk levert voor handelaar, kweker en exporteur. Wij onderscheiden ons doordat wij bij het aanbod rekening houden met de locatie en de lever-/distributietijden van koper en verkoper. Zo weet de koper al bij de aankoop waar hij aan toe is. Bovendien vind je op onze site en de BloemPlaza-app ook groothandelaren die als voordeel hebben dat ze ook kleine aantallen kunnen leveren.” BloemPlaza ziet zichzelf als ‘een extra verkooptool’. “Iedereen mag zich aansluiten, mits hij zijn logistiek op orde heeft. Inmiddels hebben zich al meer dan 75 partijen aangesloten die daarmee hun verkoopkan- sen vergroten.” Wat Zondag betreft, is digitalisering van de handel onomkeerbaar. “Privé kopen we steeds meer online en

16

25 oktober 2018

Hoe staat het met Floriday? Floriday is het open platform van Royal FloraHolland, waarop kwe- kers hun volledige aanbod kunnen opvoeren en verhandelen via gekoppelde (digitale) verkoopkanalen. Perswoordvoerder Michel van Schie: “Door alle partijen in de sierteeltsector te verbinden kunnen zowel kwekers als kopers profiteren van een marktplaats met het breedste aanbod in sierteeltproducten. Zo willen we de positie van de Nederlandse sierteeltsector internationaal ver- sterken en structurele oplossingen bieden voor de bedrijfsvoe- ring van kwekers. We betrekken hen daarom sinds het begin bij de ontwikkeling van functionaliteiten. Inmiddels maken we flinke stappen. De eerste groepen kwekers zijn aangesloten en we zijn bezig met een verdere uitrol. Onze huidige applicaties hebben direct toegevoegde waarde voor onze kwekers (logistieke etiket- ten printen, fotofunctie, prijsgroepenbeheer). Intussen werken we er doorlopend aan en voegen nieuwe functionaliteiten toe en maken het mogelijk verkoopkanalen te koppelen.” heid en assortiment. Plus de eisen per land. Het is voor kopers en verkopers steeds belangrijker om open communicatielijnen te houden, af te stemmen. Dat leidt tot meer directe contacten, maar een platform biedt hiervoor geen oplossing. Daar komt bij dat bemiddelingsbureaus een stevige marktpositie hebben en meerwaarde bieden doordat zij voor bedrijven de markt op gaan. Dat biedt een platform niet.” DICHTER BIJ DE AFNEMER “Vanuit het oogpunt van kwaliteit is het voor de handel steeds belangrijker om goed en rechtstreeks contact te heb- ben met telers”, vindt adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB. “Voor telers is het van belang om dichter op de afnemer te zitten, zodat ze beter kunnen inspelen op de vraag uit de markt. Steeds meer bedrijven hechten waarde aan transparantie en dat komt ook in deze platforms tot uit- drukking. Dat is een positieve ontwikkeling voor de sector. Tegelijkertijd kunnen bemiddelaars zich nog steeds onder- scheiden met goed advies en kennis van de markt.” Niels Kreuk, gespecialiseerd in de kwekerij en broeierij van tulpen, vindt dat ‘digitale platforms niet werken’. “Zonder menselijk contact lukt het niet om tot een goede transactie te komen. Ik werk bijvoorbeeld veel met Flowers Connect; zij hebben een goed netwerk, inzicht in de markt en weten waar welke vraag leeft. Een goede bemiddelaar ziet meer dan de kale cijfers, die kijkt ook naar de ondernemer. Iets kopen van een kweker die je niet kent, blijft lastig. Via een bemiddelaar is het vertrouwd, die zal jou niet iets verkopen wat niet deugt, want dan doe je nooit meer zaken met elkaar.” Belangrijk is wel dat bemiddelaars goed bereikbaar zijn. “Een platform is 24/7 beschikbaar, dat is een voordeel. Van een bemiddelaar verwacht ik ook wel een grote mate van service. Dus niet om 16.00 uur de stekker eruit trekken. Ik zie nu nog geen reden om over te stappen naar een platform.”  

eisen we service op maat, die bovendien transparant, safe en 24/7 beschikbaar is. Die tendens zet ook in onze markt door.” Anthos is initiator van digitaal vraag- en aanbodsysteem de Bollenbeurs. “Het is niet onze ambitie hiervan een groot sys- teem te maken, het is vooral een hulpmiddel voor met name restpartijen”, zegt voorzitter Henk Westerhof. Het valt hem op dat er regelmatig online platforms verschijnen en weer verdwijnen. Daarmee doelt hij onder meer op BollenPlaza. Dit platform is tijdelijk offline omdat ‘de doelen niet behaald kon- den worden’ en ‘achter de scherm wordt hard gewerkt’ aan een nieuwe versie. “Het lijkt in de bollenhandel niet goed te werken, ook vanwege de vele eisen die aan partijen worden ge- steld, van duurzaamheid en certificering tot aan plantgezond-

25 oktober 2018

17

25 oktober 2018

Toegevoegde waarde in kwaliteit en continuïteit Molenvaart 226

0223 52 14 20 06 53 41 66 89

1764 AW Breezand www.aadprins.nl

SCHUBBEN van Uw

LELIES

VLAMING Intern Transport Toyota 80V-serie! Hefvermogen van 2,0 t/m 3,5 ton. Kijk op onze website

Voor het

www.vlaming-interntransport.nl of voor gebruikte machines op: www.vlaming-occasions.nl.

ARIE TUIN

0048 601 159 267

T: +31 (0)228-565011 Zaadmarkt 8 | Bedrijfvenpark WFO-West | Zwaagdijk-Oost | T 0228-565010 | F 0228-565015 | E info@vlaming-groep.nl

arie@almano.info

Sterkste bedekkingsfungicide en beste resistentiemanagement SOLOFOL ®

FUNGICIDE

Recentelijk is de toelating van Solofol uitgebreid: het middel is nu ook toegelaten voor boldompeling en gewasbespuiting in de teelt van de meeste bloembol- en bloemknolgewassen. Solofol is een sterke schimmelbestrijder op basis van de werkzame stof folpet. Folpet grijpt in op meerdere punten in de levenscyclus van de schimmel, dood daardoor de schimmel en verlaagt de selectiedruk. Ofwel: goede bestrijding en minder risico op resistentie-ontwikkeling. Solofol is mengbaar en bruikbaar met andere fungiciden.

Voor boldompeling en gewasbespuiting

Simply. Grow. Together.

ADAMA Northern Europe B.V. | @adama_NE | Trade Register Amersfoort (NL) No. 33282727 | Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

ADAMA.COM

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Kant-en-klare fotokast

Fotostudiokast Do-IT Automatisering, Nibbixwoud www.bloemenfoto.nl Prijs: 3.400 euro (1,60 x 2,20 x 1,00 m)

Teks: Hans van der Lee Fotografie: René Faas

Voor het beeldveilen is een goede productfoto die aan alle eisen van de veiling voldoet noodzakelijk. Royal FloraHolland stelde onlangs haar eisen bij en adviseert nu een fotostudiokast van circa 1,80 meter breed. Do-IT Automatisering maakte dit jaar al vijf van die kasten en de afmeting is in het standaardassorti- ment opgenomen. Het bedrijf levert de kast af, inclu- sief spiegelreflexcamera, belichting, achtergrond en software voor de beeldbewerking op de computer. Een instructie voor het gebruik van de kast hoort bij het pakket. “De camera wordt geprogrammeerd, zo- dat de kweker alleen hoeft te kiezen voor de instellingen die passen bij de kleur van het product. Het maakt namelijk wel uit welke belichting bij een licht of een donker product hoort. Dat is allemaal vooraf inge- steld”, legt Edwin de Rooij van Do-IT Automatisering uit. HOEKEN IN BEELD Het bedrijf maakt de kant-en-klare fotostudiokasten in verschillende maten, afhankelijk van de wensen van de klant. “Daarbij volgen de klanten meestal de richtlijnen van de veiling, maar we hebben ook al kasten van 2,40 meter breed gemaakt. Het hangt natuurlijk af

en eventueel een bedrijfslogo toe te voegen. Een detail is verplicht voor het beeldveilen van producten die rauw of in de knop zijn. EUROPALLET De kast van 1,60 meter breed staat op een stalen frame. Kleinere kas- ten worden op een houten frame geleverd. Het biedt stevigheid bij het verplaatsen van de kast. “Als het broeiseizoen erop zit, is de kast met de heftruck te verplaatsen en op te bergen.” Volgens De Rooij is een kast van 1,60 meter goed en veilig te verrijden. De Rooij bouwt sinds 2011 kant-en- klare fotostudiokasten, aanvankelijk om in te spelen op de opkomst van de webshops. Behalve dit product, levert Do-IT Automatisering ook andere producten voor bij het af- leveren van bloemen en planten, zoals een all-in labelprinter. “Onze apparatuur is goed te gebruiken in schuren, ook als zand en vocht in de buurt is.” De fotokast was eerder maar in één maat te krijgen, maar inmiddels zijn er modellen van 200 x 120 x 80 cm, verrijdbaar op een europallet, tot 244 x 220 x 100 cm op een stalen onderstel met wielen.

van het product dat erin moet. Dat de veiling nu met het advies van 1,80 komt, heeft te maken met het fotograferen van boeketten en grote producten. Als dat boeket 60 tot 70 centimeter breed is, komen de hoe- ken van de kast in beeld als je het goed wilt doen.” De richtlijnen vermelden namelijk dat zoveel mogelijk bloem in beeld moet zijn, plus een klein randje van het fust waar het product in staat. “Een tulpenteler heeft waar- schijnlijk genoeg aan een kast van 2 meter hoog, 1,20 meter breed en 80 centimeter diep. Afhankelijk van het gewicht van de tulp staan er dan drie tot vijf bosjes in een kuip. We hebben echter ook een klant die twee kasten van 2,40 meter breed liet maken.” In de kast hangen een of twee lam- pen, afhankelijk van de breedte, en een Canon-camera uit de 1300-serie. Met deze voorzieningen en de soft- ware is volgens De Rooij een prima productfoto te maken. “Daar hoef je zelf geen fotograaf voor te zijn en je hebt ook niet het hele menu van de camera nodig. Je kiest de juiste instellingen en drukt af.” Met de software is vervolgens een detailfoto

25 oktober 2018

19

25 oktober 2018

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61

Made with FlippingBook flipbook maker